LilyPond – Zápis not pro každého


LilyPond

Co je to LilyPond?

LilyPond je programem pro sazbu not s otevřeným zdrojovým kódem, který byl vytvořen s cílem zajistit tisk hudebnin v té nejlepší možné jakosti. Tento program s otevřeným zdrojovým kódem umožňuje dosáhnout krásy ručně rytých tradičních notových sazeb v počítačem vysázených notách.

Více se dočtete v úvodu!

LilyPond 2.23.82 released - November 27, 2022

LilyPond 2.22.2 released - February 22, 2022

(News)


Úvod

Náš cíl

flat-design

LilyPond vznikl, když dva hudebníci chtěli překročit mrtvé a bezduché vzezření počítačem řízeného tisku hudebnin. Všichni hudebníci chtějí číst pěkné noty, proč by tedy programátoři nemohli napsat program, který by dovedl sázet nádherné orchestrální hlasy?

Výsledkem se stal systém, který hudebníky osvobozuje od podrobností uspořádání notové sazby, takže se mohou cele soustředit na tvorbu not. LilyPond s nimi spolupracuje na tom, aby sazba not dosáhla profesionální jakosti, jež je postavena na celém souhrnu zkušeností a zvyklostech klasické notové sazby.

Schopnosti LilyPondu

Nasazení LilyPondu

Jak LilyPond pracuje


Vlastnosti

Vkusnost

Vynikající klasická notová sazba

flat-design

Používáním LilyPondu obdržíte vkusnou notovou sazbu, která se snadno čte. Vývojářská společnost programátorů strávila tisíce hodin tím, aby vyvinula mocný program určený pro sazbu not, který vydá krásnou notovou sazbu automaticky. Všechna stylistická nastavení, návrh písma a algoritmy LilyPondu byly podníceny nejlepšími ručně vyrytými příklady not. Výstup z LilyPondu má shodný vzhled, vyvážený a vkusný vzhled, jaký mají nejlepší ryté klasické notové zápisy. Více k tomu v našem článku.

Účinné nastavení rozvržení

Travte méně času tím, že budete dodatečně měnit notovou sazbu: LilyPond upravuje noty správně hned od začátku. Rozdělení místa vypočítá sám a rovněž spočítá zalomení řádků a stran, aby vytvořil hustý a pravidelný obraz not. Střety mezi textem písně, notami a akordy jsou vyřešeny a všechny obloučky jsou automaticky správně ohnuty!

Jednoduše při používání

lilypond-book

Textově založený vstup

LilyPond odebírá textový vstup ASCII, jejž můžete vytvořit s pomocí svého oblíbeného textového editoru, rychle a pohodlně. Vstup obsahuje všechny informace, takže si člověk nemusí pamatovat žádné složité sledy příkazů. Vstup ukládejte jednoduše do textového souboru pro pozdější využití.

Spojení not a textu

Do textu můžete vložit kousky s notami, aniž byste vyjmul obrázky a vložil je. S LilyPondem se dají noty souvisle vložit do LaTeX nebo HTML, a pomocí OOoLilyPond se dají začlenit i do dokumentů OpenOffice.org. Jsou také přídavné moduly, s nimiž je kód z LilyPondu umožněn pro různé deníky a stránky wiki, tudíž je možná i společná práce přes internet.

Svoboda při omezeních

Textově založený vstup umožňuje psaní notového zápisu i lidem s těžkým tělesným postižením. Uživatelé s omezením pohybu, kteří klávesnici nebo myš používat nemohou, mohou s pomocí programu na rozpoznávání řeči soubory LilyPondu upravovat. A dokonce i úplně slepí uživatelé mohou s pomocí čtečky obrazovky vytvářet soubory LilyPondu – zcela nemožné s na obrazu založenými programy pro zápis not.

Rozšiřitelný návrh

Všechna nastavení mohou být změněna, aby odpovídala vaší osobní typografické chuti. Pokud vám to stále ještě nestačí, je tu ještě vždy vestavěný skriptovací jazyk, který se nazývá Scheme, nářečí mocného jazyka LISP. Nastavení, proměnné a funkce jsou všechny vyloženy v podrobné příručce k programu.

Prostředí

frescobaldi-lilypond-editor-small

Svobodné programy

LilyPond lze stáhnout bez jakéhokoli placení! Skutečně je zcela zadarmo! Získejte jej na stránkách pro stahování.

Jedná se o svobodný program, který je společně se zdrojovým kódem poskytnut k volnému použití – s dovolením měnit jej a kopírovat. Vadí vám nějaká chyba nebo naléhavě potřebujete nějakou novou funkci? Napište ji jednoduše sami, nebo zaplaťte někoho, kdo to pro vás udělá.

Vynikající podpora

LilyPond je tu pro všechny rozšířené operační systémy: GNU/Linux, MacOS X aWindows. LilyPond má podrobnou dokumentaci a stovky souborů s příklady. Je tu čilá společnost uživatelů, která odpovídá na otázky na poštovním seznamu LilyPondu, zatímco družstvo vývojářů umožňuje rychlé řešení obtíží.

Pokročilé editory

Někteří vývojáři, kteří jsou sami výkonnými uživateli LilyPondu, napsali zvláštní nástroje, které mají být nápomocny při rychlejším a účinnějším vytváření a úpravách souborů LilyPondu. Na některé příklady se podívejte v snadnějších úpravách.

A co teď?

Ještě nejste přesvědčen? Potom si prohlédněte některé skutečné příklady. Když už jste se rozhodl, že LilyPond vyzkoušíte, přečtěte si nejprve o našem textovém vstupu.


Příklady

LilyPond je velmi mocný a ohebný nástroj, který dokáže zacházet s notovou sazbou různého druhu. Prohlédněte si naše příklady a nechte se jimi podnítit!

Klasická hudba

Toto varhanní preludium od J. S. Bacha je vhodný příkladný projekt sazby not s LilyPondem.

bach-bwv610

(Klepnout pro zvětšení)

Složitý notový zápis

Tento příklad z Goyescas od Enriquea Granadose ukazuje některé z pokročilých funkcí notové sazby, mezi jiným trámce mezi notovými řádky, hlavičky nad notovými řádky přes a čáry pořadí hlasů.

granados

(Klepnout pro zvětšení)

Stará hudba

LilyPond má podporu pro různé druhy notového zápisu staré hudby, jakým je například tento úryvek gregoriánského chorálu.

ancient-headword

(Klepnout pro zvětšení)

Současná hudba

Dnešní hudební skladatelé zjistí, že LilyPond se velmi dobře hodí k tomu, aby popsal neobvyklý notový zápis. Zde úryvek z Čáry od Trevora Bači pro sólo basové flétny.

cary

(Klepnout pro zvětšení)

Účinné, pružné vytváření materiálu představení

Rozdílný materiál představení lze vytvářet z téhož zdrojového kódu. Zde úryvek z Händelova Giulio Cesare, napsán Nicolasem Sceauxem, jako notový zápis, klavírní výtah a jako hlas houslí.

sesto-full

(Klepnout pro zvětšení)

sesto-piano

(Klepnout pro zvětšení)

sesto-violin

(Klepnout pro zvětšení)

Tabulatura

LilyPond podporuje tabulaturový notový zápis, který může být uzpůsoben pro oblíbený nástroj, který tabulaturový notový zápis nasazuje. Tabulaturová osnova je vytvořena automaticky na základě not, které člověk zapsal pro pětilinkovou notovou osnovu.

tab-example

(Klepnout pro zvětšení)

Schenkerovy obrazce

Běžný notový obraz se může velmi hodně změnit. Zde působivý Schenkerův rozbor od Krise Schaffera vytvořený LilyPondem pro jeden článek Linux Journal. Barvy byly přidány pro objasnění.

bach-schenker

(Klepnout pro zvětšení)

Vokální hudba

LilyPond se vynikajícím způsobem hodí pro zápis vokální hudby všeho druhu od chvalozpěvů po operu. Zde jedno středověké moteto s nepatrnými zvláštními požadavky. Hlas tenoru je zapsán v jiném druhu taktu než ostatní hlasy, je ale srovnán s jinými hlasy, jako kdyby měl týž druh taktu. LilyPond si s tím dokáže poradit velmi vkusně. Všimněte si také začátku s klíči ve stylu Vaticana, přeškrtnutých nožiček not pro vydané noty a ligaturových závorek nad určitými skupinami not.

aucun-snippet

(Klepnout pro zvětšení)

Použití pro hudební výchovu

LilyPond se dokonale hodí pro použití v hudební výchově. Zde příklad jednoduché úlohy z kontrapunktu.

theory

(Klepnout pro zvětšení)

Popová hudba

Je jednoduché vytvořit list s písničkou s melodií, textem a akordy jakož i symboly hmatů. V tomto příkladu jsou zařazeny některé přednastavené nákresy hmatů, ale tyto lze zcela přizpůsobit tak, aby odpovídaly téměř jakékoli situaci.

chart

(Klepnout pro zvětšení)

Velké projekty

LilyPond se znamenitě hodí pro velké projekty, jako jsou opery nebo díla pro velký symfonický orchestr. Dodatečně umožňuje textově založený vstup větší svobodu na překážkách – následující příklad byl dán k volnému použití slepým skladatelem Hu Haipengem.

orchestra

(Klepnout pro zvětšení)

A co teď?

Ještě pořád nejste přesvědčen? LilyPond je programem s otevřeným zdrojovým kódem a zaručuje vám svobodu. Pokud jste se již rozhodl, že LilyPond vyzkoušíte, přečtěte si nejprve o našem textovém vstupu.


Svoboda

Svobodné programy

GNU LilyPond je napsán a udržován společností nadšenců. Je vydán pod GNU General Public License a GNU Free Documentation License, takže každý je svobodný v tom, že může odstraňovat chyby, měnit program nebo jej rozšiřovat. Uživatele nabytí programu pro vytváření krásné notové sazby nemá stát tisíce korun českých.

Jaký užitek mají uživatelé?

Proč „dávají“ vývojáři LilyPondu svou práci zdarma?

Většina z nich vidí svou vývojářskou práci na LilyPondu jako svého koníčka nebo jako dobrovolnickou práci. Jeden by se tedy vlastně musel ptát: „Proč lidé něco dělají dobrovolně“?

A co teď?

Ještě nejste přesvědčen? Přečtěte si náš důkladný článek o filozofii notové sazby v pozadí. Pokud už jste se rozhodl, že LilyPond vyzkoušíte, přečtěte si nejprve o našem textovém vstupu.


Pozadí

Článek k pozadí

Napsali jsme podrobný článek, který popisuje smysl pro krásu, co se týče počítačů: umění, vytváření krásy s pomocí počítače.

Pokud pouze hledáte krátký úvod do LilyPondu, je pro vás v článku pravděpodobně příliš materiálu. Pokud jej chcete číst nyní, přejděte na článek.

A co teď?

Ještě stále nejste přesvědčen? Přečtěte si o některých tvorbách našich uživatelů a na noty se podívejte. Pokud už jste se rozhodl, že LilyPond vyzkoušíte, přečtěte si nejprve o našem textovém vstupu.


Tvorba

Koncerty

Sazba not v LilyPondu byla při různých představeních nasazena po celém světě. Několik pozoruhodných událostí:

Vydávané noty

A co teď?

Ještě nejste přesvědčen?  Přečtěte si některé posudky od našich uživatelů. Když už jste se rozhodl, že LilyPond vyzkoušíte, přečtěte si nejprve o našem textovém vstupu.


Posudky

Zveřejněné články

Doporučení od uživatelů

carter-brey

Carter Brey, první violoncello, New York Philharmonic

„… Napsal jsem několik kusů přídavků pro sólové violoncello a vytiskl je pomocí LilyPondu. Mají být vydány u Schirmera. Jsem si jistý, že vaše vlastní verze není vyryta ani z poloviny tak ostře, jako ta moje!“

orm-finnendahl

Orm Finnendahl, profesor kompozice, Musikhochschule Freiburg (Vysoká hudební škola ve Freiburgu)

„I když jej [LilyPond] ještě tak dobře neznám, udělal na mě již teď neobyčejný dojem. Použil jsem tento program pro zápis not jednoho moteta od Josquina Despreze v menzurálním notovém zápisu. Je mimo veškerou pochybnost, že LilyPond v rychlosti, v jednoduchosti používání a notové sazbě snadno předčí jiné notační programy.“

darius-blasband

Darius Blasband, skladatel (Brusel, Belgie)

„[Po první zkoušce orchestru] byla jakost mých notových listů neustále chválena. A to, třebaže jsem na programu nepožadoval žádné z mnoha jeho možností, abych sazbu zlepšil. To, co jsem orchestru rozdal, byla vlastně nezpracovaná, nezměněná verze LilyPondu.“

Kieren MacMillan, skladatel (Toronto, Kanada)

„Uznání a dík družstvu vývojářů za jejich neuvěřitelnou práci. Ještě nikdy jsem neviděl něco, co by se podobalo tomu, co jsem dostal od LilyPondu. Jsem naprosto přesvědčen, že moje požadavky na publikaci byly splněny nad očekávání, z toho důvodu mohu tento program využít. [...] takřka nezměněná notová sazba z LilyPondu [...] vypadá lépe než všechny „profesionální“ publikace z poslední doby, s nimiž jsem ji srovnával (tak přibližně všechny noty Warner Bros a dokonce mnohé z „tradičních notačních domů“). [...] “

„Toho teprve musejí Finale/Sibelius/Igor/atd. dosáhnout!“

Chris Cannam, vedoucí programátor projektu Rosegarden

„LilyPond je zřejmě supergorilou [notové sazby].“

Chris Snyder, Adoro Music Publishing

„Způsob, jakým jsou noty v LilyPondu zadávány, mi dovoluje myslet hudebně – byly doby, kdy jsem se LilyPondu marně pokoušel vysvětlit, jak se má v notách něco vysázet, jen abych zjistil, že, i kdybych to dokázal udělat přesně tak, jak to chtěl skladatel, noty by přesto byly pro čtení velmi nejasné. LilyPond mi v mé dvojí úloze, jakožto vydavatele a sazeče not, velmi ulehčuje mou práci.“

„Používal jsem LilyPond ve svém začínajícím podniku pro tisk not výhradně. Šlo to tak dobře, že bez výjimky byli všichni skladatelé nadchnuti jakostí notové sazby, když jsem jim ukázal korekturní obtah jejich not. Sám si také zasloužím určitý díl z této chvály, neboť jsem strávil mnoho času změnou výstupu, především ligaturami akordů – ale LilyPond dává skvělý bod, kde se dá začít, intuitivní rozhraní a možnost změnit úplně vše, jen když se tomu věnuje nějaký ten čas. Jsem přesvědčen, že žádný obchodovaný výrobek se mu nemůže byť jen přiblížit.“

David Bobroff, basový pozounista, Islandský symfonický orchestr

„Jednoduše si myslím, že LilyPond je jednoduše úžasný [..] Čím více se o něm naučím, tím více jej mám rád!“

Vaylor Trucks, hráč na elektrickou kytaru (Ano, má spojitost s)

„LilyPond na mě udělal opravdu velký dojem[..]“

„JE TO NEJLEPŠÍ PROGRAM VŠECH DOB!“

„Mnohokrát, mnohokrát všem děkuji za jejich tvrdou práci a obětavost!“

Nicolas Sceaux, Mutopia - spolupracovník

„Rozvíjel jsem k němu takovou nějakou nenávistnou lásku. Lásku, protože první list s notami, který jsem uviděl, vypadal tak dobře. Popis lže, když jde o krásu LilyPondu – je v tomto příliš skromný! [...] protože LilyPond se pořád zlepšuje, a jak se důkladně zabývám tím, jak se věci ve Scheme dělají, mám mnohem méně pocitů marnosti. Na každý pád bych chtěl říci: Děkuji vám za to, že LilyPond nabízíte, je skutečně báječný!“

Werner Lemberg, Dirigent v koblenzském divadle a vynikající dělník GNU

„Celkově LilyPond dělá čistou práci!“

Paul Davis, vývojář JACKa a Ardouru

„Myslím si, že [LilyPond] je mimořádný program, a že dosahuje překrásných výsledků. Poté co jsem si o něm v posledním roce přečetl jeden rozhovor, řekl jsem různým přátelům o jeho možnostech.“

A co teď?

Přečtěte si o našem textovém vstupu.


Textový vstup

„Sestavení“ not

nereid-shot-small

(Klepněte kvůli zvětšení)

LilyPond je sestaveným systémem: je spuštěn přes textový soubor, který noty popisuje. Výsledný výstup je prohlížen na obrazovce nebo vytištěn. V určité smyslu je LilyPond spíše programovacím jazykem než obrazovým programem pro sazbu not.

Člověk noty nepíše tak, že obrázky not vytáhne z nakreslené laťky a umístí je do stále se dynamicky obnovující notové osnovy. Místo toho píše text. Tento text je LilyPondem vykládán (nebo „sestaven“) a přitom je vyráběna pěkně vypadající notová sazba.

Lidé zvyklí na obrazné sázení not mohou potřebovat nějakou chvíli na to, aby se naučili novým pracovním způsobům, ale výsledek ztrátu vzniklou při vynaložení dodatečného úsilí vyrovnává.

Pozor: Ukazujeme krátký přehled našeho textového vstupu – není to tak složité, jak to zní. Nedělejte si žádné starosti, když v příkladu všemu neporozumíte. V naší dokumentaci je o všech jednotlivých podrobnostech velice důkladně pojednáno.

Je to jednoduché tak jako A B C

Noty jsou kódovány písmeny a čísly. Zvláštní příkazy jsou zadávány zpětným (obráceným) lomítkem.

text-input-1-annotatetext-input-1-output

Předznamenání jsou přidávána pomocí různých koncovek: -is za notou sází křížek, -es zato béčko (– toto jsou české koncovky, koncovky v jiných jazycích jsou možné také). LilyPond sám rozhodne o tom, kde předznamenání umístí.

text-input-2-annotatetext-input-2-output

Popová hudba

Akordy a text písničky mohou být jednoduše dány dohromady na jednom listu.

text-input-pop-annotatetext-input-pop-output

Orchestrální hlasy

Soubor se vstupem obsahuje noty jednoho díla. Noty a hlasy mohou být vytvořeny z jednoho jediného vstupního souboru. Když je změněna nějaká nota, změna se opět současně nalézá i v hlasu a v notovém zápisu. Tím, že noty jsou využity vícekrát, měly by být přiděleny jedné proměnné:

text-input-parts-both-annotate

S touto proměnnou pak lze vytvořit sólový hlas (zde přesunut, pomlky jsou staženy):

text-input-parts-single-annotatetext-input-parts-single-output

Stejná proměnná se potom používá v notovém zápisu (zde v původní tónové výšce):

text-input-score-annotatetext-input-score-output

Dokumentace pro začátečníky

Je nám jasné, že tento způsob psaní not se mnoha uživatelům zdá podivný. Z toho důvodu jsme napsali důkladné poučení, jež má novým uživatelům pomoci. Člověk by měl začít s částí nazvanou úvod. Příručka k učení se chová jako úvod a začátek při práci s LilyPondem; jsou zde zodpovězeny četné otázky, dříve než by si je člověk vůbec mohl položit!

Čtěte, prosím, příručku k učení se, předtím než si budete stěžovat na chyby! Noví uživatelé si někdy myslí, že LilyPond nepracuje správně, zatímco program dělá ve skutečnosti přesně to, k čemu byl napsán.

Další informace se nacházejí pod příručkami

Jednodušší prováděcí prostředí

lilykde-screenshot-small

(Klepněte kvůli zvětšení)

LilyPond se především stará o sázení not v té nejlepší jakosti – programování obrazného uživatelského rozhraní (GUI) by nás od tohoto úkolu jen odvádělo. Přesto jsou jiné projekty, jejichž cílem je vytváření souborů LilyPond.

Některá prováděcí prostředí zahrnují zvýrazňování skladby, automatické doplňování a předvyrobené předlohy. Jiné programy poskytují k použití skutečné obrazné uživatelské rozhraní, s nímž člověk může noty upravovat obrazově. Další informace se nacházejí pod snadnějšími úpravami.

A co teď?

Jste nyní připraveni na stažení LilyPondu? Ještě stále nejste přesvědčeni? Přečtěte si o snadnějších úpravách.


Snadnější úpravy

LilyPondTool

lilypondtool-2.12-screenshot-400wide

(Klepněte kvůli zvětšení)

logo-linux logo-freebsd logo-macosx logo-windows

https://lilypondtool.organum.hu

Vytvořen jako přídavný modul pro textový editor jEdit, je LilyPondTool jedním z textově založených nástrojů s nejvíce vlastnostmi pro sázení a úpravy notových zápisů LilyPond. K tomu patří průvodce dokumentem pro jednodušší vytvoření nového souboru s podporou pro písňový text a vložený prohlížeč souborů PDF s pokročilou podporou pro kroky ukázat a klepnout.

Frescobaldi

frescobaldi-lilypond-editor-small

(Klepněte kvůli zvětšení)

logo-linux logo-freebsd logo-windows

https://www.frescobaldi.org

Frescobaldi je jednoúčelový notový a textový editor pro LilyPond s vestavěným náhledem na soubory PDF, s mnohostrannou podporou pro vytváření nových notových zápisů a mnoha vlastnostmi pro provádění úprav. Je zbudován na základě knihoven KDE 4 a v současnosti běží na všech druzích linuxových systémů a na jiných UNIXových operačních systémech.

Obrazné prostředí: Denemo

screenshot-denemo-small

(Klepněte kvůli zvětšení)

logo-linux logo-windows

http://denemo.org

Denemo je obrazný editor, který dokáže vyrábět soubory LilyPond (vstupní formát je ve verzi 2.8.7) a dovoluje rovněž přehrávání zvuku. Tím může být soubor LilyPondu pozorován souběžně s názorným notovým obrazem. Dodatečné změny je možné připojit k předmětům not, akordů atd. – budou uloženy společně se souborem Denemo, takže uživatel může dále pracovat s obrazem.

Když uživatel přemístí ukazatel v textu LilyPondu, přemístí se i v notovém obrazu, a všechny chyby ve skladbě drobných vylepšení LilyPondu budou označeny v textovém pohledu, když se z něj tiskne.

Textové editory

logo-linux logo-freebsd logo-macosx logo-windows

https://www.gnu.org/software/emacs/

Emacs je textový editor s vlastnostmi, které pracují v závislosti na jazyku, pro velmi mnoho počítačových jazyků. Emacs je vysoce rozšiřitelný editor, který je možné používat i jako jednotné vývojářské prostředí. Má režim „lilypond“-, který poskytuje jazyková vymezení pro práci se soubory LilyPondu. Jeden z našich vývojářů napsal i hlavní režim pro Emacs, lyqi.

https://www.vim.org

Vim je malý textový editor a rozšíření staršího unixového editoru vi. Je rovněž rozšiřitelný a nastavitelný.

Obecně platí, že pravděpodobně sáhnete po jiném editoru, když budete chtít zapisovat vstupní soubory pro LilyPond, pokud s Emacsem nebo Vimem nejste obeznámeni již od začátku.

Další informace k nastavení Emacsu a Vimu se nacházejí pod Text editor support.

logo-macosx

http://www.uoregon.edu/~koch/texshop

Editor TeXShop pro MacOS X lze rozšířit, tudíž umí spouštět LilyPond, lilypond-book a convert-ly z editoru. K tomu se používá rozšíření, které je dostupné zde:

http://users.dimi.uniud.it/~nicola.vitacolonna/home/content/lilypond-scripts.
logo-macosx

Je také balíček s LilyPondem pro TeXMate, obchodovaný editor pro MacOS. Dá se nainstalovat provedením následujícího příkazu v příkazovém řádku:

mkdir -p /Library/Application\ Support/TextMate/Bundles
cd /Library/Application\ Support/TextMate/Bundles
git clone http://github.com/textmate/lilypond.tmbundle.git

Jiné programy umí vyvádět kód LilyPondu

Editory notového zápisu, tabulatur a MIDI:

Algoritmické vyvíječe kódu

Další programy, které nejsou činně vyvíjeny

A co teď?

Jste nyní připraven stáhnout si LilyPond?

Stále ještě nejste přesvědčen? Mnozí skladatelé, hudebnící a a dirigenti se naučili, jak se v našem vstupním formátu zapisují noty. Zkušení uživatelé dokonce podali zprávu, že v LilyPondu dokáží napsat celý notový zápis rychleji než s klavírní klávesnicí nebo myší plus obrazným uživatelským rozhraním! Snad se chcete ještě jednou podívat, které vlastnosti, příklady nebo svobodu LilyPond dovoluje, nebo si přečíst o tvorbě a posudcích našich uživatelů. Dodatečně jsme vysvětlili náš přístup ke kráse klasického rytí vytvořené počítačem v našem pozadí.

Zákonnost


Download

Downloads for LilyPond 2.22.2

Pozor: Links for the unstable version of LilyPond can be found at Vývoj.

Pozor: LilyPond is a text-based music engraver; it is more similar to a programming language than a graphical score editing program. Before downloading LilyPond, please read about our Textový vstup. Once you have downloaded LilyPond, read the start of the Learning for a gentle introduction on how to install it and use it.

Software License

LilyPond is published under the GNU General Public License.

Legalese


Unix

Pozor: LilyPond is a text-based music engraver; it is more similar to a programming language than a graphical score editing program. Before downloading LilyPond, please read about our Textový vstup. Once you have downloaded LilyPond, read the start of the Learning for a gentle introduction on how to install it and use it.

Generic Packages or Distribution-Specific Packages?

Many distributions include LilyPond within their normal package repositories that are often significantly older than the current stable version. While these older packages may be easier to install, we strongly recommend that you use our generic packages. In this case, check that your LilyPond editor is using the correct version. See Snadnější úpravy.

Generic Packages

Download

Install

In the shell, type:

cd PATH-TO-DOWNLOAD-DIRECTORY
sh lilypond-2.22.2-OS-TYPE.sh

Uninstall

In the shell, type:

uninstall-lilypond

Help

In the shell, type:

sh lilypond-2.22.2-OS-TYPE.sh --help

Legalese


MacOS X

Pozor: LilyPond is a text-based music engraver; it is more similar to a programming language than a graphical score editing program. Before downloading LilyPond, please read about our Textový vstup. Once you have downloaded LilyPond, read the start of the Learning for a gentle introduction on how to install it and use it.

Packages

Download

Install

Double-click the downloaded file, then drag it to wherever you want.

Uninstall

Delete the LilyPond.app folder.

Running on the command-line

Pozor: If you are happy with the GUI instructions in the Learning Manual, then please ignore these instructions.

MacOS X on the command line

The most convenient way to run lilypond scripts is by setting up „helper“ scripts of your own.

 1. Create a directory to store these scripts,
  mkdir -p ~/bin
  cd ~/bin
  
 2. Create a file called lilypond which contains
  #!/bin/bash
  exec DIR/LilyPond.app/Contents/Resources/bin/lilypond "$@"
  

  Pozor: DIR will generally be /Applications/

 3. Create similar files lilypond-book, convert-ly, and any other scripts you wish to use, by replacing the bin/lilypond with bin/convert-ly (or other program name).
 4. Make the file executable,
  chmod u+x lilypond
  
 5. Now, add this directory to your path. Modify (or create) a file called .profile in your home directory such that it contains
  export PATH=$PATH:~/bin
  

  This file should end with a blank line.

Invoking individual scripts

The scripts — such as lilypond-book, convert-ly, abc2ly, and even lilypond itself — are included inside the .app file for MacOS X.

Scripts can also be run from the command line by invoking them directly:

path/to/LilyPond.app/Contents/Resources/bin/lilypond

The same is true for all other scripts in that directory, such as lilypond-book and convert-ly.

Legalese


Windows

Pozor: LilyPond is a text-based music engraver; it is more similar to a programming language than a graphical score editing program. Before downloading LilyPond, please read about our Textový vstup. Once you have downloaded LilyPond, read the start of the Learning for a gentle introduction on how to install it and use it.

Packages

Download

Install

 1. Locate the downloaded file and double-click on it to start the installer. Follow the instructions given to you by the installer; we recommend that you leave all the install options checked and use the default installation location. Click the ‚Finish‘ button when the installer has completed. LilyPond is now installed.

Uninstall

To uninstall LilyPond either:

 1. Locate the LilyPond folder from the ‚Start‘ menu and click on the ‚Uninstall‘ icon. Click the ‚Finish‘ button when the uninstaller has completed.
 2. Or from within the Control Panel, locate and select LilyPond and then choose the option to uninstall/remove the software. Click the ‚Finish‘ button when the uninstaller has completed.

Running on the command-line

Pozor: If you are happy with the GUI instructions in the Learning Manual, then please ignore these instructions.

Windows on the command line

The most convenient way to run LilyPond is by adding the folder which contains LilyPond executable files to the environmental variable „Path“.

 1. Open your „System“ on the Control Panel, select Advanced tab and click Environmental Variables button.
 2. Select the Variable „Path“ from Environmental variables list and click the Edit button. You will be presented a window titled „Edit System Variable“; append to „Variable value“ the name of the folder which contains LilyPond executable files like this:
  [pre-set paths];DIR\LilyPond\usr\bin
  

  Pozor: DIR will generally be C:\Program Files (x86) for 64 bit or C:\Program Files for 32 bit systems.

  and click „OK“ button to close the window.

Invoking individual executable files

LilyPond executable files – such as lilypond, lilypond-book, convert-ly, and so on – can be run from the command-line by invoking them:

lilypond test.ly

Legalese


Source

Pozor: LilyPond is a text-based music engraver; it is more similar to a programming language than a graphical score editing program. Before downloading LilyPond, please read about our Textový vstup. Once you have downloaded LilyPond, read the start of the Learning for a gentle introduction on how to install it and use it.

Pozor: We do not recommend that you attempt to build LilyPond yourself; almost all user needs are better met with the pre-built version.

Source tarball

Source: lilypond-2.22.2.tar.gz

For an extensive listing of all versions (old and new), see our download site.

Compiling instructions

Instructions are listed in Compiling.


Old downloads

Pozor: LilyPond is a text-based music engraver; it is more similar to a programming language than a graphical score editing program. Before downloading LilyPond, please read about our Textový vstup. Once you have downloaded LilyPond, read the start of the Learning for a gentle introduction on how to install it and use it.

All versions

To obtain the source and binaries for any release, visit our GitLab releases page for versions since 2.23.3, or the previous download site for earlier versions.


GPL

Software license

GNU LilyPond is published under the GNU General Public License. An introduction to this license, and our reasons for choosing it, is given in Svoboda.

GNU General Public License

Version 3, 29 June 2007

 
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. https://fsf.org/

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program—to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers’ and authors’ protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users’ and authors’ sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users’ freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

 1. Definitions.

  “This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.

  “Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

  “The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or organizations.

  To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a “modified version” of the earlier work or a work “based on” the earlier work.

  A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the Program.

  To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

  To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

  An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

 2. Source Code.

  The “source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work.

  A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

  The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

  The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work’s System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

  The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

  The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

 3. Basic Permissions.

  All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

  You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

  Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

 4. Protecting Users’ Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

  No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

  When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work’s users, your or third parties’ legal rights to forbid circumvention of technological measures.

 5. Conveying Verbatim Copies.

  You may convey verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

  You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

 6. Conveying Modified Source Versions.

  You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

  1. The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
  2. The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to “keep intact all notices”.
  3. You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
  4. If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

  A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

 7. Conveying Non-Source Forms.

  You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

  1. Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
  2. Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
  3. Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
  4. Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
  5. Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

  A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

  A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

  “Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

  If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

  The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

  Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

 8. Additional Terms.

  “Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

  When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

  Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

  1. Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
  2. Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
  3. Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
  4. Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
  5. Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
  6. Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

  All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

  If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

  Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

 9. Termination.

  You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

  However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

  Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

  Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

 10. Acceptance Not Required for Having Copies.

  You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

 11. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

  Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

  An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party’s predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

  You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

 12. Patents.

  A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor’s “contributor version”.

  A contributor’s “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

  Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor’s essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

  In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

  If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient’s use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

  If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

  A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

  Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

 13. No Surrender of Others’ Freedom.

  If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

 14. Use with the GNU Affero General Public License.

  Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

 15. Revised Versions of this License.

  The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

  Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

  If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

  Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

 16. Disclaimer of Warranty.

  THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

 17. Limitation of Liability.

  IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

 18. Interpretation of Sections 15 and 16.

  If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

 
one line to give the program's name and a brief idea of what it does.
Copyright (C) year name of author

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at
your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see https://www.gnu.org/licenses/.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

 
program Copyright (C) year name of author
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘show w’.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type ‘show c’ for details.

The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program’s commands might be different; for a GUI interface, you would use an “about box”.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see https://www.gnu.org/licenses/.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html.


Příručky

Příručky pro LilyPond 2.23.82


Učení

Příručka k učení se

V této knize se vysvětluje, jak by se mělo začít s poznáváním LilyPondu. Jsou zde vysvětlena i některá klíčová pojetí a jednoduché pojmy. Měli byste si tuto kapitolu přečíst od začátku do konce.

Na konci každé části je odstavec Podívejte se také na, který obsahuje odkazy na jiné části. Při prvním čtení byste však tyto odkazy sledovat neměli. Když už jste si celou příručku jednou přečetli, budete pravděpodobně některé části číst ještě jednou a pak budete sledovat i odkazy, abyste obdržel další informace.

Čtěte

 • Učení (rozdělené HTML) - Příručka je rozdělena do mnoha stránek HTML.
    (menší stažení pro každou stránku)
 • Učení (velké HTML) - Příručka na jedné velké stránce HTML.
    (větší jednorázové stažení)
 • learning.pdf - Příručka jako soubor PDF.
    (větší jednorázové stažení, 3.6M)

Slovníček

Slovníček

Zde jsou v angličtině vysvětleny odborné pojmy a v řadě jazyků podány jejich překlady. Pokud se nevyznáte v pojmosloví hudby a hudebního zápisu not (a především tehdy, když nemluvíte plynně anglicky), vyplatí se vám velmi vzít si na pomoc tento slovníček.

Čtěte


Článek

Článek

Tato kniha obsahuje krátké vyprávění o sazbě not a v návaznosti na to úvahu nad technikou sazby not v LilyPondu. Uskuteční se tu i porovnání LilyPondu s jinými programy na sazbu not.

Pozor: Podrobné typografické příklady se dají lépe rozebrat ve verzi PDF tohoto dokumentu, protože tento má vyšší rozlišení.

Čtěte

 • Článek (rozdělené HTML) - Příručka je rozdělena do mnoha stránek HTML.
    (menší stažení pro každou stránku)
 • Článek (velké HTML) - Příručka na jedné velké stránce HTML.
    (větší jednorázové stažení)
 • essay.pdf - Příručka jako soubor PDF.
    (větší jednorázové stažení, 1.4M)

Notový zápis

Doporučení k notovému zápisu

Tato kniha vysvětluje všechny příkazy LilyPondu, jimiž se vytváří notový zápis.

Pozor: Doporučení k notovému zápisu vychází z toho, že čtenář již zná základy LilyPondu, jak byly předvedeny v příručce k učení se. V některých případech by mělo být známo anglické hudební pojmosloví (podívejte se do slovníčku).

Čtěte


Používání

Příručka k používání

Tato kniha vysvětluje, jak jsou programy ukázány, jak lze noty z LilyPondu začlenit do jiných programů, a dělá k tomu návrhy, jak své soubory s notami co nejlépe přiložíte. Doporučuje se si tento dokument přečíst, dříve než si člověk začne myslet na větší projekty.

Čtěte


Úryvky

Úryvky

Zde jsou vybrané úryvky ukázány na kódu LilyPondu s vytvořeným notovým zápisem. Úryvky pocházejí z Skladiště s úryvky LilyPondu (LSR) a všechny se nacházejí pod Public Domain.

Vezměte na vědomí, že tento dokument nepředstavuje žádnou určitou podmnožinu LSR. LSR běží pod stálou verzí LilyPondu, takže každý úryvek, který vykazuje novou vlastnost z vývojářské verze, se musí přidat zvlášť. Tyto úryvky jsou uloženy v souboru ‘Documentation/snippets/new/’ ve zdrojovém adresáři LilyPondu.

Úryvky pro každou část Doporučení k notovému zápisu jsou také odkázány z odstavce Podívejte se také na.

Čtěte

 • Úryvky (rozdělené HTML) - Příručka je rozdělena do mnoha stránek HTML.
    (menší stažení pro každou stránku)
 • Úryvky (velké HTML) - Příručka na jedné velké stránce HTML.
    (větší jednorázové stažení)
 • snippets.pdf - Příručka jako soubor PDF.
    (větší jednorázové stažení, 4.1M)

Často kladené dotazy

Uvádějící otázky

Kde jsou kreslené nabídky, pruhy s nástroji a notový list?

LilyPond potřebuje, aby se noty zadávaly jako text. Přečtěte si, prosím, o našem textovém vstupu.

Je tu velmi mnoho dokumentace! Muím si to všechno

přečíst?

Musíte si přečíst Příručka k učení se. Zbytek dokumentace je zamýšlen k vyhledávání, když potřebujete určitý druh nebo typ značky notového zápisu.

Ale i tak je toho ke čtení ještě docela hodně! Pak se

to vyplatí?

Tady se musíte rozhodnout sám; důvody, pro které můžete LilyPond upřednostnit před jinými programy, jsou představeny v úvodě.

Otázky k používání

Něco nepracuje! Jak to můžu opravit?

To je vysvětleno v Řešení potíží.

Proč měníte skladbu?

To je vysvětleno v Proč se mění skladba?.


Web

Web

Tato kniha podává všeobecné údaje k LilyPondu. Obsahuje také informace o různých společenských fórech, hlášení o chybách a spolupráci na programu.

Přečtěte si

Nejnovější příručka

Web - příručka 2.23.82

 • Web (rozdělené HTML) - Příručka je rozdělena do mnoha stránek HTML.
    (menší stažení pro každou stránku)
 • Web (velké HTML) - Příručka na jedné velké stránce HTML.
    (větší jednorázové stažení)
 • web.pdf - Příručka jako soubor PDF.
    (větší jednorázové stažení, 2.6M)

Změny

Změny

Zde je podán přehled důležitých změn a nových vlastností v LilyPondu od předchozí stálé verze.

Čtěte

 • Změny (rozdělené HTML) - Příručka je rozdělena do mnoha stránek HTML.
    (menší stažení pro každou stránku)
 • Změny (velké HTML) - Příručka na jedné velké stránce HTML.
    (větší jednorázové stažení)
 • changes.pdf - Příručka jako soubor PDF.
    (větší jednorázové stažení, 272K)

Rozšíření

Rozšiřte LilyPond

V této knize se vysvětluje, jak se pro LilyPond píší rozšíření.

Čtěte


Vnitřnosti

Příručka k vnitřnostem

Zde se jedná o množství velice silně proodkazovaných stránek, jež všechny dokládají přesné podrobnosti ke každé jedné třídě LilyPond, ke každému předmětu a ke každé funkci. Dokument je vytvářen přímo z formátovacích příkazů zdrojového kódu a je k dostání jen v angličtině.

Skoro všechny formátovací funkce, které se používají uvnitř, jsou uživateli přímo k dispozici. Například je to většina proměnných, hodnoty k tloušťkám, ovládání zdáleností atd., je možné měnit ve vstupním souboru. Existuje velký počet formátovacích voleb a všechny jsou vysvětleny v tomto dokumentu. Každá část doporučení k notovému zápisu má také část Podívejte se také na, který odkazuje na tuto dokumentaci.

Čtěte


Vše

Verze ke stažení

Archivy v podobě formátu tar jsou dostupné ke stažení jen přes https://lilypond.org.

Staré stálé verze


FDL

Povolení k dokumentaci

Dokumentace pro GNU LilyPond je zveřejněna pod GNU Free Documentation License. Uvedení do tohoto povolení a důvody pro jeho používání najdete v části věnované svobodě.

GNU Free Documentation License 1.3

Version 1.3, 3 November 2008

 
Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
https://fsf.org/

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
 1. PREAMBLE

  The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document free in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

  This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

  We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

 2. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

  This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The “Document”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “you”. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

  A “Modified Version” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

  A “Secondary Section” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

  The “Invariant Sections” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

  The “Cover Texts” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

  A “Transparent” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not “Transparent” is called “Opaque”.

  Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

  The “Title Page” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

  The “publisher” means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

  A section “Entitled XYZ” means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as “Acknowledgements”, “Dedications”, “Endorsements”, or “History”.) To “Preserve the Title” of such a section when you modify the Document means that it remains a section “Entitled XYZ” according to this definition.

  The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

 3. VERBATIM COPYING

  You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

  You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

 4. COPYING IN QUANTITY

  If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document’s license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

  If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

  If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

  It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

 5. MODIFICATIONS

  You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

  1. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
  2. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
  3. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
  4. Preserve all the copyright notices of the Document.
  5. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
  6. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
  7. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document’s license notice.
  8. Include an unaltered copy of this License.
  9. Preserve the section Entitled “History”, Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled “History” in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
  10. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the “History” section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
  11. For any section Entitled “Acknowledgements” or “Dedications”, Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
  12. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
  13. Delete any section Entitled “Endorsements”. Such a section may not be included in the Modified Version.
  14. Do not retitle any existing section to be Entitled “Endorsements” or to conflict in title with any Invariant Section.
  15. Preserve any Warranty Disclaimers.

  If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

  You may add a section Entitled “Endorsements”, provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

  You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

  The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

 6. COMBINING DOCUMENTS

  You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

  The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

  In the combination, you must combine any sections Entitled “History” in the various original documents, forming one section Entitled “History”; likewise combine any sections Entitled “Acknowledgements”, and any sections Entitled “Dedications”. You must delete all sections Entitled “Endorsements.”

 7. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

  You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

  You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

 8. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

  A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

  If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

 9. TRANSLATION

  Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

  If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or “History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

 10. TERMINATION

  You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

  However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

  Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

  Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

 11. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

  The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See https://www.gnu.org/licenses/.

  Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

 12. RELICENSING

  “Massive Multiauthor Collaboration Site” (or “MMC Site”) means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A “Massive Multiauthor Collaboration” (or “MMC”) contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

  “CC-BY-SA” means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

  “Incorporate” means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

  An MMC is “eligible for relicensing” if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

  The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

 
 Copyright (C) year your name.
 Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
 under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3
 or any later version published by the Free Software Foundation;
 with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
 Texts. A copy of the license is included in the section entitled ``GNU
 Free Documentation License''.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the “with…Texts.” line with this:

 
  with the Invariant Sections being list their titles, with
  the Front-Cover Texts being list, and with the Back-Cover Texts
  being list.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.


Společenství


Spojení

Uživatelské skupiny a pomoc

Poštovní seznam uživatelů: lilypond-user@gnu.org

Tento poštovní seznam je tím hlavním místem, kde se spolu uživatelé baví a vzájemně si pomáhají. Řečí seznamu je angličtina. Na možnost pomoci v jazyce německém se podívejte níže.

lilypond-user odběr a informace

user Archiv1 Archiv2

Pozor: Když kladete dotazy (vždy v angličtině), používejte, prosím, malých příkladů!

Sklad kousků LilyPondu

Sklad kousků LilyPondu (LSR) je velkou sbírkou uživateli vytvořených příkladů, které můžete volně kopírovat a používat ve svých vlastních dílech. Podívejte se, co vytvořili jiní lidé a napište své vlastní příklady!

https://lsr.di.unimi.it

Obzvláště poučné příklady z LSR jsou zahrnuty v naší dokumentaci, v Úryvky.

IRC

Nějakou podporu můžete obdržet i na našem kanálu IRC:

#lilypond@irc.libera.chat

Tento kanál nemá žádný veřejný archiv, takže každou otázku, která by mohla být užitečná i pro další uživatele, by bylo lepší položit na jednom z poštovních seznamů.

irc name:

Jiné jazyky

Německé fórum pro LilyPond

Španělský poštovní seznam

Portugalská skupina

Francouzský poštovní seznam

Holandské fórum

Zůstaňte informováni

LilyPond Report

Nejjednodušší cestou, jak zůstat ve spojení, je četba zpravodaje našeho společenství: LilyPond Reportu (v angličtině).

https://web.archive.org/web/20110325004849/http://news.lilynet.net

Poštovní seznam pro nové verze: info-lilypond@gnu.org

Tento poštovní seznam je činný velice málo a lze jej jen číst: zde se provádí informování o nových verzích LilyPondu.

info-lilypond odběr a informace

info Archiv1 Archiv2

Rozprava mezi vývojáři

Poštovní seznam pro vývojáře: lilypond-devel@gnu.org

Na tomto seznamu se nachází většina rozhovorů mezi vývojáři. Změny se mají posílat sem.

lilypond-devel odběr a informace

devel Archiv1 Archiv2

Poštovní seznam pro hlášení chyb: bug-lilypond@gnu.org

Zde se nachází hlášení chyb a rozhovory.

bug-lilypond odběr a informace

bug Archiv1 Archiv2

Pozor: Předtím než napíšete nějakou zprávu na seznam pro hlášení chyb, přečtěte si, prosím, naše směrnice pro Hlášení chyb.


Malé příklady

Co jsou to „malé příklady“?

Malý příklad je příkladem, z něhož už nejde nic víc odstranit.

Proč bych je měl vytvářet?

 • Čím je příklad jednodušší, tím rychleji mu mohou případní pomocníci porozumět a vám pomoci.
 • Jednoduchý příklad ukazuje, že jste se nejdříve sami namáhali s řešením potíží. Když lidé posílají velké úryvky kódu, vypadá to tak, že je ani nezajímá, jestli se jim pomůže, nebo nepomůže.
 • Vytváření malého příkladu vás nutí k porozumění tomu, oč jde. Mnoha chybných hlášení potíží by se šlo vyvarovat, kdyby se člověk nejprve pokusil o vytvoření malého příkladu. Když ve svém malém příkladu nemůžete „chybu“ napodobit, půjde nejspíš o malé porozumění LilyPondu, nikoli o chybu.

Jak jej mám vytvořit?

 • Vždy vložit číslo \version.
 • Dělejte jej malý! Příklady na rozdělení místa nebo na rozvržení strany mohou vyžadovat mnoho taktů not, ale většinu potíží je možné ukázat na jednom taktu.
 • Když se pokoušíte o vytvoření příkladu, pokuste se nejprve úryvek svého souboru odkomentovat (% nebo %{ … %}). Když něco můžete odkomentovat, a potíže přetrvávají, odstraňte odkomentované úryvky.
 • Vyvarujte se složitých not, tónin, klíčů nebo druhů taktů, je to pak vaše starost navíc.
 • Nepoužívejte \override nebo \set, pak se totiž chyba ukazuje v souvislosti s těmito příkazy.

Hlášení chyb

1. krok: Známé chyby

Když máte vstupní kód, který vytváří pád programu nebo chybnou sazbu not, potom je to ta chyba. Seznam se známými chybami je při sledování chyb Google:

https://gitlab.com/lilypond/lilypond/-/issues

Pozor: Sami, prosím, NEPŘIDÁVEJTE nová hlášení chyb! Když je chybu možné vidět ve sledovači chyb, můžete sami přidat další informace.

2. krok: Vytvoření hlášení o chybě

Pokud se vám podařilo odhalit chybu, která není v seznamu, pomozte nám, prosím, vytvořením hlášení o chybě.

Pozor: Hlášení o chybách přijímáme jen jako malé příklady. Máme velmi omezené zdroje na zpracování hlášení o chybách, a z toho důvodu každý příklad, který není malý, je odmítnut. Skoro každou chybu lze předvést s pomocí čtyř anebo ještě méně not!

Příklad dobrého hlášení o chybě:

%% the octavation command doesn't
%% change the output at all!

\version "2.10.0"
\relative c''' {
 c1
 #(set-octavation 1)
 c1
}

3. krok: Poslání hlášení o chybě

Když jste se ujistili, že chyba ještě není známá, a vytvořili hlášení o chybě, pošlete nám je, prosím!

 • Pokud již odebíráte poštovní seznam +bug-lilypond@gnu.org, můžete zcela prostě poslat dopis elektronickou poštou.

Když bylo vaše hlášení o chybě zasláno na seznam, vyšetří naši odklízeči chyb (angl. bug squad) tuto zprávu. Počkejte, prosím, 24 hodin, neboť máme jen malý počet pomocníků. Budete případně požádáni o více informací, nebo bude zpráva přidána do sledovače, a vy budete informováni, jaké dostala číslo.

Můžete chybu označit tak, že vždy obdržíte dopis, když se pro tuto chybu přihodí nějaká činnost. K tomu potřebujete mít účet u Google.


Pomozte nám

We need you!

Thank you for your interest in helping us — we would love to see you get involved! Your contribution will help a large group of users make beautifully typeset music.

Even working on small tasks can have a big impact: taking care of them allows experienced developers work on advanced tasks, instead of spending time on those simple tasks.

For a multi-faceted project like LilyPond, sometimes it’s tough to know where to begin. In addition to the avenues proposed below, you can send an e-mail to the lilypond-devel@gnu.org mailing list, and we’ll help you to get started.


Vývoj

Vývoj pro LilyPond 2.23.82

Pozor: Zde se jedná o nestálé vývojářské verze. Pokud nevíte přesně, jak se LilyPond instaluje a používá, důrazně doporučujeme používat verze stálé Stažení a číst Příručky.

Čísla uveřejnění

Jsou dvě zveřejňovací řady pro LilyPond: stálé verze a nestálé vývojářské verze. Stálé verze mají sudé druhé číslo verze (čili zhruba 2.8, 2.10, 2.12). Vývojářské verze mají druhé číslo verze liché (tedy 2.7, 2.9, 2.11).

Stažení

Návod pro git a sestavení se nachází v Contributor’s Guide (jen v angličtině).

lilypond git skladiště

Spisovatelé dokumentace a zkoušeči by měli stahovat nejnovější binární balíčky:

GNU/Linux x86_64: LilyPond 2.23.82

macOS x86_64: LilyPond 2.23.82

Windows x86_64: LilyPond 2.23.82

Source: lilypond-2.23.82.tar.gz

Příručka pro vývojářské práce (Contributor’s guide)

Vývoj LilyPondu je dosti složitou záležitostí. Abychom pomohli novým spolupracovníkům a celý systém udrželi (slušně) stálý, napsali jsme příručku pro vývojářské práce (jen v angličtině).

Zkoušky regresí

Všechny verze

Příručky

Pozor: tyto příručky jsou pro LilyPond 2.23.82; nejnovější příručky se nacházejí na https://lilypond.org.


Autoři

Současné družstvo vývojářů

Předchozí družstvo vývojářů

Současní přispěvatelé

Programování

Erlend E. Aasland, Kevin Barry, Martín Rincón Botero, Tim Burgess, Thibaut Cuvelier, Jefferson Felix, David Stephen Grant, Jordan Henderson, Masamichi Hosoda, Nihal Jere, Martin Joerg, Michael Käppler, Doug Kearns, Mark Knoop, Thomas Morley, Lukas-Fabian Moser, Martin Neubauer, Knut Petersen, Valentin Petzel, Pete Siddall, Alen Šiljak, Samuel Tam, Timofey, Nathan Whetsell

Písmo

Johannes Feulner, David Stephen Grant, Owen Lamb

Dokumentace

Michael Käppler, Daniel Tobias Johansen Langhoff, Thomas Morley, John Wheeler

Překlad

Federico Bruni, Walter Garcia-Fontes, Dénes Harmath, Masamichi Hosoda, Guyutongxue, Chengrui Li, Jean-Charles Malahieude, Benkő Pál

Předchozí přispěvatelé

Programování

Erlend Aasland, Maximilian Albert, Aleksandr Andreev, Guido Amoruso, Don Armstrong, Guido Aulisi, Joe Austin, Sven Axelsson, Kevin Barry, Robin Bannister, Kristof Bastiaensen, Étienne Beaulé, Davide Bonetti, Frédéric Bron, Federico Bruni, Nathan Chou, Juliusz Chroboczek, Peter Chubb, Angelo Contardi, Vicente Solsona Della, Hajo Dezelski, Michael Welsh Duggan, Hassan Elfatihi, David Feuer, Bertalan Fodor, Richard Gay, Mathieu Giraud, Frederic Gohier, Lisa Opus Goldstein, Adam Good, John Gourlay, David Stephen Grant, Torsten Hämmerle, Yuval Harel, Andrew Hawryluk, Karlin High, Christian Hitz, Karin Hoethker, Rutger Hofmann, Marc Hohl, Masamichi Hosoda, Bernard Hurley, Yoshinobu Ishizaki, Chris Jackson, Felix Janda, David Jedlinsky, Heikki Junes, Michael Käppler, Thomas Klausner, Marek Klein, Mark Knoop, Michael Krause, Tobias Kretschmar, Jean-Baptiste Lamy, John Lemcke, Patrice Levesque, Vincent Le Ligeour, Jonatan Liljedahl, Urs Liska, Peter Lutek, Kieren MacMillan, Andrew Main, John Mandereau, Hendrik Maryns, Malte Meyn, Thomas Morgan, Thomas Morley, Paul Morris, Lukas-Fabian Moser, Alexander Myltsev, David Nalesnik, Matthias Neeracher, Martin Neubauer, Joram Noeck, Keith OHara, Justin Ohmie, Tatsuya Ono, Antonio Ospite, Benkő Pál, Benjamin Peterson, Knut Petersen, Matthew Peveler, Guy Gascoigne-Piggford, Anders Pilegaard, Henning Hraban Ramm, Nathan Reed, Julien Rioux, Johannes Rohrer, Ben Rudiak-Gould, Stan Sanderson, Andreas Scherer, Johannes Schindelin, Patrick Schmidt, Devon Schudy, Boris Shingarov, Kim Shrier, Edward Sanford Sutton, Adam Spiers, Tim Starling, David Svoboda, Simon Tatham, Heikki Taurainen, Piers Titus van der Torren, Owen Tuz, Sebastiano Vigna, Jan-Peter Voigt, Arno Waschk, Bernhard M. Wiedemann, John Williams, Andrew Wilson, Jaap de Wolff, Milan Zamazal, Rune Zedeler, Boris-Chengbiao Zhou, Rodolfo Zitellini

Písmo

Jay Anderson, Tom Cato Amundsen, Torsten Hämmerle, Marc Hohl, Masamichi Hosoda, Chris Jackson, Alexander Kobel, Daniel Benjamin Miller, Abraham Lee, Keith OHara, Carsten Steger, Arno Waschk, Rune Zedeler

Dokumentace

Erlend Aasland, Simon Albrecht, Trevor Bača, Kevin Barry, Bernhard Bloechl, Alard de Boer, Frédéric Bron, Federico Bruni, Torsten Hämmerle, Jay Hamilton, Joseph Harfouch, Andrew Hawryluk, Karlin High, Cameron Horsburgh, Geoff Horton, Masamichi Hosoda, Heikki Junes, Michael Käppler, Kurtis Kroon, Davide Liessi, Urs Liska, Dave Luttinen, Kieren MacMillan, Jean-Charles Malahieude, Malte Meyn, Christian Mondrup, Mike Moral, Thomas Morley, Paul Morris, Eyolf Østrem, Ralph Palmer, Pierre Perol-Schneider, François Pinard, Noam Postavsky, David Pounder, Michael Rasmussen, Till Rettig, Pavel Roskin, Patrick Schmidt, Andrej Shadura, Alberto Simoes, Fr. Samuel Springuel, Guy Stalnaker, Greg Swinford, Martin Tarenskeen, Arnold Theresius, Anh Hai Trinh, Eduardo Vieira, Stefan Weil, Rune Zedeler, Rodolfo Zitellini

Odklízeči chyb

Simon Albrecht, James E. Bailey, Federico Bruni, Eluze, Phil Holmes, Derek Klinge, Marek Klein, Urs Liska, Kieren MacMillan, Ralph Palmer, Dmytro O. Redchuk

Podpora

Simon Albrecht, Eluze, Anthony Fok, Christian Hitz, Marc Hohl, Phil Holmes, Chris Jackson, Heikki Junes, Marek Klein, Urs Liska, Alex Loomis, Kieren MacMillan, Tim McNamara, Thomas Morley, Paul Morris, David Nalesnik, Ralph Palmer, Pierre Perol-Schneider, Neil Puttock, David Svoboda, Tao

Překlad

Caio Barros, Alard de Boer, Federico Bruni, Luca Rossetto Casel, Felipe Castro, Abel Cheung, Frédéric Chiasson, Simon Dahlbacka, Orm Finnendahl, Rafael Fontenelle, Pavel Fric, Hiroshi Fukuhara, Walter Garcia-Fontes, David González, Tommaso Gordini, Nicolas Grandclaude, Erika Griechisch, Dénes Harmath, Damien Heurtebise, Masamichi Hosoda, Bjoern Jacke, Matthieu Jacquot, Neil Jerram, Heikki Junes, Nicolas Klutchnikoff, Jean-Charles Malahieude, Adrian Mariano, Christian Mondrup, Tineke de Munnik, Steven Michael Murphy, Till Paala, François Pinard, Gauvain Pocentek, Till Rettig, Ludovic Sardain, Yoshiki Sawada, Thomas Scharkowski, Clytie Siddall, August S. Sigov, Roland Stigge, Tomohiro Tatejima, Paco Tomillo, Risto Vääräniemi, Andrea Valle, Ralf Wildenhues, Olcay Yıldırım


Spisy

Co jsme napsali o LilyPondu

 • Server Acim. GNU/LilyPond (Turkish Language). 2013. (PDF 2100k).
 • Graham Percival. Sustainability in F/OSS: developers as a non-renewable resource. In Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2010 (RMLL2010), 2010. (PDF 333k).
 • Han Wen Nienhuys and Jan Nieuwenhuizen. LilyPond, a system for automated music engraving. In Colloquium on Musical Informatics (XIV CIM 2003), May 2003. (PDF 95k).
 • Han Wen Nienhuys. LilyPond, Automated music formatting and the Art of Shipping. In Forum Internacional Software Livre 2006 (FISL7.0), 2006. (PDF 1095k).
 • Margarethe Maierhofer Lischka & Florian Hollerweger. Lilypond: music notation for everyone!. In Linux Audio Conference 2013 (LAC2013), 2013. (PDF 890k).
 • Reinhold Kainhofer. OrchestralLily: A Package for Professional Music Publishing with LilyPond and LATEX. In The Linux Audio Conference 2010 (LAC2010), 2010. (PDF 767k).
 • Erik Sandberg. Separating input language and formatter in GNU LilyPond. Master’s thesis, Uppsala University, Department of Information Technology, March 2006. (PDF 750k).
 • Francisco Vila. Tipografía musical para la educación y análisis de la dinámica del software libre (Spanish language). PhD thesis, Universidad de Extremadura, 2015. (PDF 20M).

Co jiného se dělalo s LilyPondem

 • Kevin C. Baird. Real-time generation of music notation via audience interaction using python and GNU LilyPond. In New Interfaces for Music Expression, May 2005.
 • Alexandre Tachard Passos, Marcos Sampaio, Pedro Kröger, and Givaldo de Cidra. Functional Harmonic Analysis and Computational Musicology in Rameau. In Proceedings of the 12th Brazilian Symposium on Computer Music, pages 207–210, 2009.
 • Graham Percival, Tosten Anders, and George Tzanetakis. Generating Targeted Rhythmic Exercises for Music Students with Constraint Satisfaction Programming. In International Computer Music Conference, 2008.
 • Alberto Simões, Anália Lourenço, and José João Almeida. (J. Neves et al., editor). Using Text Mining Techniques for Classical Music Scores Analysis. In New Trends in Artificial Intelligence, 2007.

If you are aware of any other vědecké články which could be listed here, please let us know by following the instructions on Hlášení chyb.


Starší novinky

LilyPond 2.23.82 released November 27, 2022

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.82. This is the third release candidate towards the next stable version 2.24.0 expected in December. Please test your scores with this version and report back the experience as well as any problems you encounter.

LilyPond 2.22.2 released! February 22, 2022

We are proud to announce the release of GNU LilyPond 2.22.2 on 2-22-22. LilyPond is a music engraving program devoted to producing the highest-quality sheet music possible. It brings the aesthetics of traditionally engraved music to computer printouts.

This version includes improvements and fixes since the release of the previous stable release in April 2021.

LilyPond 2.23.81 released November 13, 2022

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.81. This is the second release candidate towards the next stable version 2.24.0 expected in December. Please test your scores with this version and report back the experience as well as any problems you encounter.

LilyPond 2.23.80 released October 22, 2022

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.80. This is the first release candidate towards the next stable version 2.24.0 expected in December. Please test your scores with this version and report back the experience as well as any problems you encounter.

LilyPond 2.23.14 released October 9, 2022

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.14. This is termed a development release, but these are usually reliable. However, if you require stability, we recommend using version 2.22.2, the current stable release.

LilyPond 2.23.13 released September 18, 2022

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.13. This is termed a development release, but these are usually reliable. However, if you require stability, we recommend using version 2.22.2, the current stable release.

LilyPond 2.23.12 released August 23, 2022

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.12. This is termed a development release, but these are usually reliable. However, if you require stability, we recommend using version 2.22.2, the current stable release.

LilyPond 2.23.11 released July 24, 2022

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.11. This is termed a development release, but these are usually reliable. However, if you require stability, we recommend using version 2.22.2, the current stable release.

LilyPond 2.23.10 released June 26, 2022

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.10. This is termed a development release, but these are usually reliable. However, if you require stability, we recommend using version 2.22.2, the current stable release.

LilyPond 2.23.9 released May 20, 2022

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.9. This is termed a development release, but these are usually reliable. However, if you require stability, we recommend using version 2.22.2, the current stable release.

LilyPond 2.23.8 released April 24, 2022

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.8. This is termed a development release, but these are usually reliable. If you want to use the current stable version of LilyPond, we recommend using the 2.22.2 version.

In this release, dropping Guile 1.8 support has finally become possible also for our sources. We’d like to dedicate this release to Ian Hulin who was one of the first systematically working on our numerous roadblocks for Guile 2 migration after tackling a few other high-level problems. In the time spans where his health permitted it, he was able to significantly reduce the amount of remaining problems for the Guile 2 migration after having started working on them in 2010, making the goal that we finally reached now more tangible for others to work on after he left us in 2015.

LilyPond 2.23.7 released March 26, 2022

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.7. This is termed a development release, but these are usually reliable. If you want to use the current stable version of LilyPond, we recommend using the 2.22.2 version.

LilyPond 2.23.6 released February 06, 2022

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.6. This is termed a development release, but these are usually reliable. If you want to use the current stable version of LilyPond, we recommend using the 2.22.1 version.

LilyPond 2.23.5 released November 28, 2021

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.5. This is termed a development release, but these are usually reliable. If you want to use the current stable version of LilyPond, we recommend using the 2.22.1 version.

LilyPond 2.23.4 released October 10, 2021

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.4. This is termed a development release, but these are usually reliable. If you want to use the current stable version of LilyPond, we recommend using the 2.22.1 version.

LilyPond 2.23.3 released July 4, 2021

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.3. This is termed a development release, but these are usually reliable. If you want to use the current stable version of LilyPond, we recommend using the 2.22.1 version.

LilyPond 2.22.1 released! April 25, 2021

We are proud to announce the release of GNU LilyPond 2.22.1. LilyPond is a music engraving program devoted to producing the highest-quality sheet music possible. It brings the aesthetics of traditionally engraved music to computer printouts.

This version includes improvements and fixes since the release of the previous stable release in January 2021.

LilyPond 2.23.2 released April 11, 2021

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.2. This is termed a development release, but these are usually reliable. If you want to use the current stable version of LilyPond, we recommend using the 2.22.0 version.

LilyPond 2.23.1 released March 23, 2021

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.1. This is termed a development release, but these are usually reliable. If you want to use the current stable version of LilyPond, we recommend using the 2.22.0 version.

LilyPond 2.23.0 released January 24, 2021

We are happy to announce the release of LilyPond 2.23.0. This is termed a development release, but these are usually reliable. If you want to use the current stable version of LilyPond, we recommend using the 2.22.0 version.

LilyPond 2.22.0 released! January 10, 2021

We are proud to announce the release of GNU LilyPond 2.22.0. LilyPond is a music engraving program devoted to producing the highest-quality sheet music possible. It brings the aesthetics of traditionally engraved music to computer printouts.

This version includes improvements and fixes since the branching of the previous stable release in August 2017 (even though the final 2.20.0 was only released in March 2020). A list of added features and other user-visible changes can be found at https://lilypond.org/doc/v2.22/Documentation/changes/ Behind the scenes, this release switches to Python 3 and includes a number of performance improvements that should be noticeable for larger scores.

LilyPond 2.21.82 released December 14, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.82. This is a further pre-release test version, but these are usually reliable. We encourage all users and developers to download this version to test it to allow us to release a new stable version. If you want to use the current stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.21.81 released November 29, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.81. This is a further pre-release test version, but these are usually reliable. We encourage all users and developers to download this version to test it to allow us to release a new stable version. If you want to use the current stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.21.80 released November 1, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.80. This is a pre-release test version, but these are usually reliable. We encourage all users and developers to download this version to test it. If you want to use the latest stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.21.7 released October 11, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.7. This is a development version, but these are usually reliable. If you want to use the latest stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.21.6 released September 13, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.6. This is a development version, but these are usually reliable. If you want to use the latest stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.21.5 released August 16, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.5. This is a development version, but these are usually reliable. If you want to use the latest stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.21.4 released July 28, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.4. This is a development version, but these are usually reliable. If you want to use the latest stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.21.3 released July 12, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.3. This is a development version, but these are usually reliable. If you want to use the latest stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.21.2 released June 21, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.2. This is a development version, but these are usually reliable. If you want to use the latest stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.21.1 released April 28, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.1. This is a development version, but these are usually reliable. If you want to use the latest stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.21.0 released April 9, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.21.0. If you want to use the latest stable version of LilyPond, we recommend using the 2.20.0 version.

LilyPond 2.20.0 released! March 1, 2020

We are proud to announce the release of GNU LilyPond 2.20.0. LilyPond is a music engraving program devoted to producing the highest-quality sheet music possible. It brings the aesthetics of traditionally engraved music to computer printouts.

This version provides a number of updates, including updated manuals. We recommend all users to upgrade to this version.

LilyPond 2.19.84 released February 4, 2020

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.84. This release is the final pre-release test version for the upcoming stable 2.20 release. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.83 released October 16, 2018

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.83. This release is a further pre-release test version for the upcoming stable 2.20 release. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.82 released June 24, 2018

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.82. This release is a further pre-release test version for the upcoming stable 2.20 release. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.81 released January 28, 2018

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.81. This release is a further pre-release test version for the upcoming stable 2.20 release. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.80 released October 14, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.80. This release is a pre-release test version for the upcoming stable 2.20 release. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.65 released August 06, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.65. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.64 released July 15, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.64. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.63 released June 28, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.63. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.62 released June 10, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.62. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.61 released May 21, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.61. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.60 released May 08, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.60. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.59 released April 09, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.59. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.58 released March 26, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.58. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.57 released March 12, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.57. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.56 released February 26, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.56. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.55 released February 12, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.55. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.54 released January 4, 2017

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.54. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.53 released December 17, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.53. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.52 released December 4, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.52. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.51 released November 20, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.51. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.50 released November 6, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.50. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.49 released October 16, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.49. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.48 released September 13, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.48. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.47 released August 31, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.47. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.46 released July 26, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.46. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.45 released July 09, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.45. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.44 released June 21, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.44. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.43 released June 8, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.43. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.42 released May 15, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.42. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.41 released May 1, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.41. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

Two LilyPond projects in Google Summer of Code 2016 April 23, 2016

We are happy to see two students, Nathan Chou and Jeffery Shivers, working on LilyPond as participants in the Google Summer of Code this year. We hope they produce great results and stay in the developer community afterwards.

Nathan will tackle an annoying limitation, namely the unability of spanners to cross voices. His work will make a class of ugly workarounds obsolete. Jeffery will bring the ScholarLY package[1] to production quality and add a LaTeX package to it, making it possible to create beautiful critical reports from data encoded directly in the LilyPond score.

[1] https://github.com/openlilylib/scholarly

LilyPond 2.19.40 released April 17, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.40. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.39 released March 27, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.39. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.38 released March 13, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.38. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.37 released February 28, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.37. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.36 released January 31, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.36. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.35 released January 02, 2016

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.35. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.34 released December 22, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.34. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.33 released December 6, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.33. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.32 released November 22, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.32. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.31 released November 8, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.31. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.30 released October 25, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.30. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.29 released October 18, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.29. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.28 released September 27, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.28. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.27 released September 12, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.27. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.26 released August 27, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.26. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.25 released August 9, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.25. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.24 released July 26, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.24. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.23 released July 12, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.23. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.22 released June 28, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.22. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.21 released May 24, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.21. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.20 released May 10, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.20. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.19 released April 26, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.19. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.18 released April 5, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.18. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.17 released March 15, 2015

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.17. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.16 released February 28, 2015

At long last, we are very happy to announce the release of LilyPond 2.19.16. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

We would like to acknowledge and thank Masamichi Hosoda for making this release possible with his work on updating GUB, the build tool.

LilyPond 2.19.15 released September 28, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.15. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.14 released September 14, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.14. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.13 released August 31, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.13. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.12 released August 17, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.12. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.11 released August 3, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.11. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.10 released July 13, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.10. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.9 released June 29, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.9. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.8 released June 15, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.8. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.7 released May 25, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.7. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.6 released May 11, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.6. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.5 released April 20, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.5. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.4 released April 6, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.4. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.18.2 released! March 23, 2014

We are proud to announce the release of GNU LilyPond 2.18.2. LilyPond is a music engraving program devoted to producing the highest-quality sheet music possible. It brings the aesthetics of traditionally engraved music to computer printouts.

This version provides a number of updates to 2.18.0, including updated manuals. We recommend all users to upgrade to this version.

LilyPond production named BEST EDITION 2014 March 11, 2014

We are thrilled that the edition of the songs of Oskar Fried (1871-1941), published recently by our fellow contributors Urs Liska and Janek Warchoł [1], received the "Musikeditionspreis BEST EDITION 2014" of the German Music Publishers’ Association [2]. The ceremony took place at the Frankfurt Musikmesse.

We congratulate Janek and Urs for gaining such public recognition of typographical and editorial excellence of their work. We are also delighted to inform you that they intend to make their work available under a Free license as soon as the publisher expenses are covered. Please support this initiative by buying the printed volume through the publisher [3].

[1] https://lilypondblog.org/category/fried-songs
[2] https://www.best-edition.de
[3] http://www.sound-rel.de

LilyPond 2.19.3 released March 2, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.3. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.18.1 February 16, 2014

We have released updated manuals for LilyPond’s stable version, 2.18. The manuals are now for 2.18.1 and have a number of updates and improvements over 2.18.0. There will be a further release of 2.18 in the future (2.18.2), and this will include the updates to the manuals as well as some minor enhancements to the LilyPond core functionality.

To summarise the current situation: stable LilyPond application: 2.18.0; stable LilyPond manuals: 2.18.1; development for both: 2.19.2.

LilyPond 2.19.2 released February 2, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.2. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.1 released January 19, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.1. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.19.0 released January 5, 2014

We are happy to announce the release of LilyPond 2.19.0. This release includes a number of enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.18 version.

LilyPond 2.18.0 released! December 29, 2013

We are proud to announce the release of GNU LilyPond 2.18.0. LilyPond is a music engraving program devoted to producing the highest-quality sheet music possible. It brings the aesthetics of traditionally engraved music to computer printouts.

Among the numerous improvements and changes, the following might be most visible:

A full list of noteworthy new features is given in:

https://lilypond.org/doc/v2.18/Documentation/changes/index.html

Great thanks go to the large number of LilyPond enthusiasts whose financial backing enabled one core developer, David Kastrup, to focus exclusively on LilyPond during the entire development cycle.

LilyPond 2.18 has been brought to you by

Main Developers:

Bertrand Bordage, Trevor Daniels, Colin Hall, Phil Holmes, Ian Hulin, Reinhold Kainhofer, David Kastrup, Jonathan Kulp, Werner Lemberg, John Mandereau, Patrick McCarty, Joe Neeman, Han-Wen Nienhuys, Jan Nieuwenhuizen, Graham Percival, Mark Polesky, Neil Puttock, Mike Solomon, Carl Sorensen, Francisco Vila, Valentin Villenave, Janek Warchoł

Core Contributors:

Aleksandr Andreev, Frédéric Bron, Torsten Hämmerle, Marc Hohl, James Lowe, Andrew Main, Thomas Morley, David Nalesnik, Keith OHara, Benkő Pál, Anders Pilegaard, Julien Rioux, Johannes Rohrer, Adam Spiers, Heikki Tauriainen

Documentation Writers:

Frédéric Bron, Federico Bruni, Colin Campbell, Urs Liska, James Lowe, Thomas Morley, Jean-Charles Malahieude, Guy Stalnaker, Martin Tarenskeen, Arnold Theresius, Rodolfo Zitellini

Bug Squad:

Colin Campbell, Eluze, Marc Hohl, Phil Holmes, Marek Klein, Ralph Palmer

Support Team:

Colin Campbell, Eluze, Marc Hohl, Marek Klein, Kieren MacMillan, Urs Liska, Ralph Palmer

Translators:

Federico Bruni, Luca Rossetto Casel, Felipe Castro, Pavel Fric, Jean-Charles Malahieude, Till Paala, Yoshiki Sawada

and numerous other contributors.

LilyPond 2.17.97 released! December 8, 2013

We are excited to announce the release of LilyPond 2.17.97 as a potential final beta release for the upcoming stable release 2.18. The developers believe this to be feature-complete, the documentation to be accurate, and no important issues to be overlooked. For upgrading the syntax of your input files to the latest version, see Updating files with convert-ly. Please test this release and report back any problems, see Bug reports.

LilyPond 2.17.96 released! November 24, 2013

We are excited to announce the release of LilyPond 2.17.96 as a further beta release for the upcoming stable release 2.18. The developers believe the release to be feature-complete, the documentation to be accurate, and no important issues to be overlooked. For upgrading the syntax of your input files to the latest version, see Updating files with convert-ly. Please test this release and report back any problems, see Bug reports.

LilyPond 2.17.95 released! November 3, 2013

We are excited to announce the release of LilyPond 2.17.95 as beta release for the upcoming stable release 2.18. The developers are still busy finding solutions for some last-minute problems, but the release is supposed to be feature-complete, the documentation to be accurate, and no important issues to be overlooked. For upgrading the syntax of your input files to the latest version, see Updating files with convert-ly. Please test this release and report back any problems, see Hlášení chyb.

LilyPond 2.17.29 released! October 20, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.29. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.28 released! October 6, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.28. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.27 released! September 26, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.27. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.26 released! September 8, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.26. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.25 released! August 25, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.25. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.24 released! August 11, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.24. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.23 released! July 28, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.23. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.22 released! July 14, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.22. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

This update cures the issue with the Windows version crashing with a problem with positioning text.

LilyPond 2.17.21 released! June 30, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.21. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.20 released! June 9, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.20. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond blog. June 2, 2013

Janek Warchoł has created a LilyPond blog. You can find it at lilypondblog.org!

LilyPond 2.17.19 released! May 26, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.19. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.18 released! May 11, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.18. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.17 released! April 27, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.17. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.16 released! April 13, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.16. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.15 released! March 30, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.15. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.14 released! March 10, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.14. This release contains the usual number of bugfixes (including putting span bars back where they should be) and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.13 released! February 23, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.13. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.12 released! February 8, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.12. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.11 released! January 26, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.11. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.10 released! January 12 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.10. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.16.2 released! January 4, 2013

We are happy to announce the release of LilyPond 2.16.2. This release is mainly to correct a problem with lilypond-book running on Windows. We recommend that only people requiring this functionality upgrade to this version.

LilyPond 2.17.9 released! December 15, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.9. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.8 released! December 1, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.8. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.7 released! November 17, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.7. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

The LilyPond Report #28. November 12, 2012

The October issue of the LilyPond Report focuses on the meeting of LilyPond developers and users in Waltrop, Germany last August. Of course, there are also some musings on LilyPond triggered by the release of 2.16.0 and 2.17.0 occuring from that venue.

There are also two monthly financial reports from David Kastrup whose work on LilyPond is solely paid for by financial contributions from other developer and users (thank you!), and a report about experiences from a web-based music typesetting service using LilyPond internally.

Come read LilyPond Report 28 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.16.1 released! November 9, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.16.1. This has a number of updates to the previous stable version, and should cause no problems. We recommend that everybody upgrade to this version.

LilyPond 2.17.6 released! November 3, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.6. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.5 released! October 20, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.5. This release contains the usual number of bugfixes and enhancements, and contains some work in progress. You will have access to the very latest features, but some may be incomplete, and you may encounter bugs and crashes. If you require a stable version of LilyPond, we recommend using the 2.16 version.

LilyPond 2.17.4 released! October 6, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.4. This release contains the usual number of bugfixes. It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.16 version.

LilyPond 2.17.3 released! September 23, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.3. This release contains the usual number of bugfixes. It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.16 version.

LilyPond 2.17.2 released! September 10, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.2. This release contains the usual number of bugfixes. It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.16 version.

LilyPond 2.17.1 released! August 28, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.1. This release contains the usual number of bugfixes. It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.16 version.

LilyPond 2.17.0 released! August 26, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.17.0. This release contains the usual number of bugfixes. It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.16 version.

LilyPond 2.16.0 released! August 24, 2012

We are proud to announce the release of GNU LilyPond 2.16.0. LilyPond is a music engraving program, devoted to producing the highest-quality sheet music possible. It brings the aesthetics of traditionally engraved music to computer printouts.

Many improvements have been made in the past year since the previous main stable version. A few major improvements are:

A full list of new features is given in:

https://lilypond.org/doc/v2.16/Documentation/changes/index.html

Happy music typesetting! LilyPond 2.16 was brought to you by...

Main development team:

Bertrand Bordage, Trevor Daniels, Colin Hall, Phil Holmes, Ian Hulin, Reinhold Kainhofer, David Kastrup, Jonathan Kulp, Werner Lemberg, John Mandereau, Patrick McCarty, Joe Neeman, Han-Wen Nienhuys, Jan Nieuwenhuizen, Graham Percival, Mark Polesky, Neil Puttock, Mike Solomon, Carl Sorensen, Francisco Vila, Valentin Villenave, Jan Warchoł

Programming contributors:

Aleksandr Andreev, Sven Axelsson, Peter Chubb, Karin Hoethker, Marc Hohl, David Nalesnik, Justin Ohmie, Benkő Pál, Julien Rioux, Patrick Schmidt, Adam Spiers, Heikki Taurainen, Piers Titus van der Torren, Jan-Peter Voigt, Janek Warchol

Documentation contributors:

James Lowe, Pavel Roskin, Alberto Simoes, Stefan Weil

Bug squad:

Colin Campbell, Eluze, Phil Holmes, Marek Klein, Ralph Palmer, James Lowe

Support:

Colin Campbell, Christian Hitz, Phil Holmes

Translation contributors:

Jean-Charles Malahieude, Till Paala, Yoshiki Sawada

LilyPond 2.15.95 released! August 11, 2012

We are excited to announce the release of LilyPond 2.15.95. With this release, development on version 2.15 is frozen for the upcoming 2.16 stable release and only open to bug fixes.

All users are urged to try this version to ensure the best quality of the upcoming stable release. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

New features since 2.14.2 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

LilyPond 2.15.42 released! August 02, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.42. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

The LilyPond Report #27. August 2, 2012

The LilyPond Report is back, with some interesting insights on new Scheme-related features recently added by our community’s only paid developer David Kastrup (thanks to your continuing donations). Also to be found in this issue are an overview of some lesser-known LilyPond companion projects, and a handful of more shallow factoids.

Come read LilyPond Report 27 now; comments and contributions are warmly encouraged!

Release candidate withdrawn July 11, 2012

We have discovered a regression since 2.14.2, so lilypond 2.15.41 is no longer a candidate for the 2.16.0 release. However, please continue testing it – we would like to discover (and fix!) any more regressions as soon as possible. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

Release candidate 8 of 2.16 - LilyPond 2.15.41 released! July 4, 2012

LilyPond 2.15.41 is out; this is the eighth release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 18 July 2012. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

LilyPond 2.15.40 released! June 05, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.40. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

Release candidate withdrawn June 01, 2012

We have discovered a regression since 2.14.2, so lilypond 2.15.39 is no longer a candidate for the 2.16.0 release. However, please continue testing it – we would like to discover (and fix!) any more regressions as soon as possible. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

Release candidate 7 of 2.16 - LilyPond 2.15.39 released! May 22, 2012

LilyPond 2.15.39 is out; this is the seventh release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 05 June 2012. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

The LilyPond Report #26. May 22, 2012

The LilyPond Report is back, with a new editor on board - Pavel Roskin, who tells us about his adventures in strange lands of compiler bugs! There is also a detailed report about current development status, and an analysis of example LilyPond output - see for yourself how close (or how far?) are we from matching the quality of hand-engraved scores.

Come read LilyPond Report 26 now; comments and contributions are warmly encouraged!

Release candidate 6 of 2.16 - LilyPond 2.15.38 released! May 3, 2012

LilyPond 2.15.38 is out; this is the sixth release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

Update: Due to a few Critical bugs, another release candidate will be required.

LilyPond takes part in Google Summer of Code 2012! April 25, 2012

Being a part of GNU project, we are participating in Google Summer of Code program, which offers students stipends for working on open source software.

Our contributor Janek Warchoł was accepted for 2012 edition of GSoC. He will be working on advanced lyrics positioning in LilyPond.

Release candidate 5 of 2.16 - LilyPond 2.15.37 released! April 19, 2012

LilyPond 2.15.37 is out; this is the fifth release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 03 May 2012. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

Release candidate 4 of 2.16 - LilyPond 2.15.36 released! April 6, 2012

LilyPond 2.15.36 is out; this is the fourth release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 20 April 2012. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

The LilyPond Report #25. Apr 1st, 2012

The LilyPond Report is back, with a rather unusual issue featuring our young Polish contributor Janek Warchoł! Also included in this issue are quite a few unexpected items, including (but not limited to)… a cooking recipe!

Come read LilyPond Report 25 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.15.35 released! Mar 28, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.35. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.34 released! Mar 19, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.34. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.33 released! Mar 08, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.33. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

The LilyPond Report #24. Mar 5, 2012

A new issue of the LilyPond Report is now available for reading; topics include a request for funding, an article about exciting new features in LilyPond grammar, and an overview of LilyPond-based web applications.

Come read LilyPond Report 24 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.15.32 released! Mar 03, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.32. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.31 released! Feb 29, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.31. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

Release candidate 3 of 2.16 - LilyPond 2.15.30 released! Feb 17, 2012

LilyPond 2.15.30 is out; this is the third release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 02 March 2012. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

LilyPond 2.15.29 released! Feb 9, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.29. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.28 released! Feb 3, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.28. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.27 released! Jan 24, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.27. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

The LilyPond Report #23. Jan 20, 2012

The LilyPond Report is back, with developer David Kastrup as a new editor! This issue features an exposé on some of the new, handy commands recently added to LilyPond, as well as an interview with LilyPond contributor and composer Mike Solomon.

Come read LilyPond Report 23 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.15.26 released! Jan 16, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.26. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

The 2.15.25 has been skipped due to build problems.

LilyPond 2.15.24 released! Jan 07, 2012

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.24. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.23 released! Dec 21, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.23. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.22 released! Dec 15, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.22. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.21 released! Dec 6, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.21. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.20 released! Nov 24, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.20. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.19 released! Nov 18, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.19. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.18 released! Nov 12, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.18. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.17 released! Nov 10, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.17. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.16 released! October 28, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.16. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.15 released! October 24, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.15. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.14 released! October 7, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.14. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.13 released! September 27, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.13. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

Release candidate 2 cancelled Sep 23, 2011

The release countdown is cancelled due to the discovery of a Critical regression.

Release candidate 2 of 2.16 - LilyPond 2.15.12 released! Sep 20, 2011

LilyPond 2.15.12 is out; this is the second release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 27 Sep 2011. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

LilyPond 2.15.11 released! September 11, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.11. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to the possibility of a few Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.10 released! September 6, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.10. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few outstanding Critical bugs, this is not the next release candidate.

LilyPond 2.15.9 released! August 30, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.9. This release contains the usual number of bugfixes, and also adds support for MacOS X 10.7.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version. Please note that due to a few outstanding Critical bugs, this is not the next release candidate.

Release candidate 1 of 2.16 - LilyPond 2.15.8 released! Aug 01, 2011

LilyPond 2.15.8 is out; this is the first release candidate of the upcoming 2.16 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.14.2 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.16.0 release will be on 08 Aug 2011. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

LilyPond 2.15.7 released! July 29, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.7. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.15.6 released! July 26, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.6. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.14.2 released! July 25, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.14.2. This fixes a few minor bugs in the stable version, and should cause no problems. We recommend that everybody upgrade to this version.

LilyPond 2.15.5 released! July 12, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.5. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.15.4 released! July 4, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.4. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.15.3 released! June 27, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.3. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.15.2 released! June 18, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.2. This release contains the usual number of bugfixes.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.14.1 released! June 12, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.14.1. This fixes a few minor bugs in the stable version, and should cause no problems. We recommend that everybody upgrade to this version.

LilyPond 2.15.1 released! June 11, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.1. This is the beginning of a new unstable development effort, and adds the usual number of bugs.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.15.0 released! June 7, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.15.0. This is the beginning of a new unstable development effort, and adds the usual number of bugs.

It is strongly recommended that normal users do not use this release, and instead use the stable 2.14 version.

LilyPond 2.14.0 released! June 6, 2011

We are proud to announce the release of GNU LilyPond 2.14. LilyPond is a music engraving program, devoted to producing the highest-quality sheet music possible. It brings the aesthetics of traditionally engraved music to computer printouts.

Many improvements have been made in the past two and a half years since the previous main stable version. A few major improvements are:

A full list of new features is given in:

https://lilypond.org/doc/v2.14/Documentation/changes/index.html

Happy music typesetting! LilyPond 2.14 was brought to you by...

Main development team:

Trevor Daniels, Reinhold Kainhofer, David Kastrup, Jonathan Kulp, Werner Lemberg, John Mandereau, Patrick McCarty, Joe Neeman, Han-Wen Nienhuys, Jan Nieuwenhuizen, Graham Percival, Mark Polesky, Neil Puttock, Mike Solomon, Carl Sorensen, Francisco Vila, Valentin Villenave.

Programming contributors:

Sven Axelsson, Pál Benkő, Bertrand Bordage, Frédéric Bron, Peter Chubb, Hajo Dezelski, Richard Gay, Keith OHara, Andrew Hawryluk, Christian Hitz, Marc Hohl, Henning Hraban Ramm, Ian Hulin, Michael Käppler, Marek Klein, Kieren MacMillan, Thomas Morgan, Benjamin Peterson, Nathan Reed, Julien Rioux, Boris Shingarov, Patrick Schmidt, Owen Tuz, Jan Warchoł, Andrew Wilson, Rodolfo Zitellini.

Font contributors:

Keith OHara, Marc Hohl, Alexander Kobel, Carsten Steger.

Documentation contributors:

Colin Campbell, Andrew Hawryluk, James Lowe, Mike Moral, Ralph Palmer, David Pounder, Patrick Schmidt.

Bug squad:

James E. Bailey, Colin Campbell, Phil Holmes, Urs Liska, Ralph Palmer, Kieren MacMillan, Dmytro O. Redchuk.

Binaries support contributors:

Christian Hitz.

Translation contributors:

Federico Bruni, Dénes Harmath, Jean-Charles Malahieude, Tineke de Munnik, Till Paala, Ralf Wildenhues, Yoshiki Sawada.

Release candidate 7 of 2.14 - LilyPond 2.13.63 released! May 30, 2011

LilyPond 2.13.63 is out; this is the seventh release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on June 6, 2011. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

LilyPond 2.13.62 released! May 24, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.62. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the next release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

LilyPond 2.13.61 released! May 1, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.61. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the next release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

LilyPond 2.13.60 released! April 16, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.60. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the next release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

Linux Journal Magazine article - April 2011

Linux Magazine publishes an article in the May 2011 issue titled Projects on the Move. It is an introduction to MuseScore, LilyPond and Chordii. Author Carla Schroder states „LilyPond is driven from the command line, but don’t let the lack of a GUI scare you away; LilyPond is user-friendly and easy to learn“, and provides a hands-on example.

LilyPond 2.13.59 released! April 10, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.59. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the next release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

Release candidate 6 of 2.14 - LilyPond 2.13.58 released! April 7, 2011

LilyPond 2.13.58 is out; this is the sixth release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on April 14, 2011. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

Release candidate 5 of 2.14 - LilyPond 2.13.57 released! April 3, 2011

LilyPond 2.13.57 is out; this is the fifth release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on April 10, 2011. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

Release candidate 4 of 2.14 - LilyPond 2.13.56 released! Mar 29, 2011

LilyPond 2.13.56 is out; this is the fourth release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on April 5, 2011. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

LilyPond 2.13.55 released! Mar 22, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.55. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the fourth release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

Release candidate 3 withdrawn Mar 15, 2011

We have discovered a regression since 2.12.3, so lilypond 2.13.54 is no longer a candidate for the 2.14.0 release. However, please continue testing it – we would like to discover (and fix!) any more regressions as soon as possible. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

Release candidate 3 of 2.14 - LilyPond 2.13.54 released! Mar 13, 2011

LilyPond 2.13.54 is out; this is the third release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on March 27, 2011. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

LilyPond 2.13.53 released! Mar 6, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.53. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the third release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

LilyPond 2.13.52 released! Mar 1, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.52. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the third release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

LilyPond 2.13.51 released! Feb 22, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.51. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the third release candidate, due to a few remaining Critical bugs.

LilyPond 2.13.50 released! Feb 13, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.50. This release contains the usual number of bugfixes.

Please note that this is not the third release candidate. Due to a number of untested changes to our build process, we cannot be at all confident about the quality of this release.

New Chinese and Czech translations of the web page! Feb 11,2011

Two new languages are added to our web page: Chinese by Ben Luo, and Czech by Pavel Fric. It is a work in progress but they are fully functional. That makes ten languages to choose from!

Release candidate 2 of 2.14 - LilyPond 2.13.49 released! Feb 9, 2011

LilyPond 2.13.49 is out; this is the second release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on Feb 23, 2011. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

LilyPond 2.13.48 released! Feb 5, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.48. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.47 released! Jan 28, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.47. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Release candidate 1 withdrawn Jan 13, 2011

We have discovered a regression since 2.12.3, so lilypond 2.13.46 is no longer a candidate for the 2.14.0 release. However, please continue testing it – we would like to discover (and fix!) any more regressions as soon as possible. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

Release candidate 1 of 2.14 - LilyPond 2.13.46 released! Jan 12, 2011

LilyPond 2.13.46 is out; this is the first release candidate of the upcoming 2.14 stable release. All users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are no known Critical issues with this release. If no Critical bugs are found, then the official 2.14.0 release will be on 26 Jan 2011. If you discover any problems, please send us Hlášení chyb.

LilyPond 2.13.45 released! Jan 3, 2011

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.45. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Beta test three of 2.14 – LilyPond 2.13.44 released! Dec 25, 2010

LilyPond 2.13.44 is out; this is the third beta test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There is still one Critical problem with this release: in one case, the vertical spacing is much too compressed. If you decide to test this version, do not be surprised to discover problems; just send us polite Hlášení chyb.

Beta test two of 2.14 – LilyPond 2.13.43 released! Dec 14, 2010

LilyPond 2.13.43 is out; this is the second beta test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There is still one Critical problem with this release: in one case, the vertical spacing is much too compressed. If you decide to test this version, do not be surprised to discover problems; just send us polite Hlášení chyb.

LilyPond 2.13.42 released! Dec 8, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.42. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Please note that this is not the second beta test. Due to a number of untested changes to our build process, we cannot be at all confident about the quality of this release.

LilyPond 2.13.41 released! Dec 4, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.41. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Please note that this is not the second beta test. Due to a number of untested changes to our build process, we cannot be at all confident about the quality of this release.

LilyPond 2.13.40 released! Nov 21, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.40. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Please note that this is not the second beta test. Due to a number of untested changes to our build process, we cannot be at all confident about the quality of this release.

Beta test one of 2.14 – LilyPond 2.13.39 released! Nov 15, 2010

LilyPond 2.13.39 is out; this is the first beta test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are still some Critical problems with this release: the vertical spacing is suspicious in two cases, and lilypond can crash with some odd input. If you decide to test 2.13.39, do not be surprised to discover problems; just send us polite Hlášení chyb.

The LilyPond Report #22. Nov 3, 2010

The LilyPond Report is back, with some surprises and exciting news for the whole LilyPond community! To be found in this issue is an up-to-date, complete list of all LilyPond mailing lists and forums around the world. Also, for the very first time our special guest today is LilyPond’s co-founder and core developer Jan Nieuwenhuizen, who has been busy these past months – read on to find out what for!

Come read LilyPond Report 22 now; comments and contributions are warmly encouraged!

Alpha test four of 2.14 – LilyPond 2.13.38 released! Oct 31, 2010

LilyPond 2.13.38 is out; this is the fourth alpha test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are still some Critical problems with this release: the vertical spacing is suspicious in two cases, and lilypond can crash with some odd input. If you decide to test 2.13.38, do not be surprised to discover problems; just send us polite Hlášení chyb.

Alpha test three of 2.14 – LilyPond 2.13.37 released! Oct 25, 2010

LilyPond 2.13.37 is out; this is the third alpha test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

There are still some Critical problems with this release: the vertical spacing is suspicious in two cases, and lilypond can crash with some odd input. If you decide to test 2.13.37, do not be surprised to discover problems; just send us polite Hlášení chyb.

LilyPond 2.13.36 released! Oct 19, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.36. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Please note that this is not the third alpha test. Due to a number of untested changes to our build process, we cannot be at all confident about the quality of this release.

The LilyPond Report #21. Oct 3, 2010

The LilyPond Report is back, with its two „grumpy-and-fluffy“ editors! This issue mainly deals with microtonal notation in LilyPond, but does also include a how-to about running LilyPond from an USB key, not to forget the regular release news, the bug report of the Report, and some news from the frog pond!

Come read LilyPond Report 21 now; comments and contributions are warmly encouraged!

Alpha test two of 2.14 – LilyPond 2.13.35 released! Sep 29, 2010

LilyPond 2.13.35 is out; this is the second alpha test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

Three known regressions against 2.12.3 still exist: Issue 1173 MetronomeMarks cannot be aligned on a note if a multi-measure rest exists in another voice, and two spacing bugs: Issue 1240 and Issue 1252. If you decide to test 2.13.35, do not be surprised to discover problems; just send us polite Hlášení chyb.

Alpha test of 2.14 – LilyPond 2.13.34 released! Sep 21, 2010

LilyPond 2.13.34 is out; this is the first alpha test of the upcoming 2.14 stable release. Users are invited to experiment with this version. New features since 2.12.3 are listed in the „Changes“ manual on the website section about Vývoj.

One known regression against 2.12.3 still exist: Issue 1173 MetronomeMarks cannot be aligned on a note if a multi-measure rest exists in another voice, but we expect to find more. If you decide to test 2.13.34, do not be surprised to discover problems; just send us polite Hlášení chyb.

LilyPond 2.13.33 released! Sep 10, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.33. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.32 released! Sep 3, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.32. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond Report #20. Sep 2, 2010

The LilyPond Report is back, with its two „grumpy-and-fluffy“ editors! This issue contains a review of an online notation editor using lilypond, along with the regular release news, snippet of the report, news from the frog pond, and the bug report of the report!

Come read LilyPond Report 20 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.13.31 released! Aug 24, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.31. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.30 released! Aug 13, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.30. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond Report #19. Aug 9, 2010

The LilyPond Report is back, with its two „grumpy-and-fluffy“ editors! This issue contains some conference news, along with the regular release news, snippet of the report, news from the frog pond, and the bug report of the report!

Come read LilyPond Report 19 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.13.29 released! Aug 4, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.29. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

This release radically changes the autobeaming rules, so use extra caution and expect breakage.

LilyPond 2.13.28 released! July 13, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.28. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

This release includes some major untested changes to the windows lilypad editor. Windows users should not be using this release because it is intended for developers only, but you ignore these warnings and try it anyway, use extra caution.

LilyPond 2.13.27 released! July 5, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.27. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Testing our new website! June 29, 2010

We’re testing our new website! For the next 24 hours, the new website will be the default website; after that, we will switch back to the old website while we examine feedback and make improvements to the new website.

Please send feedback to lilypond-user; you can find more information on our page about Spojení.

Pozor: There are a few known problems with translations. If you are a non-English speaker, you may prefer to view the old lilypond website at: https://lilypond.org/web/

LilyPond 2.13.26 released! June 26, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.26. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.25 released! June 20, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.25. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.24 released! June 14, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.24. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.23 released! June 3, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.23. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.22 released! May 27, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.22. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.21 released! May 12, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.21. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

This release should be of particular interest to package maintainers: we have made a few changes to the configure script and the required libraries. Barring any urgent bug reports, this is the build system and libraries that will be used for the next stable release.

LilyPond Report #18. May 11, 2010

The LilyPond Report is back, with its two „grumpy-and-fluffy“ editors! This issue will be filled with emotion and coolness, paper bags and zigzag-ending staves, plus the usual Frogs and Bugs.

Come read LilyPond Report 18 now; comments and contributions are warmly encouraged!

LilyPond 2.13.20 released! May 5, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.20. This release contains the usual number of bugfixes. However, a number of critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

Minor syntax change: the undocumented \cresc and \decresc have changed. In addition, the [options] for the LaTeX mode of lilypond-book now comes after the {lilypond}, following normal LaTeX practice. As always, see the Changes document for more information.

LilyPond 2.13.19 released! April 24, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.19. This release contains the usual number of bugfixes. However, 11 critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.18 released! April 16, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.18. This release contains the usual number of bugfixes, along with improved website translations. However, 14 critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.17 released! April 2, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.17. This release includes bugfixes for 4 critical issues. However, 15 critical issues still remain, so this release is intended for developers only.

LilyPond 2.13.16 released! March 15, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.16. This release is intended for developers only, and includes the usual round of bugfixes.

LilyPond 2.13.15 released! March 4, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.15. This release is intended for developers only, and includes a few updates to the binary build process in addition to the usual round of bugfixes.

LilyPond Report #17. March 1, 2010

Yay, the Report is back, with a new team! It has been said that two heads are better than one — does it apply to newsletters as well? Read on and let us know! In this issue we’ll talk about websites and poetry, frogs and bugs, not to mention an extensive review of the Frescobaldi editor!

What are you waiting for? Come read LilyPond Report 17 now!

LilyPond 2.13.14 released! February 27, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.14. This release is intended for developers only, and includes a large translation update in addition to the usual round of bugfixes.

LilyPond 2.13.13 released! February 13, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.13. This release is intended for developers only, and fixes various problems with documentation build system as well as adding an output-preview-framework for our SVG backend. In addition, the binaries are now approximately 6 megabytes smaller.

LilyPond 2.13.12 released! February 2, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.12. This release is intended for developers only, and brings more stability and fewer bugs to the build system and Contributor’s Guide.

LilyPond 2.13.11 released! January 16, 2010

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.11. This release is intended for developers only, and brings a number of improvements to the build system, Contributor’s Guide, and fixes 4 critical regressions against earlier versions.

LilyPond 2.13.10 released! December 31, 2009

We are happy to announce the release of LilyPond 2.13.10. This release is intended for developers only, and brings a number of improvements such as predictable regression test output filenames and English names for feta filenames.

LilyPond 2.12.3 released! December 20, 2009

We are happy to announce the release of LilyPond 2.12.3. This version contains the long-awaited fix for our GUI on MacOS X 10.5 and 10.6. In addition to the GUI fixes, this version contains dozens of bugfixes backported from the unstable development version.

We recommend that all users upgrade to this version. This is the last planned release in the 2.12 stable series; development now shifts towards the upcoming 2.14 series.

LilyPond 2.13.9 released! December 12, 2009

LilyPond 2.13.9 is now out. From 2.13.9 onwards, LilyPond is licensed under the GNU GPL v3+ for code, and the GNU FDL 1.3+ for documentation. In addition to the usual round of bugfixes, this release adds a shortcut for repeated chords.

Please note that 2.13 is an unstable development branch; normal users should continue to use 2.12.

New Website! October 3, 2009

As you can see, we have a new website design. Many thanks to texi2html and CSS for being so flexible!

LilyPond Report #16. September 6, 2009

The LilyPond Report is back! This short, informal opinion column is about the LilyPond project: its team, its world, its community. Read issue 16 now!

LilyPond 2.13.3. July 2, 2009

This unstable release contains working menus in OSX 10.5; many thanks to Christian Hitz for fixing this long-standing problem! This release also contains numerous other bugfixes and features such as ties with variable thickness, partially dashed slurs, and eyeglasses.
We are planning another 2.12 release in the next week or two, which will include the menu fixes for OSX 10.5. Normal users may wish to wait for this release rather than using an unstable release.
Změny, Vývoj.

A LilyPond weboldala magyarul. May 22, 2009

Elkészült a lilypond.org nagy részének magyar fordítása a LilyPond honosítási projekt első lépéseként. A projekt célja a LilyPond szabad kottaszedő szoftver minél széleskörűbben elérhetővé tétele a magyar felhasználók számára a teljes weboldal és dokumentáció lefordítása révén. A teljes dokumentáció lefordításához közreműködőket keresünk. Ha részt vennél a honosításban, küldj egy e-mailt a harmathdenes AT gmail.com címre!
Harmath Dénes, a LilyPond honosítási projekt vezetője

The LilyPond Report #15. May 18, 2009

The LilyPond Report is a short, informal opinion column about the LilyPond project: its team, its world, its community. Follow this link to read the full issue...

The LilyPond Report #14. April 13, 2009

The LilyPond Report is back, on a new website! This short, informal, weekly opinion column is about the LilyPond project: its team, its world, its community. Follow this link to read the full issue...

LilyPond 2.12.2 and 2.13.0 — March 21, 2009

As a very belated announcement, the stable version of LilyPond is now 2.12.2, and the next development version has begun with 2.13.0.

LilyPond 2.12.0 „Rune“ — December 27, 2008

A new stable release of LilyPond is available.
Announcement, Změny, Download.

LilyPond 2.11.65 — Release Candidate. December 2, 2008

This release has improvements to MusicXML import, contributed by Reinhold Kainhofer, and adds support for splitting a book in several book parts, contributed by Nicolas Sceaux. Nested contexts of the same type are now allowed with any depth, and overriding nested properties can be done with list syntax, thanks to Neil Puttock. This is hopefully the last Release Candidate before stable release 2.12, so you are welcome to test this release if you can to report new issues.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.64. November 18, 2008

LilyPond 2.11.64 is available. MusicXML import has been improved, including church modes support, and a few bugs in the compilation and documentation building processes are fixed. The three documentation manuals are now fully translated in Spanish, thanks to Francisco Vila. The font cache problem in Windows binaries which used to cause excessive slowness should be fixed.
Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.63. October 29, 2008

LilyPond 2.11.63 is available. This release has lots of updates to the documentation and translations. Old downloads.

LilyPond 2.11.62 – Release Candidate. October 11, 2008

LilyPond 2.11.62 is available. This is is one of the last releases before 2.12, so testing it is encouraged. In addition to a bugfix in \tempo command, this release has lot of updates to Spanish and German documentation translations, and the stylesheet for HTML documentation has been improved.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.61 available. October 1, 2008

LilyPond 2.11.61 has been released. It has updates to documentation translations, and a new automatic accidentals style (teaching) has been added.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.60 available. September 25, 2008

LilyPond 2.11.60 has been released. A new style of double repeat bar line has been added, and printallheaders variable in score block has been renamed to print-all-headers. Old downloads.

LilyPond 2.11.59 available. September 20, 2008

Release 2.11.59 is out. LilyPond now uses 64 bit integers for rational numbers, which allows typesetting more complex polymetric music. This release also has updates to German and Spanish translations of the documentation. Old downloads.

LilyPond 2.11.58 available. September 13, 2008

LilyPond 2.11.58 is a beta release, which means the next stable release is expected in a few weeks. This release is also special, as it includes code which supports more flexible automatic accidentals rules, written several months ago by Rune Zedeler, deceased since then. All the development team express their condolences to his family and his friends. Besides this, automatic beaming has been improved by Carl Sorensen, support for creating stem flags in a new style has been contributed by Reinhold Kainhofer, and a few bugs have been fixed.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.57 available. August 27, 2008

LilyPond 2.11.57 is out. This release adds support for harp pedal diagrams, contributed by Reinhold Kainhofer, and some changes in markup command names have been made.
Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.56 available. August 17, 2008

LilyPond 2.11.56 is out. This release features transposable fret diagrams, contributed by Carl Sorensen. Translations status pages are now available from the documentation start page. Two predefined commands \pointAndClickOn, \pointAndClickOff have also been added.
Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.55 available. August 6, 2008

LilyPond 2.11.55 is out. This release fixes several bugs, and for octavation brackets set-octavation has been replaced by a more user-friendly command, \ottava.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.54 available. July 30, 2008

LilyPond 2.11.54 is out. This release fixes a bug in tie formatting following a line break, and changes the behavior of short-indent so that short instrument names are no longer indented in the margin.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.53 available. July 23, 2008

LilyPond 2.11.53 is out. This release fixes a lot of bugs.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.52 available. July 14, 2008

Release 2.11.52 fixes wrong offset of a bar number when it follows a breath mark, and syntax changes made in recent development releases are now fully listed on the News page.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.51 available. July 8, 2008

Release 2.11.51 has a couple of bugfixes, and a lot of changes in predefined command names. Fret diagrams formatting has been improved by Carl Sorensen, it is now controlled by fret-diagram-details property.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.50 available. July 2, 2008

Release 2.11.50 adds support for metronome marks with text, and backslashed numbers for figured bass, contributed by Reinhold Kainhofer.
Bugfixes, Old downloads.

The LilyPond Report #13. June 23, 2008

This short, informal, weekly opinion column is about the LilyPond project: its team, its world, its community. Follow this link to read the full issue...

The LilyPond Report #12. June 16, 2008

This short, informal, weekly opinion column is about the LilyPond project: its team, its world, its community. Follow this link to read the full issue...

LilyPond 2.11.49 released. June 12, 2008

LilyPond 2.11.49 is out. It fixes a number of bugs, including bugs in beams formatting.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.48 released. June 9, 2008

LilyPond 2.11.48 is out. This release fixes a few bugs, and \compressMusic has been renamed to \scaleDurations.
Bugfixes, Old downloads.

The LilyPond Report #11. June 9, 2008

This short, informal, weekly opinion column is about the LilyPond project: its team, its world, its community. Follow this link to read the full issue...

The LilyPond Report #10. June 2, 2008

Welcome to this special tenth issue of the LilyPond Report, entirely dedicated to Algorithmic Composition systems.
Follow this link to read the full issue...

LilyPond 2.11.47 released. May 28, 2008

LilyPond now allows all text context properties to be markups, except in \lyricmode. This release also fixes regression tests maintenance for developers.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.46 available. May 22, 2008

Release 2.11.46 fixes a lot of bugs and includes a rewrite of dynamics engravers. Support for slur-shaped arpeggios has been added.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

RSS feed - May 21, 2008

A RSS feed is now available on lilypond.org. It contains all news announced on the web site start page: releases, LilyPond report, new translations of the site and publications. Feed URL. The info mailing list (see Spojení) is still used to announce releases and special events.

The LilyPond Report #9. May 05, 2008

Welcome to this ninth issue of the LilyPond Report!
This short, informal, weekly opinion column is about the LilyPond project: its team, its world, its community. Follow this link to read the full issue...

LilyPond 2.11.45 available. April 26, 2008

Release 2.11.45 fixes a couple of bugs in the formatting engine. lilypond-book has been improved, with better performance, a bugfix about included files, and more flexibility for preprocessing documents with LaTeX variants. Support for enclosing text in a rounded box has been contributed by Valentin Villenave.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.44 available. April 14, 2008

Release 2.11.44 is available. Support for figured bass and chord names has been added to the MusicXML converter.
Bugfixes, Old downloads.

lilypond.org日本語訳 (lilypond.org Japanese translation). 2008年4月8日 (April 4, 2008)

lilypond.orgのいくつかのページの日本語訳が出来ました。

LilyPond 2.11.43 available. March 31, 2008

Release 2.11.43 has been available since March 27. It fixes a couple of formatting bugs, and the font cache problem with MS-Windows binaries which caused excessive slowness has been fixed.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.42 available. March 9, 2008

Release 2.11.42 is out. It fixes some formatting and spacing bugs.
Bugfixes, Old downloads.

Comparison of music engraving with Finale and LilyPond. February 25, 2008

In three articles, Andrew Hawryluk compares Finale and LilyPond in general terms, and evaluates in detail engraving capabilities of both pieces of software. The second article is an instructive analysis of Rachmaninoff’s Piano Prelude 6 engraving, including comparisons with a reference hand-engraved edition. Read the articles.

LilyPond 2.11.41 available. February 25, 2008

Release 2.11.41 is available. It has a few bugfixes, updated program messages in French, German, Spanish and Vietnamese, and updates to the MusicXML converter.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.37 available. January 3, 2008

Release 2.11.37 is available. It has a few bugfixes, and documentation changes. (Old downloads)

LilyPond 2.11.36 available. December 13, 2007

Release 2.11.36 is now available. It has many bugfixes, updates for MusicXML import, and it includes major documentation changes from Grand Documentation Project.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.10.33 and 2.11.33 available. September 20, 2007

Release 2.11.33 is now available.
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Old downloads.

LilyPond 2.11.32 available. September 2, 2007

Release 2.11.32 is now available.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.31 available. August 31, 2007

Release 2.11.31 is now available. It has more bugfixes, updates for MusicXML import and lots of updates for the translations.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.30 available. August 20, 2007

Release 2.11.30 is now available. It has various bugfixes among others in the new spacing code, MusicXML import and lots of updates for the translations.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.10.29 and 2.11.29 available. August 11, 2007

Release 2.11.29 is now available. 2.10.29 has a few small fixes. 2.11.29 has several bugfixes, among others in the new spacing code, and lots of updates for the translations.
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Old downloads.

LilyPond 2.11.28 for FreeBSD x86_64. August 10, 2007

Release 2.11.28 is now available as a binary installer for FreeBSD x86_64. Download the installer and do sh lilypond-2.11.28-1.freebsd-64.sh in a command window.

LilyPond 2.11.28 available - July 25, 2007

Release 2.11.28 has several updates to the manual and its translations, an plethora of bugfixes and a complete cleanup of the spacing engine code.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.26 available - June 8, 2007

Release 2.11.26 supports page markers, e.g., for use in tables-of-contents. In addition, it fixes a number of bugs. Enjoy!
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.10.25 and 2.11.25 available - May 20, 2007

Release 2.11.25 has support for toplevel page breaking commands, and page breaking as a whole has been sped up significantly. Enjoy!
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Old downloads.

LilyPond 2.10.23 and 2.11.23 available - May 1, 2007

This has lots of bugfixes.
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Old downloads.

Übersetzung der Dokumentation - 10. April 2007

Die Kapitel 1-5 (der Abschnitt für Anfänger) des LilyPond-Benutzerhandbuchs sind auf deutsch übersetzt — sie sind erhältlich für die Změny online und Old downloads.

LilyPond 2.11.22 available - April 10, 2007

This release has updates of the dot collision code.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.21 available - March 24, 2007

This release has some documentation updates.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

Traduction de la documentation en français - 25 février 2007

Les chapitres 1 à 4 et 6 du manuel de l’utilisateur sont désormais traduits, et disponibles en ligne — version 2.10, version 2.11. Les traductions sont également incluses dans la documentation téléchargeable.

LilyPond 2.10.20 and 2.11.20 available - February 25, 2007

This release fixes many bugs.
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.10.19 and 2.11.19 available - February 18, 2007

This release fixes many bugs.
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.18 available - February 12, 2007

This release fixes still more bugs, and included singing support through festival contributed by Milan Zamazal.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.17 available - February 9, 2007

This release fixes still more bugs.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.10.16 and 2.11.16 available - February 4, 2007

This release fixes many bugs. (Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Změny, Old downloads)

LilyPond 2.10.15 and 2.11.15 available - February 1, 2007

This release will stretch piano staves on a system-by-system basis and add a few glyphs: a black harmonic note head and the slashed mirrored flat.
Bugfixes 2.10, Bugfixes 2.11, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.10.14 and 2.11.14 available - January 26, 2007

This release has a rewrite of the line-spanner code, responsible for among other glissandi and text-crescendos, making them more flexible.
Bugfixes, Změny, Old downloads

LilyPond 2.10.13 and 2.11.13 available - January 17, 2007

This release fixes a few minor but irritating bugs. In addition, the 2.11 release has updates of the tutorial.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.12 available - January 17, 2007

This release fixes lots of bugs. In particular, the tie formatting has been further improved, and memory usage has been improved enormously.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.10.12 available - January 17, 2007

This release mirrors 2.11.12. Notably, it has the same memory usage improvements.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.10.11 available - January 12, 2007

This release mostly has the same fixes as 2.11.11.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.11 available - January 11, 2007

This release has further fixes for popular bugs. Timing of the MIDI output won’t get confused by tuplets and grace notes anymore. Some fat has also been trimmed of the skyline code performance.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.10 available - January 8, 2007

LilyPond 2.11.10 has further review of the test-suite, performance and code coverage. This brought to light several problems that were fixed. Notably, 2.11.10 fixes lots of regressions in optical correction spacing and MIDI dynamics. Also, this version is 20 to 50 % faster than previous 2.11 releases.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.10.10 available - January 8, 2007

This release fixes several popular bugs, among others: MIDI files that go silent after (de)crescendi, and tuplets problems with quoting and part-combining.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.9 and 2.10.9 available - January 3, 2007

This release has a couple of bugfixes, and —in 2.11.9— further improvements in the regression test suite
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.8 and 2.10.8 available - January 3, 2007

New! Improved! With even more bugfixes!
Bugfixes, Změny, Old downloads.

lilypond.org auf deutsch - 31. Dezember 2006

Die LilyPond-Webseiten sind jetzt auch auf deutsch übersetzt!

lilypond.org en español - December 29, 2006

¡Ya está disponible la versión en español del sitio web de LilyPond!

LilyPond 2.11.7 and 2.10.7 available - January 1, 2007

New! Improved! With even more bugfixes!
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.6 available - December 30, 2006

This release supports arbitrary fractional alterations, allowing music with different microtonal conventions to be typeset.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.10.6 available - December 30, 2006

New! Improved! With even more bugfixes!
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.5 available - December 24, 2006

These releases complete the translation infrastructure for Documentation.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.10.5 available - December 24, 2006

New! Improved! With even more bugfixes!
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.4 available - December 21, 2006

The vertical spacing improvements that were introduced in 2.11.0 now work within a system as well as between systems.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.11.3 available - December 19, 2006

This release has graphical test results and several website build improvements.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.10.3 available - December 19, 2006

This release fixes several bugs.
Bugfixes, Old downloads.

LinuxPPC binaries available! - December 19, 2006

From now on, our GUB binary builds include support for Linux/PPC. (Old downloads)

Traduction du tutoriel en français. December 13, 2006

Fruit du travail d’une équipe de traducteurs, le tutoriel en français est maintenant disponible en ligne. Version 2.10, Version 2.11.

LilyPond 2.11.2 available - December 12, 2006

This release supports glissandi and harmonics in tablature.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.10.2 available - December 12, 2006

A new stable release of LilyPond is available.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.1 available - December 4, 2006

This release has improved support for horizontal spacing.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

LilyPond 2.10.1 available - December 3, 2006

A new stable release of LilyPond is available.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.11.0 available - November 27, 2006

This release has improved support for vertical spacing. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.10.0 available - November 11, 2006

A new stable release of LilyPond is available. (Announcement, Změny, Old downloads)

GIT repository online - November 11, 2006

LilyPond development has moved over its source code to GIT, the fast version control system. Check out our repository at gnu.org.

LilyPond 2.9.29 available - November 5, 2006

This release has many more bugfixes.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.9.28 available - November 3, 2006

This release has many more bugfixes.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.9.27 available - October 28, 2006

This release has a new FretBoards context, and some further bugfixes.
Bugfixes, Změny, Old downloads.

Music streams thesis available - October 21, 2006

The last months, Erik Sandberg has been overhauling the internals of Lily. This change introduces a new intermediate format, Music Streams, which will make it easier get music data out of LilyPond. A copy of the thesis is now available from lilypond.org (Spisy).

LilyPond 2.9.26 available - October 20, 2006

This release has further bugfixes.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.9.25 available - October 18, 2006

This release has more bugfixes; from now on, binaries are also available for x86/64.
Bugfixes, Old downloads.

LilyPond 2.9.24 available - October 15, 2006

This release has support for right hand guitar fingerings, and offers some bugfixes. (Změny, Bugfixes, Old downloads)

LilyPond 2.9.23 available - October 12, 2006

This release cuts fragments of EPS directly from your finished score, and makes it easier to insert ties into lyrics. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.9.22 available - October 9, 2006

Test this release candidate for LilyPond 2.10! (Old downloads)

LilyPond 2.9.21 available - October 4, 2006

Test this release candidate for LilyPond 2.10! (Old downloads)

LilyPond 2.9.20 available - October 3, 2006

Test this release candidate for LilyPond 2.10! (Old downloads)

LilyPond 2.9.17 available - September 2, 2006

This release fixes many bugs. Among others, MacOS X QuickTime now honors tempo changes are in the MIDI output. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.9.16 available - August 25, 2006

In this release, chords may be partially tied and lyric extenders have tunable padding. Moreover, many bugs were fixed (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.9.15 available - August 20, 2006

This releases fixes many bugs in the 2.9.14 release. (Old downloads)

LilyPond 2.8.6 available - August 8, 2006

This release contains a few minor bugfixes; the source tarball is also available. (Old downloads)

LilyPond 2.9.14 available - August 4, 2006

This release supports instrument name changes, dotted barlines and better spacing for floating grace notes. In addition, it contains ongoing work by Erik Sandberg to extend the interpretation phase with stream support. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.9.13 available - July 23, 2006

This release supports doits and falls, and more tuning options for grace note spacing and tuplet brackets. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.9.12 available - July 18, 2006

This release supports pdftex for lilypond-book, and uses pdfTeX for generating manuals, so page numbers and references are now clickable. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.9.11 available - July 12, 2006

This release wraps improvements of the last two weeks. As a new feature, it supports tunable tuplet number formatting for nested tuplets. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.9.10 available - June 15, 2006

This releases fixes a couple of bugs in 2.9.9. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.9.9 available - June 15, 2006

This releases fixes many bugs in 2.9.8 and earlier. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.9.8 available - June 6, 2006

2.9.8 has support for different spacing sections within a single score, and better infrastructure for automated regression testing. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.8.4 available - June 4, 2006

2.8.4 fixes some minor bugs, and includes a backport of the infrastructure for automated regression testing. (Old downloads)

First test results available - June 4, 2006

After a week of frantic tweaking, the first automated testing results are available. You can now see in full glory what features are broken in the development release

LilyPond 2.9.7 available - May 30, 2006

2.9.7 has improvements in the formatting for figured bass, and includes a new framework for detecting bugs earlier, which will make the development releases even better

LilyPond 2.9.6 available - May 24, 2006

This release has new features in beam formatting: beams may now be put on single stems, and obey the beatGrouping property. MusicXML converter. (Změny, Old downloads)

New essay pages! - May 22, 2006

The Automated Engraving essay has been updated with material from the FISL talk, with pages on modeling notation and algorithms for esthetics. Happy reading!

LilyPond 2.9.5 available - May 17, 2006

This release supports object rotation, hairpins with circled tips, hairpins that run to barlines before notes and improvements in the MusicXML converter. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.9.4 available - May 12, 2006

This release has support for feathered beaming, and note head styles in the markup \note command. In addition, it has a lot of updates of the manual and a clean up of the spring spacer. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.8.2 available - May 12, 2006

This release has fixes for minor bugs and compilation issues. (Old downloads)

LilyPond 2.9.3 is out! - May 7, 2006

This new release has lots of updates of the manual, courtesy Graham and the contributors of the mailing. It handles formatting for ties in arpegiated chords better (feature sponsored by Steve Doonan), it has al niente hairpins, courtesy of Erlend Aasland, and some cleanups of the PostScript output, courtesy David Feuer. (Změny, Old downloads)

FISL7.0 slides available - April 22, 2006

The slides for Han-Wen’s talk at FISL 7 are now online. (Spisy)

LilyPond 2.8.1 is out! - April 3, 2006

Important bugfixes include CJK font handling and a Darwin/x86 port. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.9.1 is out! - April 3, 2006

It’s mostly a bugfix release, and it’s almoste the same as 2.8.1. This release mainly fixes problems with CJK font loading. (Změny, Old downloads)

LilyPond on MacOS X/Intel - March 31, 2006

LilyPond now also runs on Intel based macs, offering a 400% speedup over the emulated PowerPC binaries. (Old downloads)

LilyPond 2.8.0 is out! - March 22, 2006

Version 2.8 is here! Read the release announcement. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.39 is out - March 17, 2006

This release has even more bug fixes. Please test before 2.8 is released. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.38 is out - March 12, 2006

This is likely to be the last release candidate before we release 2.8, so report any bugs that you might find. New attractions include: lilypond postscript files now work with GSView, cut & pasting lily code from PDF files should now work, and spacing fixes for multi-measure rests. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.37 is out - March 4, 2006

This release has more bug fixes. Please help us by testing it! (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.36 is out - February 24, 2006

This is another release candidate for 2.8. It has lots of bug fixes and polishes to the documentation. It also contains support for creating ties that are only on their right side connected to note heads, which is handy for repeats (feature sponsored by Steve Doonan). The documentation suite can now be downloaded as a separate tarball from lilypond.org. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.35 is out - February 19, 2006

This release has lots of bugs fixes. The plan is to release 2.8 at the end of this month, so bug reports are very welcome. By definition a bug is release critical if it wasn’t present in version 2.6. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.34 is out - February 16, 2006

This release has a bunch of bugfixes, and new features. Newly created contexts may also be named with \new Voice = "alto". Thicknesses of tie and slurs may be tuned separately for the endings and the middle part. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.33 is out - February 10, 2006

Items directly connected with a music input element may be parenthesized, for example,

{
 c4 -\parenthesize -.
 <d \parenthesize fis a>
}

This feature was sponsored by Ramana Kumar. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.32 is out - February 7, 2006

This release contains some syntax changes: words inside the \paper and \layout block are henceforth written with dashes, for instance:

{
 \layout {
  ragged-right = ##t
 }
}

Furthermore, in this release, we have dropped some legacy code from our library. Now, lily uses standard C++ strings and the STL vector. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.31 is out - February 2, 2006

This release fixes a load of bugs, and has some internal cleanups. Exported C++ members are now named ly:class-name::function-name in Scheme instead of Class_name::function_name. We are now using C++ vectors and strings instead of our own. The Linux/FreeBSD builds now include wrappers for Python scripts too, so you can run convert-ly and midi2ly. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.30 is out - January 30, 2006

This release has a few bug fixes, like the solfa note head shape and collisions, the \epsfile command, and in getting No. ligature in normal words. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.29 is out - January 27, 2006

This release has the following new features. Alignments of staves may be tuned per system (feature sponsored by Trevor Baca), individual systems may be positioned manually (feature sponsored by Trevor Baca and Nicolas Sceaux), a linebreaking configuration can now be saved as a ‘.ly’ file automatically. This allows vertical alignments to be stretched to fit pages in a second formatting run (feature sponsored by Trevor Baca and Nicolas Sceaux). (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.28 is out - January 22, 2006

This release contains numerous small fixes that were already in our GUB binaries. In addition, it has further polish for formatting of tied chords. Theses improvements were sponsored by Steve Doonan. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.27, release 4 - January 13, 2006

The fourth release of our Grand Unified Binary for 2.7.27 is available. This release uses Pango 1.11.1, which has support for ligatures and kerning. Enjoy! (Old downloads)

LilyPond 2.7.27, release 3 - January 12, 2006

The third release of our Grand Unified Binaries is available. This release fixes external font-support, the decompression flag for Linux. Also, we have support for FreeBSD as well! Jump to the Old downloads get them!

LilyPond 2.7.27 binaries are out - January 7, 2006

Starting with 2.7.26, the development team has been working on the installers. We’re proud to announce another version of these: they are now available for Linux/x86, MacOS X and Windows.

LilyPond 2.7.27 is out - January 7, 2006

This release allows you to switch staff lines on and off individually (feature sponsored by Andrea Valle). (Změny, Old downloads)

Linux Journal article - January 2006

Linux Journal publishes an article on Make Stunning Schenker Graphs with GNU LilyPond. It is a in-depth but hands-on feature article with crisp LilyPond graphics.
Author Kris Shaffer remarks „GNU LilyPond generates beautiful graphics that make commercial alternatives seem second-rate.“ This article is now available on-line.

New binaries for LilyPond 2.7.26 - January 4, 2006

The Development team has been working around the clock to improve to fix the first wave bugs reported by you. The new results for MacOS and Windows are up on the Old downloads page. Let us know how you fare!

LilyPond 2.7.26 is out - December 31, 2005

This release has an improvement in the MusicXML importer (feature sponsored by Mark vd Borre’s Music Academy): now, staves and voices are also setup, so you can readily run LilyPond on the .ly output. The important occasion for this release is our new build environment: we have completely revamped it, which means that binaries for all platforms (including MacOS, Windows, Linux/x86, but probably FreeBSD too) will be more quickly available for download. A happy 2006 from the LilyPond Development Team! (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.25 is out - December 24, 2005

This release has various bugfixes. Also, stems on the center line now have their directions interpolated to minimize the number of direction changes (feature sponsored by Basil Crow and Mike Rolish). (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.24 is out - December 20, 2005

This release fixes a couple of bugs, but more importantly, slurs now avoid TupletNumbers, and tuplet numbers may enter the staff (feature sponsored by Trent Johnston), tuplet brackets and numbers are implemented as separate grobs, TupletBracket and TupletNumber (rewrite sponsored by Trent Johnston), string arguments for music functions may be specified without # marks. This allows syntactical constructs (like \clef and \bar) to be expressed in generic music functions. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.23 is out - December 19, 2005

This release has the following new features:

(Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.22 is out - December 9, 2005

This release has better support for MusicXML: it also supports ties, beams and editorial accidentals. It also has more options for spacing Lyrics; it is now possible to separately specify minimum distances for normal and hyphenated syllables. These features were sponsored by Mark van den Borre and Bertalan Fodor. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.21 is out - December 5, 2005

Saint Nicholas brings you ... a MusicXML convertor for LilyPond! The convertor is basic, but working. Check out the LilyPond Software Design pages for MusicXML features that can be sponsored.

LilyPond 2.7.20 is out - December 2, 2005

This release contains the following improvements: Texts set in a TrueType font are now kerned. Using the TeX no longer requires linking or dynamically opening the kpathsea library, making the backend more easily usable on various systems (feature sponsored by Christian Ebert of Black Trash Productions). (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.6.5 is out - December 1, 2005

This release updates the bugreporting address and reorganizes the documentation tree. (Old downloads)

LilyPond 2.7.19 is out - November 26, 2005

This version contains a few bugfixes, and now allows the type of brackets in system start bracket hierarchies to be specified. Also, the horizontal alignment of rehearsal marks may be changed: marks can be put on key signatures, clefs, time signatures, etc. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.18 is out - November 21, 2005

This version features nestable system start delimiters, like bracket, brace. It also adds "square" line bracket (feature sponsored by Trevor Baca). It also has refactored routines for tie formatting. This will make it easier to get better tie formatting for chords (feature sponsored by Steve Doonan). It also has a few bug fixes. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.17 is out - November 17, 2005

This version has refactored routines for tie formatting. This will make it easier to get better tie formatting for chords (feature sponsored by Steve Doonan). It also has a few bug fixes. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.16 is out - November 11, 2005

This release fixes a large number of bugs. Please upgrade before reporting bugs in the 2.7 series. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.15 is out - November 3, 2005

This release has another massive cleanup of the backend. Each grob property may also be a "grob closure". This means that it is possible to combine functions. Calculation of extent and offset of grob is now controlled via the ‘X-extent’, ‘Y-extent’, ‘X-offset’ and ‘Y-offset’ properties. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.14 is out - October 23, 2005

This release has more cleanup in the layout-engine. Now, properties that have Procedure values are thought to be procedures that compute said property, i.e.

\override Beam #'direction = #(lambda (grob)
(if (> (random 10) 5) UP DOWN))

will set a random direction for beams. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.13 is out - October 18, 2005

This release features slashed numerals, plus signs and interruptible extender lines for figured bass. Merging of Figured bass lines has been made switchable with the figuredBassCenterContinuations property. For each grob, a subproperty in ‘callbacks’ property defines the procedure which computes it. This is major internal cleanup, which also provides advanced tweakability for power users. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.6.4 is out - October 11, 2005

This release fixes a few minor problems with the stable series. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.12 is out - October 07, 2005

It features more annotations for the page layout engine and some more sponsored features. Beamlets may stick out of the side of beams (feature sponsored by Trevor Baca); new support for figured bass with support for continuation lines and tuning of figures, brackets, and alignments (feature sponsored by Trent Johnston); vertical alignments of staves can now be tuned easily for individual systems (feature sponsored by Nicolas Sceaux). (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.11 is out - October 02, 2005

Vertical spacing for page layout can now be tuned for each system individually (feature sponsored by Trevor Baca and Nicolas Sceaux). The slope of a stem-tremolo may be set manually (feature sponsored by Sven Axelsson). There are a number of cleanups in the handling and representation of systems, among other features and bug fixes. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.10 is out - September 13, 2005

This version adds proper support for "laissez vibrer ties", just enter \laissezVibrer after a chord. This feature was sponsored by Henrik Frisk. It also has a couple of minor bugfixes. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.9 is out - September 5, 2005

This is mainly a bugfix release. (Změny, Old downloads)

Traduction française du site - September 03, 2005

Grâce à l’équipe des traducteurs, de nombreuses pages du site sont maintenant disponibles en français, notamment l’essai sur la gravure musicale.

LilyPond 2.7.8 is out - August 29, 2005

This release has support for right-to-left text formatting in markup commands (sponsored by Aaron Mehl). In addition, it fixes a great number of bugs, among others, support for writing MIDI files. (Změny, Old downloads)

Article in ‘De Standaard’ - August 20, 2005

The Belgian newspaper De Standaard investigates what drives Free Software authors in an article titled Delen van KENNIS zonder WINSTBEJAG (Non-profit sharing of knowledge) using LilyPond as an example. This marks LilyPond’s first appearance in mainstream printed press.

LilyPond 2.7.7 is out - August 22, 2005

This release has a rewriting of tie formatting which was sponsored by Bertalan Fodor, Jay Hamilton, Kieren MacMillan, Steve Doonan, Trevor Baca, and Vicente Solsona Dellá. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.6 is out - August 19, 2005

This release adds support for numbered percent repeats, a feature sponsored by Yoshinobu Ishizaki. It also has bugfixes for clashes between slurs and symbols, like fingers dynamic signs. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.5 is out - August 16, 2005

Lily 2.7.5 has a large number of bugfixes, among others, in slur formatting, spacing, rest collisions and tuplet bracket formatting. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.4 is out - August 7, 2005

LilyPond 2.7.4 has support for proportional notation, where the space for a note is proportional to the time it takes. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.6.3 is out - August 4, 2005

This release fixes a memory corruption bug that was triggered by \override’ing Beam settings. (Old downloads)

LilyPond 2.6.2 is out - August 2, 2005

This release has a few bugfixes, among them: the autopackage will run in more platforms, LilyPond will be much quicker for large lilypond-book documents, and the up and down Fa note heads for shaped heads have been swapped. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.3 is out - July 25, 2005

LilyPond 2.7.3 has improvements in performance which should result in faster operations (15 to 20 percent). It also contains the new "\displayLilyMusic" function. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7.2 is out - July 21, 2005

LilyPond 2.7.2 has support for suggested accidentals for musica ficta notation, easy entry for lyric melismata and improvements for quicker entry of scores. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.6 released - June 27, 2005

Version 2.6 is the latest stable release of LilyPond. It now installs in a snap on Windows, MacOS X, and any version of Linux (x86). Get up and running in minutes! Pango text formatting lets you print Unicode lyrics in your favorite script and font. Create SVG files, and edit them in Inkscape. (Announcement, Old downloads, Změny)

LilyPond 2.7.1 is out - July 20, 2005

LilyPond 2.7.1 has no user-visible changes. However, due to restructuring „under the hood“, this version will be 10 to 20 % faster. (Old downloads)

LilyPond 2.6.1 is out - July 11, 2005

This version fixes a few minor bugs found in 2.6.0, and also works on DOS-based Windows versions. (Změny, Old downloads)

LilyPond 2.7 is out - July 9, 2005

LilyPond 2.7.0 is out. It has support for paragraph text and pitched trill notation. (Změny, Old downloads)

2.5.31 released - June 22, 2005

LilyPond 2.5.32 is now available for download (binaries for Fedora + MacOS only). It has a few very minor bugfixes, and a rewrite of the TTF embedding code, which should be a lot more robust now. (Old downloads)

Traduction du site de LilyPond - 15 juin 2005

L’équipe des traducteurs vous présente le site de LilyPond en français. Nous travaillons sur la traduction des pages encore non traduites. Bon surf !

2.5.31 for Windows and MacOS - June 15, 2005

2.5.31 is now available for both Windows and MacOS X. The Windows version should now work with embedding TTF fonts, and the MacOS X has better help functionality. (Old downloads)

2.5.31 released - June 15, 2005

This release has a few bugfixes. In the MacOS X version, ClickEdit has been renamed to LilyPond, and you can now upgrade your files and compile them directly from LilyPond. (Old downloads)

2.5.30 released - June 10, 2005

This is (hopefully) the last Release Candidate before 2.6. Give it a good shake to find those last bugs! (Old downloads)

2.5.29 released - June 7, 2005

In this release the documentation also has pictures. In addition, the Mac version can also read native mac fonts (.dfonts and fonts in resource forks). (Old downloads)

2.5.27 released - May 31, 2005

It has a big bunch of minor bugfixes. This is another release candidate for version 2.6, which should be released within the next 2 weeks. Please send a bug report if you find a critical problem with this release. (Old downloads)

Windows and MacOS installers available - May 26, 2005

There are now a native, standalone installers for Windows and MacOS. They also support PDF point & click. (Old downloads)

2.5.26 released - May 26, 2005

This release has a couple of small bugfixes.

2.5.25 released - May 20, 2005

This release has many small bugfixes and updates to the documentation. (Old downloads)

2.5.24 released - May 12, 2005

2.5.24 fixes a bunch of bugs; in particular, chord symbols (such as slashed o) should now work on all platforms. This release has a new feature: it is now possible to make staves appear in a different order from the order that they were defined. (Old downloads)

2.5.23 released - May 6, 2005

This release has a couple of small bugfixes, and a new feature. It is now possible to start and stop the StaffSymbol, during a piece of music, by doing \stopStaff \startStaff. This can be used to produce Ossia staves. (Změny, Old downloads)

2.5.22 released - May 3, 2005

2.5.22 is a bugfix release. The most visible improvement is in the PDF : this release will produce smaller PDF files, with symbols that look better on screen. (Old downloads)

April 25, 2005 - 2.5.21 released!

2.5.21 has more bugfixes. It also has support for "grid lines", bar like vertical line, which are aligned with the notes. The auto-beam engraver was rewritten, so it also works with irregular time signatures like 5/8. (Změny, Old downloads)

April 18, 2005

LilyPond 2.5.20 has lots of bugfixes, in particular, MIDI files of multi-movement pieces don’t overwrite each other. Version 2.5.20 also supports putting arrows on lines, such as glissandi. More details are in the the Změny file, or go straight to Old downloads.

April 15, 2005

LilyPond 2.5.19 was released. The command ‘\epsfile’ allows inclusion of EPS graphics into markup texts and the music function ‘\musicDisplay’ will display a music expression as indented Scheme code. Take a look at the Změny file and Old downloads.

April 6, 2005

2.5.18 is a bugfix release. It has many small cleanups in the web-based documentation, and many small cleanups all over the place. Old downloads

March 31, 2005

2.5.17 is out. This release features many small bugfixes. In addition, it has support for string number notation for guitar. This feature was sponsored by Gunther Strube. Old downloads

March 20, 2005

LilyPond 2.5.16 is out. This release fixes a few minor but irritating errors. A Fedora Core 3 binary is also available. Old downloads

March 14, 2005

LilyPond 2.5.15 is out. This release has clean ups in the SVG output, and now uses the LilyPond number font for time signatures. It is now possible to add text before and after music. This can be used to add verses after a music. Take a look at the Změny file and Old downloads!

March 7, 2005

LilyPond 2.5.14 is out. It is now possible (and in fact, encouraged), to build LilyPond either without the Kpathsea TeX library or with the Kpathsea dynamically loaded, but only for the -btex backend. This means that packages do not have to depend on TeX anymore. With this, the Windows download size will go down significantly. Take a look at the Změny file and download Old downloads!

March 7, 2005

LilyPond 2.4.5 is out. This release backports the tieWaitForNote feature and has support for tetex-3.0. Old downloads

February 28, 2005

LilyPond 2.5.13 is available for Fedora Core 3. You need to install Ghostscript 8.15rc3. Unfortunately, this version of Ghostscript lacks the IJS dynamic library, which means that it will conflict with the gimp-print package. You may install it with –nodeps. Use at your own risk.

February 28, 2005

LilyPond 2.5.13 is out. This release has Point and click support for PDF output. You can read more about it here. Take a look at the Změny file and download Old downloads!

February 26, 2005

The LilyPond Snippet Repository (LSR) is a searchable database of LilyPond code snippets. You can add snippets too, so join the LSR project, and contribute creative ideas for using LilyPond.

February 21, 2005

LilyPond 2.5.12 is out. The big news is that this release supports TrueType fonts. This means that it is now possible to use all fonts available via FontConfig. Also, arpeggios may be written out using ties and individual objects may have colors! Take a look at the Změny file and Old downloads!

February 4, 2005

LilyPond 2.5.11 is out. In this release, foreign character sets are now supported in lilypond-book too, and it is possible to put system separators between systems. Old downloads!

January 31, 2005

LilyPond 2.5.10 is out. This release sports as new EPS backend, based on the PS backend. This backend is used in the new and improved lilypond-book script. Old downloads

January 26, 2005

LilyPond 2.5.9 is out. This release fixes a couple of annoying bugs in the direct PS output for piano braces. Old downloads

January 16, 2005

LilyPond 2.5.8 is out. This release has many internal code cleanups. In addition, accuracy of error reporting has been improved. See the change log and Old downloads!

January 11, 2005

LilyPond 2.5.7 is out. This release has a completely usable Pango integration for the PS backend. The default font is Century Schoolbook from the PS font suite. It also has small updates to the tablature settings by Erlend Aasland, assorted manual updates by Graham, and an overhaul of the font code by Werner. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

January 02, 2005

LilyPond 2.5.6 was released. This is a "technology preview" release, which means that it has all kinds of nifty features, but is not actually usable for producing nicely printed scores. For this reason, an RPM of this release was not produced. The PS backend is now completely switched over to Pango/FontConfig: for -f ps, LilyPond only accepts UTF8 input, all text fonts are loaded through Pango, the TeX backend now offloads all metric computations to LaTeX, the SVG and GNOME backends are broken, most probably. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

December 28, 2004

LilyPond 2.5.5 is out. It is the first one to link against FontConfig and Pango, although it is only available in the "-f ps" output. The default output format has been changed back TeX while we stabilize the Pango/FontConfig integration. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

December 20, 2004

LilyPond 2.5.4 is out. This release has some major brainsurgery in the font handling. As of now, LilyPond loads the music fonts in OpenType font format using FreeType. This has made a lot of things simpler, including font handling for the GNOME backend and SVG backend. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

December 3, 2004

LilyPond 2.5.3 was released. A new script, ‘\espressivo’ has been added, for a combination of crescendo and decrescendo on a single note. In markups, expressions stacked with ‘\column’, ‘\center-align’, etc, are not grouped with ‘< ... >’ anymore, but with ‘{ ... }’. LilyPond will now avoid line breaks that cause long texts to stick outside of the page staff. Grace notes following a main note, used to be entered by letting the grace notes follow a skip in a parallel expression. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

November 26, 2004

LilyPond 2.5.2 was released. It has several goodies, including solfa-notation (shaped noteheads), and an easier mechanism for customizing title, footer and header layout. Don’t forget to rebuild the fonts, as they have been changed to accomodate the solfa-notation. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

November 20, 2004

LilyPond 2.5.1 is out. This is an experimental release, containing some proof-of-concept code for our graphical layout editor. You can add and remove things from the file, and the tweaks will still work, as long as the tweaked notes remain in the place (i.e., start at the same time-wise and be part of the same context). Further attractions are: the gnome backend now also draws beams and slurs, updates to the SVG backend, support for the lmodern font set for TeX, various bugfixes. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

November 12, 2004

The LilyPond development is OPEN once again! The first release of the 2.5 series has the following new Features: Positioning of slurs can now be adjusted manually, Grace notes are correctly quoted and formatted when using cue notes, Cue notes can now be created with

\cueDuring #VOICE-NAME #DIRECTION { MUSIC }

Stemlets (short stems over beamed rests) have been added. In addition, Jan hacked together some highly experimental code where you can use the mouse to drag and drop objects in the -f gnome backend. These tweaks can be saved and are applied to the PS and TeX output as well. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

November 11, 2004

LilyPond 2.4.2 is out. This release fixes a number of security problems with –safe, and adds a lot of polishing fixes. Old downloads

November 4, 2004

LilyPond 2.4.1 is out. This release includes a number of small fixes that were made to 2.4.0 last week. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

October 31, 2004

LilyPond 2.4.0 was just released! This new stable version has support for page-layout, completely rewritten slur formatting and many other improvements. Read about them in the Změny file. Old downloads

October 29, 2004

LilyPond 2.3.26 is out. This is another 2.4 release candidate. This release fixes a number of minor bugs, and some problems with the conversion scripts. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

October 29, 2004

2.3.25 is the final release candidate for LilyPond 2.4. Werner has been overhauling the TeX macros and lilypond-book. In addition, this release contains an important fix for raggedbottom page-layout. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

October 27, 2004

LilyPond 2.3.24 is a further polished 2.4 release candidate. This release has more improvements by Werner for the TeX backend, and a bunch of other small fixes. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

October 24, 2004

LilyPond 2.3.23 has bugfixes in the documentation, lilypond-book and –preview output. This release can be considered as a release candidate for LilyPond 2.4. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

October 10, 2004

LilyPond 2.3.22 fixes a bunch more bugs, to make 2.4 a really stable release. In addition, it renames the \paper{} block to \layout{}. The \bookpaper{} block is now called \paper{}. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

October 09, 2004

LilyPond 2.3.21 is out. It is a serious release candidate for the next stable release LilyPond. This version has a cleanup and some small formatting improvements of the slur code. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

October 02, 2004

LilyPond 2.3.20 was released. It fixes the biggest problems with encoding and the TeX backend. As a result, latin1 characters (like the german SS) show up correctly in the output once again. Also it has the usual bugfixes and updates in the documentation. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

September 29, 2004

The LilyPond development team will be present at the Free Software Bazaar of the NLUUG SANE 2004 conference today. If you are in the neighborhood, drop by for live contact with the Team or just a friendly chat. Registration is not required to attend.

September 26, 2004

LilyPond 2.3.19 is out. It’s mainly a bugfix release. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

September 20, 2004

LilyPond 2.3.18 was released. It has further improvements in the slur formatting, and a small syntax change: the mode changing commands (‘\chords’, ‘\lyrics’, etc.) have been renamed to ‘\chordmode’, ‘\lyricmode’, etc. The command ‘\chords’ is an abbreviation for \new ChordNames \chordmode ... ‘\drums’, ‘\lyrics’, ‘\chords’, ‘\figures’ function similarly. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

September 11, 2004

LilyPond 2.3.16 was released. It fixes a couple of annoying bugs, and has an important addition in the slur-formatter. Slurs that pass note heads much closer than the average distance get an extra penalty. This fixes a lot of difficult slurring cases. See input/regression/new-slur for some examples. Please consider this release as a 3.0 pre-release so try to find as many bugs as possible. A report including a small .ly example can be filed at bug-lilypond@gnu.org In this case, a bug is defined as something that the current 2.3 does worse than the latest 2.2 release. We want to be sure that no output will get uglier by upgrading to 3.0, so that once 3.0 is out, nothing will hold users back in switching. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

September 10, 2004

LilyPond 2.3.15 was released. It fixes for some gaffes with the new vertical spacing engine, has lots of documentation updates, and has support for landscape output in the direct postscript output. Also, the types of events quoted with ‘\quote’ can now be tuned with ‘quotedEventTypes’. By default, only notes and rests end up in quotes. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

September 6, 2004

LilyPond 2.3.14 was released and has exciting features! LilyPond will try to keep staves at the same distances across a page, but it will stretch distances to prevent collisions; key signature cancellations are now printed before the bar line; different voices that all use "\quote" can now refer to each other. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

August 29, 2004

LilyPond now has a Documentation Editor, Graham Percival. From now on, he will oversee that useful information flows from the mailiing list into the manual. Also, if there are unclear sections in the manual, let him know via one of the mailing lists. As a start of his career, he worked to transform the "Templates" section of the website into a readable and comprehensive chapter of the user manual. A lot of cheers for Graham!

August 29, 2004

LilyPond 2.3.13 was released. The new slur code was improved, scripts can be made to avoid slurs, by setting inside-slur to #f. It is no longer necessary to instantiate "up" and "down" staves separately when using \autochange. Jurgen Reuter refreshed the logic around mensural flags, so they are adjusted for staff lines once again. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

August 24, 2004

LilyPond 2.2.6 fixes a few minor issues, among others, the disappearing metronome mark. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

August 23, 2004

LilyPond 2.3.12 is out. This release has a lot of fixes and a new feature: there is now support for putting two slurs on chords, both above and below. This is switched on with the ‘doubleSlurs’ property. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

August 3, 2004

LilyPond 2.3.11 is out. This release basically is 2.3.10 with a few annoying bugs fixed. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

August 1, 2004

LilyPond 2.3.10 is out. This release has a major clean-up of the input/test/ directory. Many examples have been moved to the regression test or manual, and the superfluous or outdated ones have been removed. The directory has gone from 146 examples to 72 examples. That means that we’re halfway cleaning it out. Incidentally, the manual has gone from 200 to 220 pages. New features:

Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

July 30, 2004

LilyPond 2.3.9 is out. The important change is that lilypond now once-again directly runs the binary. The old wrapper script has been renamed to lilypond-latex.py, and should only be used for legacy projects. The recommended route is either using lilypond directly (with \book, you can have multiple movements within one document), or to run lilypond-book with a LaTeX wrapper file. This release also fixes a bunch of small errors. I now consider LilyPond feature complete for a 3.0 release. Next on the TODO list is updating the manual, and after that’s done we can release 3.0. The projected date for this to happen is in about a month. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

July 23, 2004

LilyPond 2.3.8 fixes a few minor bugs in the new slur code, and has rewritten support for ledger lines. Now, in tight situations, ledger lines will be shortened so they stay separate. This also required a cleanup of the Ambitus implementation. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

July 19, 2004

LilyPond 2.3.7 was released and has new exciting features! The slur formatting has been rewritten. The new slur code works similar to the Beam formatter: scores are assigned for all esthetic components of a slur. A large number of combinations for begin and end points is then tried out. Slurs will now also take into account collisions with staff lines, scripts (like staccato and accent) and accidentals. In the LilyPond emacs mode, the ‘|’ will now display the current beat within the measure. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

July 15, 2004

LilyPond 2.2.5 was released. It has a few bug fixes from 2.3.x. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

July 11, 2004

An introductory article on LilyPond appeared on Linux Journal.

July 5, 2004

LilyPond 2.3.6 was released. This release has more updates for the Fret diagram code (thanks, Carl!), fixes a bunch of bugs, including a serious one that trashed a lot of beam formatting, and was also present in the 2.2 series. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

July 5, 2004

LilyPond 2.2.4 was released. It is mainly a bug fix release. Old downloads and check out the changes in the ChangeLog.

June 25, 2004

LilyPond 2.3.5 has numerous small bugfixes and cleanups, and features more work in the experimental GNOME output module. Adventurous hackers can check the instructions at scm/output-gnome.scm and try to run buildscripts/guile-gnome.sh to see what the fuss is all about. Carl Sorensen also provided us with more patches to the fret-diagram output. Check out the ChangeLog and Old downloads.

June 20, 2004

LilyPond 2.2.3 has a turkish translation and fixes a few minor bugs that were reported over the past month. Check out the ChangeLog for a full description and Old downloads.

June 13, 2004

LilyPond 2.3.4 further improves the output backends. As a result, manual page-breaks, multiple output formats and putting \score into markups now works. Check out the ChangeLog and Old downloads.

May 31, 2004

LilyPond 2.3.3 has many internal changes relating to the output backend (PostScript) and page-layout. In addition, it contains a few bugfixes for recently reported problems. Check out the ChangeLog and Old downloads.

May 31, 2004

LilyPond 2.2.2 is out. It has a number of small bugfixes, so upgrade if any of these errors concern you. Check out the ChangeLog or head straight to the Old downloads.

May 26, 2004

LilyPond 2.3.2 is out. This release has a lot of internal changes relating to page layout, but also sports experimental fret-diagram code. Check out the Změny or head straight to the Old downloads.

May 9, 2004

LilyPond 2.3.1 is out. This release has many new and cool features. Check out the Změny or head straight to the Old downloads.

May 4, 2004

Help LilyPond get better, and join in on LilyPond development! This call for help was posted on the mailing list a month ago, and we are still looking for a Release Meister, Code Janitor, Newsletter editor and a Writer for implementation Documentation. Of course, any other help is also welcome!

May 3, 2004

LilyPond 2.2.1 has been released. It fixes a handful of bugs. Old downloads.

April 17, 2004

LilyPond 2.2.0 is now available on Windows, and should find its way to the Cygwin mirrors soon.

April 12, 2004

LilyPond 2.3.0 is the first release in the 2.3 cycle. The focus for 2.3 is page layout, so instrumentalists can force parts to have page breaks at sane turning points. This release is experimental; expect things to break! More info in the Změny. Old downloads.

April 8, 2004

A French article on the new LilyPond release appeared on linuxfr.org.

April 8, 2004

Binaries for LilyPond 2.2.0 are available for MacOS X, Slackware, Mandrake and Debian Woody. Old downloads

April 1, 2004

LilyPond 2.2.0 is out! This new stable version has completely revamped support for for orchestral score formatting, cue notes, font size management, lyric formatting, drum notation/playback and document integration. Read about it in the announcement or skip to the Old downloads.

March 31, 2004

LilyPond 2.1.37 has build fixes for Cygwin and SUSE, bugfixes for part-combining and chord tremolos and even more documentation polish. This should be the final release candidate; expect only regression bugs to be fixed before 2.2. Old downloads.

March 30, 2004

LilyPond 2.1.36 has many fixes in the user manual. Old downloads.

March 28, 2004

LilyPond 2.1..35 fixes a slew of bugs, and has the raggedlast option, which causes paragraph like line breaking for scores. More info in the Změny. Old downloads

March 22, 2004

LilyPond 2.1.34 fixes minor bugs, and has more rewriting. Old downloads.

March 21, 2004

LilyPond 2.1.33 fixes a serious bug, and a few other irritations. Old downloads

March 20, 2004

LilyPond 2.1.32 has more rewriting in the user manual. There is also an experimental implementation of optimal page breaking (Postscript backend only). Old downloads.

March 15, 2004

LilyPond 2.1.31 is out. It has fixes the alignment of bass figures and spurious dynamic warnings in MIDI. New attractions include rewritten font-selection routines. See the Změny and Old downloads.

March 14, 2004

The linuxmusician.com interview made the slashdot frontpage!.

March 11, 2004

linuxmusician.com is running an interview with Han-Wen Nienhuys and Jan Nieuwenhuizen, the main authors of LilyPond.

March 11, 2004

LilyPond 2.1.30 has editorial fixes for the manual, and experimental support for page layout in the PostScript backend. See the Změny and Old downloads.

March 9, 2004

LilyPond 2.1.29 fixes a couple of MIDI bugs, and has experimental support for producing titles with markup.

February 29, 2004

In LilyPond 2.1.28 Scheme property functions may be used argument to set!. In addition, parts of the manual have been proofread and corrected in this release. See the Změny and Old downloads.

February 24, 2004

LilyPond 2.1.27 takes into account instrument transpositions when quoting other voices. This release also fixes a number of lyrics related bugs. See the Změny and Old downloads.

February 23, 2004

LilyPond 2.1.26 has a new, experimental feature for quoting other voices in instrumental parts. This can be used to produce cue notes. More information in the Změny. Old downloads

February 18, 2004

LilyPond 2.1.25 fixes many bugs, and changes the conventions for altering accidental rules. Old downloads

February 16, 2004

LilyPond 2.1.24 has a big internal rewrite. One of its practical consequences is that \with now also works with Score contexts. Further 2.1.23, which was not announced here, fixes a few bugs caused by the change of \property syntax and has updates in the Program Reference document. More information in the Změny. Old downloads

February 13, 2004

LilyPond 2.1.22 has a simplification of the \property syntax: it is shorter and more consistent now. More information in the Změny. Old downloads

February 12, 2004

In LilyPond 2.1.21, output tweaks can be done at multiple levels of the context hierarchy. In addition, it has a bunch of bugfixes, improvements in the documentation. More information in the Změny. Old downloads

February 9, 2004

LilyPond 2.1.20 has MIDI output for drums. It also sports a completely rewritten lilypond-book script, which is cleaner, shorter, and faster. It also has a large number of bugfixes. More information in the Změny. Old downloads

February 5, 2004

LilyPond 2.1.19 has rewritten support for drum notation. This release also makes some long-standing cleanups: the removal of Thread (all functionality is now moved into Voice) and Lyrics (functionality moved to LyricsVoice) context. More information in the Změny. Old downloads

February 4, 2004

LilyPond 2.1.18 is out. This release has the new part-combiner installed by default, and a similar implementation of autochange. More information in the Změny. Old downloads

February 2, 2004

LilyPond 2.1.17 is out. It adds texts (solo, a due) for the part combiner. It also reinstates the ‘--safe’ option which prevents havoc by Scheme exploits. More information in the Změny.

January 28, 2004

LilyPond 2.1.16 is out; its main feature is that it fixes the autobeams gaffe of 2.1.15. The part-combiner has been tested successfully on larger pieces. In the near future, expect more part-combining eye-candy. More information in the Změny. Old downloads

January 26, 2004

LilyPond 2.1.15 further improves the part-combiner, and fixes many bugs, among others in pedal brackets and finger positioning. More information in the Změny. Old downloads

January 21, 2004

LilyPond 2.1.14 has the first release of the new part combiner. If you have scores that use part-combining, please consider giving it a test-run. In addition many bugs relating to mixed staff sizes have been fixed. More information in the Změny. Old downloads

January 20, 2004

The lilypond.org domain has been moved to a new server. This will result in better connectivity and more bandwidth. Due to security concerns, the new server does not offer FTP access, but only HTTP downloads.

January 20, 2004

LilyPond 2.1.13 fixes a small but nasty bug in side-positioning placement, and some bugs in tuplet, tie and accidental formatting. This release contains rudimentary work on a new part-combiner. Old downloads

January 19, 2004

LilyPond 2.1.12 fixes many bugs and improves formatting of ottava brackets. More information in the Změny. Old downloads

January 18, 2004

LilyPond 2.1.11 is now also available for Windows! For downloading, go here.

January 17, 2004

In 2.1.11, the mechanism for setting staff size and page is much simplified. In addition there are improvements in the notehead shape, and there is balloon help! More information in the Změny. Old downloads

January 16, 2004

LilyPond 2.1.10 has a load of bugfixes and a shorter syntax for octave checks. More information in the Změny. Old downloads

January 13, 2004

LilyPond 2.1.9 has a new mechanism for adding lyrics to melodies. It is now possible to have different melismatic variations for each stanza. More information in the Změny. Old downloads

January 9, 2004

LilyPond 2.1.8 has an important new feature: it is now possible to use \property to tune the appearance of spanning objects like StaffSymbol and SystemStartBrace. In addition, contexts may be modified with \remove and \consists for individual music expressions. More information in the Změny. Old downloads

January 7, 2004

An update to the stable branch, version 2.0.2, was released today. It contains a couple of minor bugfixes. Old downloads

January 6, 2004

LilyPond 2.1.7 continues to improve the layout of the Schubert test piece; this release focuses on dot placement and multi measure rests centering. More information in the Změny and download here.

January 4, 2004

LilyPond 2.1.6 continues to improve the layout of lyrics. More information in the release notes and download here.

January 2, 2004

In LilyPond 2.1.5, the lyric alignment is completely revamped, and now matches my Edition Peters version of the Schubert song Sängers Morgen. More information in the Změny and download here.

December 30, 2003

LilyPond 2.1.4 is released. Font shapes and line thickness are now truly different for different staff sizes, thus lending an engraved look to scores printed in smaller type too. See the Změny and download here.

December 23, 2003

LilyPond 2.1.3 released. Interpreting and formatting is now done while parsing the file. This allows for Scheme manipulation of music, and could be used to implement experimental MusicXML output (volunteers to implement this are welcome!) See the Změny and download here.

December 17, 2003

LilyPond 2.1.2 released. This release has a new mechanism for setting font sizes, which combines different font design sizes and continuous font scaling. See the Změny and download here.

December 16, 2003

LilyPond 2.1.1 released. This release wraps together all the small fixes made during Han-Wen’s absence. See the Změny and download here.

October 11, 2003

LilyPond 2.1.0 released. See the Změny and download here.

October 11, 2003

LilyPond 2.0.1 binaries for Mandrake 9.1 available from here thanks to Heikki Junes.

October 9, 2003

LilyPond 2.0.1 binaries for Slackware 9 available from here, thanks to Ricardo Hoffman.

October 5, 2003

LilyPond 2.0.1 binaries are available for Macos X, many thanks to Matthias Neeracher. Old downloads

October 4, 2003

LilyPond 2.0.1 binaries are available for Windows (Cygwin version 1.5). Old downloads. Thanks to Bertalan Fodor, our new Cygwin maintainer!

September 29, 2003

LilyPond 2.0.1 is released. It contains minor bugfixes. See the Změny or download here directly.

September 27, 2003

PlanetCCRMA has been updated to include LilyPond 2.0. Go here to download. Thanks to Fernando Pablo Lopez-Lezcano!

September 24, 2003

LilyPond 2.0.0 is released. The focus of this release is cleanups of the syntax: entering music is now much easier and more efficient. Read the announcement here, or go to the download page directly.

September 24, 2003

LilyPond 1.9.10 is released. This is the final LilyPond 2.0 release candidate. Check the Změny and download here.

September 23, 2003

LilyPond 1.9.9 is released. This is the second LilyPond 2.0 prerelease. Check the Změny and download here.

September 19, 2003

LilyPond 1.9.8 is released. This is the first LilyPond 2.0 prerelease. Check the Změny and download here.

September 17, 2003

LilyPond 1.9.7 is released. LilyPond now has support for quarter tone accidentals! Old downloads

September 16, 2003

LilyPond 1.9.6 is released. It has a lot of minor fixes and updates. Old downloads

September 10, 2003

LilyPond 1.9.5 is released. With this release, the 1.9 branch is feature complete. After some stabilization and documentation work, 2.0 will be available in a few weeks. Old downloads

September 9, 2003

LilyPond 1.8.2 is released. This release fixes a couple of minor bugs. Old downloads

September 7, 2003

LilyPond 1.8 binaries are available for Windows (Cygwin version 1.5). Old downloads

August 31, 2003

LilyPond 1.9.4 is released. This is an experimental release: read the announcement before trying.

August 31, 2003

LilyPond 1.8 binaries for slackware available. Get them here.

August 31, 2003

LilyPond 1.9.3 is released. This release supports tagging for music version control, and has better fingering placement flexibility. Read the Změny and get it here.

August 28, 2003

LilyPond 1.9.2 is released. Read the Změny and get it here.

August 26, 2003

LilyPond 1.9.1 is released. Read the Změny and get it here.

August 25, 2003

The LilyPond 1.9 development release is available. Read the Změny and get it here.

August 25, 2003

Mandrake 9.1 RPMS available, get them here.

August 21, 2003

LilyPond 1.8.1 was released. Get it here, or read the Změny.

August 18, 2003

PlanetCCRMA (eg. RedHat 8 and 9) has been updated to 1.8. Download here.

August 7, 2003

LilyPond 1.8 is released. Read Změny and get it here.

August 7, 2003

New website went live!

August 6, 2003

Announced new website.

August 1, 2003

LilyPond 1.7.30 released.

July 30, 2003

Website: present treatise about music engraving, music printing software, and LilyPond’s unique faculties.

July 29, 2003

1.7.29 - release candidate 4 has been released. Packages for Red Hat, Debian, Cygwin are available.


Table of Contents


Validation

Valid HTML 4.01 Transitional