A. Předlohy

Tento úryvek příručky obsahuje předlohy, v nichž je notový zápis LilyPondu již nastaven. Jen ještě musíte vložit své noty, soubor přeložit LilyPondem a těšit se z krásného obrazu not!


LilyPond – Learning Manual v2.23.82 (Vývojářská větev).