2.5 Conversions manuals

En teoria, un programa com convert-ly hauria de poder tractar qualsevol canvi de sintaxi. Després de tot, un programa d’ordinador interpreta les versions antiga i nova, per la qual cosa un altre programa d’ordinador podria traduir un fitxer a l’altre1.

Tot i així, el projecte LilyPond compta amb uns recursos limitats: no totes les conversions s’efectuen automàticament. A continuació hi ha una llista de problemes coneguts.

1.6->2.0:
No sempre converteix el baix xifrat correctament, específicament
coses com ara {<
>}. El comentari de Mats sobre com solucionar el
problema:
  Per poder executar convert-ly
  sobre ell, primer vaig sustituir totes les aparicions de '{<' a quelcom mut com ara '{#'
  i de forma semblant vaig sustituir '>}' amb '&}'. Després de la conversió, vaig poder
  tornar a canviar-los de '{ #' a '{ <' i de '& }' a '> }'.
 No converteix tot l'etiquetatge de text correctament. En sintaxi antiga,
 es podien agrupar diverses etiquetes entre parèntesis, per exemple
  -#'((bold italic) "cadena")
  Això es converteix incorrectament a
  -\markup{{\bold italic} "cadena"}
  en comptes del correcte
  -\markup{\bold \italic "cadena"}
2.0->2.2:
 No gestiona \partCombine
 No va \addlyrics => \lyricsto, això trenca algunes partitures amb diverses estrofes
2.0->2.4:
 \magnify no es canvia per \fontsize.
  - \magnify #m => \fontsize #f, on f = 6ln(m)/ln(2)
 remove-tag no es canvia.
  - \applyMusic #(remove-tag '. . .) => \keepWithTag #'. . .
 first-page-number no es canvia.
  - first-page-number no => print-first-page-number = ##f
 Els salts de línia a les cadenes de capçalera no es converteixen.
  - \\\\ com salt de línia a les cadenes de \header => \markup \center-align <
   "Primera línia" "Segona línia" >
 Els terminadors de crescendo i descrecendo no es converteixen.
  - \rced => \!
  - \rc => \!
2.2->2.4:
 \turnOff (usat a \set Staff.VoltaBracket = \turnOff) no es converteix
adequadament.
2.4.2->2.5.9
 \markup{ \center-align <{ ... }> } s'hauria de convertir a:
 \markup{ \center-align {\line { ... }} }
 però ara, falta el \line.
2.4->2.6
 Els caràcters especials del LaTeX com $~$ al text no es converteixen a UTF8.
2.8
 \score{} ara ha de començar amb una expressió musical. Qualsevol alta cosa
 (en particular, \header{}) ha d'anar després de la música.

Notes a peu de pàgina

[1] Almenys això és possible en qualsevol fitxer del LilyPond que no contingui Scheme. Si hi ha Scheme dins del fitxer, conté un llenguatge Turing-complet, i ens trobem amb el famós “Problema de l’aturada” informàtica.


LilyPond — Utilització v2.24.3 (branca estable).