1.1 Utilització normal

Gairebé tots els usuaris executen el LilyPond per mitjà d’una interfície gràfica; consulteu Tutorial si encara no l’heu llegit.


LilyPond — Utilització v2.24.2 (branca estable).