Windows

Nota: El LilyPond és un sistema de gravat musical basat en text; s’assembla més a un llenguatge de programació que a un programa gràfic d’edició de partitures. Abans de descarregar el LilyPond informeu-vos sobre la nostra Entrada de text.

Paquets

Descàrrega

Instal·lació

 1. Ubiqueu el fitxer descarregat i feu doble clic sobre ell per a iniciar l’instal·lador. Seguiu les instruccions que us indica l’instal·lador; us recomanem que deixeu seleccionades totes les opcions d’instal·lació i que utilitzeu el camí d’instal·lació predeterminat. Cliqueu sobre el botó ‘finalitzar’ quan l’instal·lador acabi. El LilyPond està instal·lat.

Desinstal·lació

Per a la desintal·lació, escolliu entre:

 1. Ubicar l’apartat del LilyPond al menú Inici i escollir ‘Desinstal·la’. Cliqueu el botó ‘Finalitza’ quan acabi el programa de desintal·lació.

Execució des de la línia d’ordres

Nota: Si us satisfan les instruccions sobre la interfície gràfica, ignoreu aquestes instruccions.

Windows sobre la línia d’ordres

La forma més convenient d’executar el LilyPond és afegir la carpeta que conté els fitxers executables del programa a la variable d’entorn “Path”.

 1. Obriu l’apartat “Sistema” al Panell de Control, escolliu la pestanya Avançat i cliqueu sobre el botó Variables d’entorn.
 2. Escolliu la variable “Path” de la llista de variables d’entorn i cliqueu el botó Edita. S’obrirà una finestra amb el títol “Edita una variable del sistema”: afegiu al final del “Valor de la variable” el nom de la carpeta que conté els fitxers executables del LilyPond de la manera següent:
  [ruta preestablecida];CARPETA\LilyPond\usr\bin
  

  Nota: CARPETA serà en general C:Fitxers de programa.

  i cliqueu el botó “Accepta” per tancar la finestra.

Invocar fitxers executables individuals

Els fitxers executables del LilyPond (com ara lilypond, lilypond-book, convert-ly i així successivament) es poden executar des de la línia d’ordres, invocant-los:

lilypond prova.ly

Compilació d’un fitxer

Nota: These instructions assume that you are using the built-in LilyPad editor. If you are using any of the programs described in Entorns millorats, consult the documentation for those programs should you have any problems.

Step 1. Create your ‘.ly’ file

Double-click on the LilyPond icon on your desktop and an example file will open.

LilyPad

From the menus that appear along the top of the example file, select File > Save as. Do not use the File > Save for the example file as this does not work until you have given it a valid LilyPond file name.

FileSave

Choose a name for your file, for example ‘test.ly’.

SaveAs

Step 2. Compile

To turn your LilyPond file into a music score, you need to compile it. This can be done in a number of ways – using drag and drop, with right-click, double-clicking, or using the command line. We now look at the first three options to start with; the fourth option is introduced later on.

1. Drag and drop the file directly onto the LilyPond icon on the desktop.

DragDrop

Not much will seem to happen, but after a short while, you should see two new files on your desktop – ‘test.log’ and ‘test.pdf’.

2. Right-click on the file, and from the pop-up context menu select Generate PDF.

GenPDF

3. Simply double-click on the file ‘test.ly’.

Step 3. View output

test.pdf’ contains the engraved ‘test.ly’ file. Double-click on it and it should open in your PDF viewer:

PDFRead

Other commands

To create a new file, begin by selecting File > New from within any previously created file or select File > Open to open and edit any files you have saved before. You can also edit a file by right-clicking on it and selecting Edit source.

EditFile

You must save any edits you make before you try to compile your file. If the PDF file is not created or the output is not what you expect, check the log file that will have been created during the compilation attempt for any errors.

BadLog

This log file is overwritten each time you compile your LilyPond file.

If you are viewing your file in a PDF viewer you probably must close the PDF if you wish to try a new compilation as it may fail to create the new PDF while it is still being viewed. This is at least true for Adobe’s Acrobat Reader. Other programs like FoxIt’s PDF reader don’t have this problem.

BadLog2

Legalismes


Validation

Valid HTML 4.01 Transitional