2.3.2 Alguns errors comuns

Hi ha alguns errors comuns que són difícils de solucionar si ens basem solament als missatges d’errors que se’ns presenten. Aquests errors es descriuen a Errors comuns.


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.23.82 (branca de desenvolupament).