3.3 Cançons

En aquesta secció presentem com elaborar música vocal i fulls senzilles de cançó.


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.23.82 (branca de desenvolupament).