3.6 Extracció de la informació musical

A més de crear un resultat visual i MIDI, el LilyPond és capaç de presentar informació musical en forma de text.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.2 (branca estable).