A.2 Plantilles de pentagrama únic


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.23.10 (branca de desenvolupament).