Traduït

Estat de la traducció

Last updated Sat May 7 13:23:06 UTC 2016

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPondTranslatorsTranslation checkersTranslatedUp to dateOther info
Section titles
124
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontesyesyespre-GDP
1 Tutorial
2507
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
2 Notació corrent
4437
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
3 Conceptes fonamentals
11173
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
4 Ajustament de la sortida
16622
Walter Garcia-Fontespartially (98 %)partiallypre-GDP
A Plantilles
1236
Walter Garcia-Fontespartially (97 %)partiallypre-GDP
LilyPond: manual d’utilització del programaTranslatorsTranslation checkersTranslatedUp to dateOther info
Section titles
135
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontesyesyespre-GDP
1 Execució del LilyPond
5440
Walter Garcia-Fontespartially (95 %)partiallypre-GDP
2 Actualització de fitxers amb convert-ly
1866
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
3 Suggeriments per escriure fitxers d’entrada
2793
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
LilyPond: notació musical per a totsTranslatorsTranslation checkersTranslatedUp to dateOther info
Section titles
629
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontesyesyespre-GDP
Introducció
5815
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
Descàrrega
1158
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
Manuals
1314
Walter Garcia-Fontesyesyespre-GDP
Comunitat
3524
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP