Překlad

Stav překladů

Last updated Sun Nov 6 09:35:15 UTC 2016

Příručka k učení seTranslatorsTranslation checkersTranslatedUp to dateOther info
Section titles
124
Pavel Fricyespartiallypre-GDP
LilyPond – \TITLE\
1139
Pavel Fricyespartiallypre-GDP
1 Cvičení
2499
Pavel Fricpartially (50 %)partiallypre-GDP
2 Běžný notový zápis
4402
Pavel Fricpartially (37 %)partiallypre-GDP
3 Základní pojmy
11119
Pavel Fricyespartiallypre-GDP
4 Ladění výstupu
16592
Pavel Fricpartially (51 %)partiallypre-GDP
A Předlohy
1236
Pavel Fricpartially (75 %)partiallypre-GDP
LilyPond – Zápis not pro každéhoTranslatorsTranslation checkersTranslatedUp to dateOther info
Section titles
760
Pavel Fricyespartiallypre-GDP
LilyPond – \TITLE\
1139
Pavel Fricyespartiallypre-GDP
Úvod
5814
Pavel Fricyespartiallypre-GDP
Stažení
1158
Pavel Fricyespartiallypre-GDP
Příručky
1314
Pavel Fricyespartiallypre-GDP
Společenství
3524
Pavel Fricpartially (95 %)partiallypre-GDP