1.2 Duracions

[image of music]

Aquesta secció tracta dels ritmes, els silencis, les duracions, les barres i els compassos.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.1 (branca estable).