Traduït

Estat de la traducció

Actualitzat el Sun Jan 22 16:44:14 UTC 2017

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPondTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
124
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
1 Tutorial
2499
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2 Notació corrent
4402
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
3 Conceptes fonamentals
11119
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
4 Ajustament de la sortida
16592
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
A Plantilles
1236
Walter Garcia-Fontesparcialment (97 %)parcialmentpre-GDP
Referència de la notació del GNU LilyPondTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
326
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
1 Notació musical
91
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
1.1 Altures
5413
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.2 Duracions
6822
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.3 Expressions
1819
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond: manual d’utilització del programaTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
135
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
1 Execució del LilyPond
5469
Walter Garcia-Fontesparcialment (95 %)parcialmentpre-GDP
2 Actualització de fitxers amb convert-ly
1866
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
3 Suggeriments per escriure fitxers d’entrada
2793
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond: notació musical per a totsTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
760
Walter Garcia-FontessiN/Dpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
Introducció
5814
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Descàrrega
1158
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Manuals
1314
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Comunitat
3272
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP