4.7 Ajustaments addicionals


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.23.4 (branca de desenvolupament).