A.14 Llista d’articulacions

Les llistes següents relacionen totes els símbols del tipus de lletra Emmentaler que es poden adjunta a les notes (per exemple ‘f\accent’ o ‘f->’). Cada exemple mostra el símbol en les posicions superior, inferior i neutra, respectivament.


Indicacions d’articulació

\accent or ->

[image of music]

\espressivo

[image of music]

\marcato or -^

[image of music]

\portato or -_

[image of music]

\staccatissimo
or -!

[image of music]

\staccato or -.

[image of music]

\tenuto or --

[image of music]


Indicacions d’adorns

\prall

[image of music]

\prallup

[image of music]

\pralldown

[image of music]

\upprall

[image of music]

\downprall

[image of music]

\prallprall

[image of music]

\lineprall

[image of music]

\prallmordent

[image of music]

\mordent

[image of music]

\upmordent

[image of music]

\downmordent

[image of music]

\trill

[image of music]

\turn

[image of music]

\reverseturn

[image of music]


Indicacions de calderó

\shortfermata

[image of music]

\fermata

[image of music]

\longfermata

[image of music]

\verylongfermata

[image of music]


Indicacions específiques de certs instruments

\upbow

[image of music]

\downbow

[image of music]

\flageolet

[image of music]

\open

[image of music]

\halfopen

[image of music]

\lheel

[image of music]

\rheel

[image of music]

\ltoe

[image of music]

\rtoe

[image of music]

\snappizzicato

[image of music]

\stopped or -+

[image of music]


Indicacions de repetició

\segno

[image of music]

\coda

[image of music]

\varcoda

[image of music]


Indicacions antigues

\accentus

[image of music]

\circulus

[image of music]

\ictus

[image of music]

\semicirculus

[image of music]

\signumcongruentiae

[image of music]


LilyPond — Referència de la notació v2.22.2 (branca estable).