2.4 Com llegir els manuals

Aquesta secció mostra com llegir la documentació de forma eficient, i presenta algunes funcionalitats interactives de la versió en línia.


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.23.82 (branca de desenvolupament).