4.4 Col·locació dels objectes


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.23.4 (branca de desenvolupament).