3. Execució de lilypond-book

Si voleu afegir imatges de música a un document, ho podeu fer simplement de la mateixa manera que ho faríeu amb altres tipus d’imatges. Les imatges es creen per separat, donant com a resultat una sortida PostScript o imatges PNG, i després s’inclouen al document de LaTeX o de HTML.

lilypond-book ofereix una manera d’automatitzar aquest procés: aquest programa extrau els fragments de música del document, executa lilypond sobre cadascú d’ells, i retorna com a sortida el document amb la música substituïda per les imatges. Les definicions d’amplada de línia i mida de la lletra de la música s’ajusten de forma que coincideixin amb la configuració del vostre document.

És un programa diferent a lilypond pròpiament dit, i s’executa sobre la línia d’ordre; per veure més informació, consulteu Utilització des de la línia d’ordres. Si experimenteu algun problema en executar lilypond-book sobre Windows o Mac OS X utilitzant la línia d’ordres, consulteu Windows o MacOS X.

Aquest procediment es pot aplicar a documents de LaTeX, HTML, Texinfo o DocBook.


LilyPond — Utilització v2.24.3 (branca estable).