Windows

Pozor: LilyPond je textově založený program pro notový zápis, podobá se spíše programovacímu jazyku než nějakému grafickému programu pro sazbu not. Předtím než si LilyPond stáhnete, přečtěte si, prosím, o našem textovém vstupu.

Balíčky

Stažení

Instalace

 1. najděte stažený soubor a dvakrát poklepejte, abyste spustil instalační program. Následujte pokyny, které vám instalátor dává; doporučujeme vám přijmout všechny instalační volby a souhlasit s výchozím instalačním adresářem. Když je instalátor hotov, klepněte na „Dokončit“. LilyPond je nyní nainstalován.

Odstranění

Pro odstranění LilyPondu, můžete buď

 1. vyhledat adresář s LilyPondem ve spouštěcí nabídce a klepnout na „Odinstalovat“. Když je odinstalátor hotov, klepněte na „Dokončit“,
 2. nebo přes správu systému přejděte na správu programů, najděte záznam s LilyPondem a zvolte jeho odstranění. Když je odinstalátor hotov, klepněte na „Dokončit“.

Sestavení souboru

Pozor: These instructions assume that you are using the built-in LilyPad editor. If you are using any of the programs described in Snadnější úpravy, consult the documentation for those programs should you have any problems.

Step 1. Create your ‘.ly’ file

Double-click on the LilyPond icon on your desktop and an example file will open.

LilyPad

From the menus that appear along the top of the example file, select File > Save as. Do not use the File > Save for the example file as this does not work until you have given it a valid LilyPond file name.

FileSave

Choose a name for your file, for example ‘test.ly’.

SaveAs

Step 2. Compile

To turn your LilyPond file into a music score, you need to compile it. This can be done in a number of ways – using drag and drop, with right-click, double-clicking, or using the command line. We now look at the first three options to start with; the fourth option is introduced later on.

1. Drag and drop the file directly onto the LilyPond icon on the desktop.

DragDrop

Not much will seem to happen, but after a short while, you should see two new files on your desktop – ‘test.log’ and ‘test.pdf’.

2. Right-click on the file, and from the pop-up context menu select Generate PDF.

GenPDF

3. Simply double-click on the file ‘test.ly’.

Step 3. View output

test.pdf’ contains the engraved ‘test.ly’ file. Double-click on it and it should open in your PDF viewer:

PDFRead

Other commands

To create a new file, begin by selecting File > New from within any previously created file or select File > Open to open and edit any files you have saved before. You can also edit a file by right-clicking on it and selecting Edit source.

EditFile

You must save any edits you make before you try to compile your file. If the PDF file is not created or the output is not what you expect, check the log file that will have been created during the compilation attempt for any errors.

BadLog

This log file is overwritten each time you compile your LilyPond file.

If you are viewing your file in a PDF viewer you probably must close the PDF if you wish to try a new compilation as it may fail to create the new PDF while it is still being viewed. This is at least true for Adobe’s Acrobat Reader. Other programs like FoxIt’s PDF reader don’t have this problem.

BadLog2

Používání v příkazovém řádku

Pozor: Pokud jste spokojen s rozhraním, těchto příkazů, prosím, nevšímejte.

Windows v příkazovém řádku

Nejjednodušším způsobem, jak LilyPond používat, je, přidat instalační adresář do proměnné prostředí „Cesta“.

 1. Otevřete „Systém“ ze správy systému, vyberte kartu „Pokročilé“ a klepněte na proměnné prostředí.
 2. Vyberte proměnnou „Cesta“ v seznamu s proměnnými prostředí a klepněte na Upravit. Obdržíte okno s nadpisem „Upravit systémovou proměnnou“, do pole „Hodnota proměnné“ přidejte název adresáře s programem, nějak tak:
  [přednastavená cesta - PATH];ADR\LilyPond\usr\bin
  

  Pozor: ADR je obvykle C:Program Files.

  a klepněte na „OK“ pro uzavření okna.

Vyvolání jednotlivých programů

LilyPond-Programme – jak mohou být lilypond, lilypond-book, convert-ly a tak dále – vyvolány z příkazového řádku:

lilypond test.ly

Zákonnost


Validation

Valid HTML 4.01 Transitional