4.1 Disposició de la pàgina

Aquesta secció estudia les opcions de disposició de la pàgina per al bloc \paper.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.2 (branca estable).