2.2.1 Egyszerű kottázás

A LilyPond bizonyos elemeket automatikusan hozzáad a kottához. A következő példában csak négy hangmagasságot adunk meg, de a LilyPond kirakja a kulcsot és az ütemmutatót, valamint a hangok hosszúságát alapértelmezetten negyednek veszi.

{
 c' e' g' e'
}

[image of music]

Természetesen minden megváltoztatható, de a legtöbb esetben az alapbeállítás megfelelő.


Hangmagasság

Fogalomtár: pitch, interval, scale, middle C, octave, accidental.

A hangok beírásának legegyszerűbb módja a \relative mód. Ebben a módban minden hang automatikusan abba az oktávba kerül, melyben az előző hanghoz a legközelebb áll, vagyis legfeljebb kvárt távolságra. Ennek szemléltetésére gépeljünk be egy zenei alapformulát, egy skálát, melyben minden hang szekund távolságra van az előzőtől. (Figyelem: mivel angolul a h hang neve b, ezért a LilyPond forrásban is alapesetben b-t kell írni h helyett!)

% megadjuk, hogy az első viszonyítási hang az egyvonalas c legyen
\relative {
 c' d e f
 g a b c
}

[image of music]

Itt a relatív mód első viszonyítási hangja az egyvonalas c. Minden hang az előzőhöz a lehető legközelebb helyezkedik el: az első c az egyvonalas c-hez legközelebb eső c hangot jelenti, vagyis az egyvonalas c-t. A második, d hang ehhez a hanghoz esik legközelebb, vagyis ugyanúgy az egyvonalas oktávba kerül. Legfeljebb kvárt nagyságú hangközöket tartalmazó dallamok táplálhatók be így a legegyszerűbben.

\relative {
 d' f a g
 c b f d
}

[image of music]

Természetesen nem szükséges, hogy a relatív mód első viszonyítási hangja megegyezzen a tényleges első hanggal, ahogy az előző példában is láttuk, ahol az első hang – a d – az egyvonalas c-hez legközelebb eső hang, az egyvonalas d.

A \relative c' parancsban megadott első viszonyítási hanghoz ' vagy , karaktereket hozzáadva vagy elvéve változtatható a kezdőoktáv:

% kétvonalas oktáv
\relative {
 e'' c a c
}

[image of music]

A relatív mód kezdetben bonyolultnak tűnhet, de valójában a legtöbb dallamot így lehet legkönnyebben bevinni. Nézzük, hogyan néz ki a relatív hangmagasság-számítás a gyakorlatban. A h hangról egy kvárton belül felfelé a c, d és e hangok helyezkednek el, míg lefelé az a, g és f hangok. Tehát ha egy h-t követő hang c, d vagy e, akkor a h fölé, míg ha a, g vagy f, akkor a h alá kerül.

\relative {
 b' c % felfelé szekund, lefelé szeptim, így: felső c
 b d % felfelé terc, lefelé szext, így: felső d
 b e % felfelé kvárt, lefelé kvint, így: felső e
 b a % felfelé szeptim, lefelé szekund, így: alsó a
 b g % felfelé szext, lefelé terc, így: alsó g
 b f % felfelé kvint, lefelé kvárt, így: alsó f
}

[image of music]

Pontosan ugyanez marad a működés, ha bármelyik hang előtt kereszt vagy bé áll. A módosítójelek a relatív magasságszámítás során egyáltalán nem számítanak. A számítás során csak a vonalrendszerben elfoglalt pozíciónak (azaz a diatonikus magasságnak) van szerepe.

Kvártnál nagyobb hangközugrást úgy érhetünk el, hogy ' vagy , karaktereket helyezünk a hang után. Az ' egy oktávnyi emelkedést, a , egy oktávnyi süllyedést jelent.

\relative {
 a' a, c' f,
 g g'' a,, f'
}

[image of music]

Amennyi karaktert használunk, annyi oktáv különbséget érhetünk el, pl. '' vagy ,, két oktávnyi emelést, ill. süllyesztést jelent – de vigyázzunk, soha ne használjunk idézőjelet (") két aposztróf ('') helyett! Ez ugyanaz a mechanizmus, amivel a relatív mód első viszonyítási hangját módosíthatjuk.


Ritmusérték

Fogalomtár: beam, duration, whole note, half note, quarter note, dotted note.

A hangok ritmusértékét a hangmagasság után írt számmal határozhatjuk meg. 1 jelenti az egészkottát, 2 a félkottát, 4 a negyedkottát és így tovább. A gerendázást automatikusan elvégzi a LilyPond.

Ha nincs megadva a hosszúság, az előző hang hossza marad érvényben. Az első hang alapértelmezetten negyed hosszúságú.

\relative {
 a'1
 a2 a4 a8 a
 a16 a a a a32 a a a a64 a a a a a a a a2
}

[image of music]

A pontozott hangok után annyi pontot (.) kell írni, ahányszoros a pontozás. A pontozott hangok ritmusértékét mindig meg kell adni számmal.

\relative {
 a' a a4. a8
 a8. a16 a a8. a8 a4.
}

[image of music]


Szünetek

Fogalomtár: rest.

A szünetek megadása hasonlóképpen történik, mint a hangoké, csak a hangmagasság megjelölése helyett r  betűt kell írni:

\relative {
 a' r r2
 r8 a r4 r4. r8
}

[image of music]


Ütemmutató

Fogalomtár: time signature.

Az ütemmutató beállítására a \time parancs szolgál:

\relative {
 \time 3/4
 a'4 a a
 \time 6/8
 a4. a
 \time 4/4
 a4 a a a
}

[image of music]


Tempójelzés

Fogalomtár: tempo indication, metronome.

Az tempójelzés és metronómjelzés a \tempo parancs segítségével álítható be:

\relative c'' {
 \time 3/4
 \tempo "Andante"
 a4 a a
 \time 6/8
 \tempo 4. = 96
 a4. a
 \time 4/4
 \tempo "Presto" 4 = 120
 a4 a a a
}

[image of music]


Kulcs

Fogalomtár: clef.

A kulcs beállítása a \clef paranccsal lehetséges:

\relative {
 \clef treble
 c'1
 \clef alto
 c1
 \clef tenor
 c1
 \clef bass
 c1
}

[image of music]


Mindez együtt

Alább látható egy rövid példa, mely az eddig tanult elemeket mutatja be:

\relative {
 \clef "bass"
 \time 3/4
 \tempo "Andante" 4 = 120
 c,2 e8 c'
 g'2.
 f4 e d
 c4 c, r
}

[image of music]

Lásd még

Referencia: Writing pitches, Writing rhythms, Writing rests, Time signature, Clef.


LilyPond — Tankönyv v2.23.82 (development-branch).