3.4.2 Cím és más adatok megadása

A címet, szerzőt, opus-számot és hasonló adatokat a \header blokkban kell megadni. Ez a fő zenei kifejezésen kívül helyezendő el; a \header blokk általában a verziószám alatt szerepel.

\version "2.23.82"
\header {
  title = "Szimfónia"
  composer = "Én"
  opus = "Op. 9"
}

{
  … zene …
}

Amikor a fájl feldolgozásra kerül, a cím és a szerző neve a kotta tetején jelenik meg nyomtatásban. A mű egyéb adatainak megadási módja és elhelyezése a Creating titles c. fejezetben található.


LilyPond — Tankönyv v2.23.82 (development-branch).