3.5 Extensions de noms de fitxer

Podeu fer servir qualsevol extensió per al nom del fitxer d’entrada, però si no useu l’extensió recomanada per a un format en particular, haureu d’especificar manualment el format de sortida; per veure més detalls, consulteu Invocació lilypond-book. En cas contrari, lilypond-book selecciona automàticament el format de sortida basant-se en l’extensió del nom del fitxer d’entrada.

extensió

format de sortida

.html

HTML

.htmly

HTML

.itely

Texinfo

.latex

LaTeX

.lytex

LaTeX

.lyxml

DocBook

.tely

Texinfo

.tex

LaTeX

.texi

Texinfo

.texinfo

Texinfo

.xml

HTML

Si useu la mateixa extensió per al fitxer d’entrada que la que usa el lilypond-book per al fitxer de sortida, i si el fitxer d’entrada està al mateix directori que el directori de treball de lilypond-book, heu d’usar l’opció ‘--output’ perquè funcioni lilypond-book, atès que en cas contrari s’emetrà un missatge d’error com per exemple “La sortida sobreescriurà el fitxer d’entrada”.


LilyPond — Utilització v2.24.3 (branca estable).