2.4.3 Přehled o příručkách

Pro LilyPond je hodně dokumentace. Noví uživatelé jsou často popleteni tím, které části z ní mají číst, a tak se stává, že někdy nejsou čteny její důležité části.

Pozor: Nepřeskakujte, prosím, žádné důležité části dokumentace. Jinak pro vás bude později o hodně těžší rozumět pozdějším částem.


LilyPond – Learning Manual v2.23.82 (Vývojářská větev).