Traduït

Estat de la traducció

Actualitzat el Sun May 24 17:38:33 UTC 2020

Manual d’aprenentatge del GNU LilyPondTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
124
Walter Garcia-Fontes
Walter Garcia-Fontes
siparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1 Tutorial
2536
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2 Notació corrent
4517
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
3 Conceptes fonamentals
11576
Walter Garcia-Fontesparcialment (96 %)parcialmentpre-GDP
4 Ajustament de la sortida
16582
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
A Plantilles
1236
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
Referència de la notació del GNU LilyPondTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
361
Walter Garcia-Fontes
Walter Garcia-Fontes
siparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1 Notació musical
91
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
1.1 Altures
5513
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.2 Duracions
7098
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.3 Expressions
1907
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.4 Repeticions
1310
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.5 Notes simultànies
3001
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpost-GDP
1.6 Notació dels pentagrames
3017
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.7 Anotacions editorials
1700
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1.8 Text
3572
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2 Notació especialitzada
81
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
2.1 Música vocal
5174
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.2 Teclats i altres instruments de pentagrames múltiples
903
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.3 Instruments de corda sense trasts
279
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.4 Instruments de corda amb trasts
2930
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.5 Percussió
1000
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.6 Instruments de vent
349
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.7 Notació d’acords
2177
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.8 Música contemporània
475
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.9 Notació antiga
5468
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
2.10 Músiques del món
2004
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
3 Entrada i sortida generals
13941
Walter Garcia-Fontesparcialment (98 %)N/Dpre-GDP
4 Gestió de l’espai
11050
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
5 Canvi dels valors predeterminats
17137
Walter Garcia-FontessiN/Dpre-GDP
A Taules del manual sobre notació
3450
Walter Garcia-FontessiN/Dpre-GDP
B Full de referència ràpida
252
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
LilyPond: manual d’utilització del programaTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
135
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
1 Execució del LilyPond
6877
Walter Garcia-Fontesparcialment (92 %)parcialmentpre-GDP
2 Actualització de fitxers amb convert-ly
2097
Walter Garcia-Fontesparcialment (89 %)parcialmentpre-GDP
3 Suggeriments per escriure fitxers d’entrada
2793
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond: notació musical per a totsTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
752
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Introducció
6073
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Descàrrega
1174
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Manuals
1279
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Comunitat
2359
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP