Notový zápis

Doporučení k notovému zápisu

Tato kniha vysvětluje všechny příkazy LilyPondu, jimiž se vytváří notový zápis.

Pozor: Doporučení k notovému zápisu vychází z toho, že čtenář již zná základy LilyPondu, jak byly předvedeny v příručce k učení se. V některých případech by mělo být známo anglické hudební pojmosloví (podívejte se do slovníčku).

Čtěte

  • Notation (split HTML) - Příručka je rozdělena do mnoha stránek HTML.
      (menší stažení pro každou stránku)
  • Notation (big HTML) - Příručka na jedné velké stránce HTML.
      (větší jednorázové stažení)
  • Notation.pdf - Příručka jako soubor PDF.
      (větší jednorázové stažení)

Validation

Valid HTML 4.01 Transitional