Gebruik van automatische taalkeuze

Voor het gebruik van automatische taalkeuze moet u uw webbrowser vertellen wat uw voorkeurstaal is. Hoe u dat moet doen, is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Mozilla Firefox versie 0.9 en nieuwer
Linux
   Edit -> Preferences -> General -> Languages
  
Microsoft Windows
   Tools -> Options -> General -> Languages
  
In oudere versies moet u naar about:config gaan en de waarde van intl.accept_languages wijzigen.
Mozilla / Netscape 4.x en nieuwer
   Edit -> Preferences -> Navigator -> Languages
  
NB: in Netscape 4.x moet u de talen uit de beschikbare opties kiezen. Een aantal mensen hebben problemen gemeld omdat zij de taal handmatig hadden ingetikt.
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Windows
   Extra (Tools) -> Internet-opties -> (Algemeen) Talen
  
MacOS
   Edit -> Preferences -> Web Browser -> Language/Fonts
  

Deze pagina is overgenomen van Debian, en als zodanig Copyright © 1997-2005 SPI; Zie de licentievoorwaarden
Debian is een geregisteerd handelsmerk van Software in the Public Interest, Inc.