4.2 Disposició de la partitura

Aquesta secció presenta les opcions de disposició de la partitura per al bloc \layout.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.1 (branca estable).