Příručky

Příručky pro LilyPond 2.20.0


Učení

Příručka k učení se

V této knize se vysvětluje, jak by se mělo začít s poznáváním LilyPondu. Jsou zde vysvětlena i některá klíčová pojetí a jednoduché pojmy. Měli byste si tuto kapitolu přečíst od začátku do konce.

Na konci každé části je odstavec Podívejte se také na, který obsahuje odkazy na jiné části. Při prvním čtení byste však tyto odkazy sledovat neměli. Když už jste si celou příručku jednou přečetli, budete pravděpodobně některé části číst ještě jednou a pak budete sledovat i odkazy, abyste obdržel další informace.

Čtěte

 • Učení (rozdělené HTML) - Příručka je rozdělena do mnoha stránek HTML.
    (menší stažení pro každou stránku)
 • Učení (velké HTML) - Příručka na jedné velké stránce HTML.
    (větší jednorázové stažení)
 • Learning.pdf - Příručka jako soubor PDF.
    (větší jednorázové stažení)

Slovníček

Slovníček

Zde jsou v angličtině vysvětleny odborné pojmy a v řadě jazyků podány jejich překlady. Pokud se nevyznáte v pojmosloví hudby a hudebního zápisu not (a především tehdy, když nemluvíte plynně anglicky), vyplatí se vám velmi vzít si na pomoc tento slovníček.

Čtěte


Článek

Článek

Tato kniha obsahuje krátké vyprávění o sazbě not a v návaznosti na to úvahu nad technikou sazby not v LilyPondu. Uskuteční se tu i porovnání LilyPondu s jinými programy na sazbu not.

Pozor: Podrobné typografické příklady se dají lépe rozebrat ve verzi PDF tohoto dokumentu, protože tento má vyšší rozlišení.

Čtěte

 • Essay (split HTML) - Příručka je rozdělena do mnoha stránek HTML.
    (menší stažení pro každou stránku)
 • Essay (big HTML) - Příručka na jedné velké stránce HTML.
    (větší jednorázové stažení)
 • Essay.pdf - Příručka jako soubor PDF.
    (větší jednorázové stažení)

Notový zápis

Doporučení k notovému zápisu

Tato kniha vysvětluje všechny příkazy LilyPondu, jimiž se vytváří notový zápis.

Pozor: Doporučení k notovému zápisu vychází z toho, že čtenář již zná základy LilyPondu, jak byly předvedeny v příručce k učení se. V některých případech by mělo být známo anglické hudební pojmosloví (podívejte se do slovníčku).

Čtěte

 • Notation (split HTML) - Příručka je rozdělena do mnoha stránek HTML.
    (menší stažení pro každou stránku)
 • Notation (big HTML) - Příručka na jedné velké stránce HTML.
    (větší jednorázové stažení)
 • Notation.pdf - Příručka jako soubor PDF.
    (větší jednorázové stažení)

Používání

Příručka k používání

Tato kniha vysvětluje, jak jsou programy ukázány, jak lze noty z LilyPondu začlenit do jiných programů, a dělá k tomu návrhy, jak své soubory s notami co nejlépe přiložíte. Doporučuje se si tento dokument přečíst, dříve než si člověk začne myslet na větší projekty.

Čtěte

 • Usage (split HTML) - Příručka je rozdělena do mnoha stránek HTML.
    (menší stažení pro každou stránku)
 • Usage (big HTML) - Příručka na jedné velké stránce HTML.
    (větší jednorázové stažení)
 • Usage.pdf - Příručka jako soubor PDF.
    (větší jednorázové stažení)

Úryvky

Úryvky

Zde jsou vybrané úryvky ukázány na kódu LilyPondu s vytvořeným notovým zápisem. Úryvky pocházejí z Skladiště s úryvky LilyPondu (LSR) a všechny se nacházejí pod Public Domain.

Vezměte na vědomí, že tento dokument nepředstavuje žádnou určitou podmnožinu LSR. LSR běží pod stálou verzí LilyPondu, takže každý úryvek, který vykazuje novou vlastnost z vývojářské verze, se musí přidat zvlášť. Tyto úryvky jsou uloženy v souboru ‘Documentation/snippets/new/’ ve zdrojovém adresáři LilyPondu.

Úryvky pro každou část Doporučení k notovému zápisu jsou také odkázány z odstavce Podívejte se také na.

Čtěte

 • Snippets (split HTML) - Příručka je rozdělena do mnoha stránek HTML.
    (menší stažení pro každou stránku)
 • Snippets (big HTML) - Příručka na jedné velké stránce HTML.
    (větší jednorázové stažení)
 • Snippets.pdf - Příručka jako soubor PDF.
    (větší jednorázové stažení)

Často kladené dotazy

Uvádějící otázky

Kde jsou kreslené nabídky, pruhy s nástroji a notový list?

LilyPond potřebuje, aby se noty zadávaly jako text. Přečtěte si, prosím, o našem textovém vstupu.

Je tu velmi mnoho dokumentace! Muím si to všechno

přečíst?

Musíte si přečíst Příručka k učení se. Zbytek dokumentace je zamýšlen k vyhledávání, když potřebujete určitý druh nebo typ značky notového zápisu.

Ale i tak je toho ke čtení ještě docela hodně! Pak se

to vyplatí?

Tady se musíte rozhodnout sám; důvody, pro které můžete LilyPond upřednostnit před jinými programy, jsou představeny v úvodě.

Otázky k používání

Něco nepracuje! Jak to můžu opravit?

To je vysvětleno v Řešení potíží.

Proč měníte skladbu?

To je vysvětleno v Proč se mění skladba?.