Traduït

Estat de la traducció

Actualitzat el Tue Dec 30 15:39:08 UTC 2014

LilyPond: notació musical per a totsTraductorsRevisorsTraduïtActualitzatMés inf.
Títols de secció
642
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
LilyPond — \TITLE\
1139
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
Introducció
5707
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP
Descàrrega
1145
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
Manuals
1314
Walter Garcia-Fontessisipre-GDP
Comunitat
2991
Walter Garcia-Fontessiparcialmentpre-GDP