Traduït

Estat de la traducció

Last updated Sun Nov 6 09:35:15 UTC 2016

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPondTranslatorsTranslation checkersTranslatedUp to dateOther info
Section titles
124
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontesyesyespre-GDP
1 Tutorial
2499
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
2 Notació corrent
4402
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
3 Conceptes fonamentals
11119
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
4 Ajustament de la sortida
16592
Walter Garcia-Fontesyesyespre-GDP
A Plantilles
1236
Walter Garcia-Fontespartially (97 %)partiallypre-GDP
Referència de la notació del GNU LilyPondTranslatorsTranslation checkersTranslatedUp to dateOther info
Section titles
326
Walter Garcia-Fontesyesyespre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontesyesyespre-GDP
1 Notació musical
91
Walter Garcia-Fontesyesyespre-GDP
1.1 Altures
5272
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
LilyPond: manual d’utilització del programaTranslatorsTranslation checkersTranslatedUp to dateOther info
Section titles
135
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontesyesyespre-GDP
1 Execució del LilyPond
5440
Walter Garcia-Fontespartially (95 %)partiallypre-GDP
2 Actualització de fitxers amb convert-ly
1866
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
3 Suggeriments per escriure fitxers d’entrada
2793
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
LilyPond: notació musical per a totsTranslatorsTranslation checkersTranslatedUp to dateOther info
Section titles
760
Walter Garcia-FontesyesN/Apre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontesyesyespre-GDP
Introducció
5814
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
Descàrrega
1158
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
Manuals
1314
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP
Comunitat
3524
Walter Garcia-Fontesyespartiallypre-GDP