Fragments

Fragments

Aquest manual presenta un conjunt seleccionat de fragments de codi del LilyPond extrets del Repositori de fragments de codi del LilyPond (LSR). Tots els fragments es troben al domini públic.

Observeu que aquest document no és un subconjunt estricte del LSR. L’LSR executa una versió estable del LilyPond per la qual cosa qualsevol fragment de codi que mostri funcionalitats noves d’una versió de desenvolupament s’ha d’afegir per separat. Estan emmagatzemats dins de ‘input/new/’ a l’arbre de codi font del LilyPond.

La llista de fragments de codi per a cada subsecció del manual de Notació estan enllaçats també a partir de la secció Vegeu també.

Léalo


Validation

Valid HTML 4.01 Transitional