1.5 Notes simultànies

[image of music]

La paraula ‘polifonia’ en música fa referència a tenir més d’una veu en una peça qualsevol de música. Al LilyPond la polifonia fa referència a tenir més d’una veu al mateix pentagrama.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.2 (branca estable).