3.1.3 Zenei kifejezések egymásba ágyazása

Ossiák bevitelekor jön jól, hogy kottasorok bármikor, darab közben is kezdődhetnek, és bármikor végződhetnek. Álljon itt erre egy példa:

\new Staff {
 \relative {
  r4 g'8 g c4 c8 d |
  e4 r8
  <<
   { f c c }
   \new Staff {
    f8 f c
   }
  >>
  r4 |
 }
}

[image of music]

Figyeljük meg, hogy a kulcs mérete némileg kisebb, mint a sor elején szereplő kulcsé (mint ahogy kulcsváltásnál is).

Az ossia a kottasor fölött is elhelyezkedhet:

\new Staff = "main" {
 \relative {
  r4 g'8 g c4 c8 d |
  e4 r8
  <<
   { f c c }
   \new Staff \with {
    alignAboveContext = "main" }
   { f8 f c }
  >>
  r4 |
 }
}

[image of music]

Ebben a példában a még ismeretlen \with parancsot használtuk, amelyet később ismertetünk. Most elég annyit tudni róla, hogy a kottasor bizonyos tulajdonságainak módosítására szolgál. Itt egy olyan tulajdonságot adunk meg, ami azt mondja, hogy az új kottasor a „main” nevű kottasor felett helyezkedjen el (ahelyett, hogy alatta helyezkedne el, ami az alapértelmezés).

Lásd még

Az ossiákat általában kulcs és ütemmutató nélkül, valamint kisebb méretben szedjük. Ehhez további új parancsok kellenek; ld. az Objektumok mérete és Ossia staves szakaszokat.


LilyPond — Tankönyv v2.23.10 (development-branch).