5.1 Suggeriments de tipus general

Us presentem alguns suggeriments que us poden servir d’ajuda per evitar o corregir problemes:


LilyPond — Utilització v2.24.2 (branca estable).