1. Tutorial

Aquest capítol ofereix una introducció bàsica al treball amb el Lilypond.


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.23.10 (branca de desenvolupament).