2.1 Miért változik a szintaxis?

Ahogy a LilyPond maga fejlődik, a szintaxis (azaz a bemenet nyelve) is ennek megfelelően változik. Ezek a változások azért mennek végbe, hogy a bemenetet könnyebb legyen olvasni és írni, vagy a LilyPond új képességeihez igazodnak.

Például minden \paper és \layout blokkbeli tulajdonság nevében a szavak konvenció szerint kötőjelekkel kerülnek elválasztásra. A 2.11.60-as verzióban azonban észrevettük, hogy a printallheaders tulajdonság nem követi ezt a konvenciót. Felmerült a kérdés: úgy hagyjuk, ahogy eddig volt (így inkonzisztenciával megzavarva az új felhasználókat), vagy megváltoztassuk (így arra kényszerítve a régi felhasználókat, hogy meglévő kottáikat frissítsék)? Ebben az esetben amellett döntöttünk, hogy megváltoztatjuk print-all-headers-re. Szerencsére ezt a változás automatikusan kezelhető a convert-ly parancssori eszközzel.

Sajnos a convert-ly nem képes a nyelvtan minden változását lekezelni. Például a LilyPond 2.4-es és korábbi verzióiban az ékezetes és egyéb, nem angol ábécébe tartozó karaktereket a LaTeX-ben megszokott módszerrel kellett megadni (pl. a francia Noël szót a következőképpen: No\"el). De a LilyPond 2.6-os verziója óta minden ilyen karakter, pl. az ë is közvetlenül beleírható a bemeneti fájlba UTF-8 karakterkódolással. A convert-ly nem képes minden LaTeX szintaxissal megadott speciális karaktert átkonvertálni az UTF-8 megfelelőjébe; ezeket kézzel kell frissíteni.


LilyPond — Használat v2.24.3 (stable-branch).