Traduït

Estat de la traducció

Actualitzat el Fri Aug 27 20:46:02 UTC 2021

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPondTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
127
Walter Garcia-Fontes
Walter Garcia-Fontes
siparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1141
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1 Tutorial
2537
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2 Notació corrent
4529
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
3 Conceptes fonamentals
11605
Walter Garcia-Fontesparcialment (96 %)parcialmentpre-GDP
4 Ajustament de la sortida
16466
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
A Plantilles
1238
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Referència de la notació del GNU LilyPondTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
364
Walter Garcia-Fontes
Walter Garcia-Fontes
siparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1141
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1 Notació musical
91
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.1 Altures
5720
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.2 Duracions
7387
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.3 Expressions
1949
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.4 Repeticions
1291
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.5 Notes simultànies
3007
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpost-GDP
1.6 Notació dels pentagrames
3358
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.7 Anotacions editorials
2110
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.8 Text
4443
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2 Notació especialitzada
109
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.1 Música vocal
5260
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.2 Teclats i altres instruments de pentagrames múltiples
907
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.3 Instruments de corda sense trasts
281
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.4 Instruments de corda amb trasts
3381
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.5 Percussió
1027
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.6 Instruments de vent
353
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.7 Notació d’acords
2182
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.8 Música contemporània
557
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.9 Notació antiga
5565
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.10 Músiques del món
2009
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
3 Entrada i sortida generals
14352
Walter Garcia-Fontesparcialment (98 %)parcialmentpre-GDP
4 Gestió de l’espai
11207
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
5 Canvi dels valors predeterminats
16755
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
A Taules del manual sobre notació
3927
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
B Full de referència ràpida
252
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond: manual d’utilització del programaTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
138
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1141
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1 Execució del LilyPond
7152
Walter Garcia-Fontesparcialment (93 %)parcialmentpre-GDP
2 Actualització de fitxers amb convert-ly
2097
Walter Garcia-Fontesparcialment (89 %)parcialmentpre-GDP
3 Suggeriments per escriure fitxers d’entrada
2798
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond: notació musical per a totsTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
790
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1141
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Introducció
6069
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Descàrrega
1113
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Manuals
1284
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Comunitat
2153
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP

Validation

Valid HTML 4.01 Transitional