3. Notació corrent

Aquest capítol explica com crear boniques partitures que continguin notació musical comú, com a continuació al material que està al Tutorial.


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.23.82 (branca de desenvolupament).