1. Execució del LilyPond

Aquest capítol detalla els aspectes tècnics de l’execució del LilyPond.


LilyPond — Utilització v2.22.1 (branca estable).