5.2 Gravació de música existent

Si esteu introduint música a partir d’una partitura existent (és a dir, gravant un full de música ja imprès),


LilyPond — Utilització v2.22.1 (branca estable).