3.1.5 Přidání textu

Text můžete do notového zápisu vložit následujícím způsobem:

c''2^"espr" a'_"legato"

[image of music]

Dodatečné formátování lze nasadit, když použijete příkaz \markup:

c''2^\markup { \bold espr }
a'2_\markup {
  \dynamic f \italic \small { 2nd } \hspace #0.1 \dynamic p
}

[image of music]

Podívejte se také na

Doporučení pro notový zápis: Zadání textu.


LilyPond – Learning Manual v2.23.82 (Vývojářská větev).