3.2.5 Vícehlasost v jedné notové osnově

Vícehlasý notový zápis v LilyPondu není těžký, používá však určité pojmy, o kterých se zde ještě nepojednávalo a které zde neměly být vysvětleny. Místo toho následující části do těchto pojmů uvádějí a podrobně je vysvětlují.

Podívejte se také na

Příručka k učení se: Hlasy obsahují noty.

Doporučení pro notový zápis: Současně se objevující noty.


LilyPond – Learning Manual v2.23.82 (Vývojářská větev).