1.1 Utilització normal

Gairebé tots els usuaris executen el LilyPond per mitjà d’una interfície gràfica; consulteu Tutorial si encara no l’heu llegit.


LilyPond — Utilització v2.22.1 (branca estable).