3.2.3 HTML

lilypond-book aporta les següents ordres i entorns per incloure música dins de fitxers HTML:

En el fitxer d’entrada, la música s’especifica amb qualsevol de les ordres següents:

<lilypond les opcions van aquí>
  EL CODI DEL LILYPOND
</lilypond>

<lilypond les opcions van aquí: EL CODI DEL LILYPOND />

<lilypondfile les opcions van aquí>fitxer</lilypondfile>

<musicxmlfile les opcions van aquí>fitxer</musicxmlfile>

Per exemple, podem escriure

<lilypond fragment relative=2>
\key c \minor c4 es g2
</lilypond>

lilypond-book aleshores produeix un fitxer HTML amb les etiquetes d’imatge adequades per als fragments de musica:

[image of music]

Per imatges en línia, utilitzeu <lilypond … />, on les opcions estan separades de la música pel símbol de dos punts, per exemple

Quelcom de música dins de <lilypond relative=2: a b c/> una línia de
text.

Per incloure fitxers externs, escriviu

<lilypondfile opció1 opció2 …>fitxer</lilypondfile>

<musicxmlfile> useu la mateixa sintaxi que <lilypondfile>, però senzillament referència un fitxer MusicXML en comptes d’un fitxer del LilyPond.

Per veure una llista de les opcions que utilitzeu amb les etiquetes lilypond o lilypondfile, vegeu Opcions de fragments de música.


LilyPond — Utilització v2.24.3 (branca estable).