5.3 Projectes grans

En treballar en projectes grans es fa essencial tenir una estructura clara als fitxers dels LilyPond:


LilyPond — Utilització v2.24.2 (branca estable).