2.10.1 Notació comuna per a músiques no occidentals

Aquesta secció estudia la forma d’introduir i imprimir partitures musicals que no pertanyen a la tradició clàssica occidental, també coneguda com a Període de la pràctica comuna.


Extensió de la notació i dels sistemes d’afinació

La notació clàssica estàndard (també coneguda com la notació del Període de la pràctica comuna) s’usa normalment en tot tipus de música, sense limitació a la música occidental ‘clàssica’. Aquesta notació s’estudia a Escriptura de notes, i els diferents noms de les notes que es poden utilitzar estan explicats a Noms de les notes en altres llengües.

No obstant, molts tipus de música no occidental (i algunes classes de música folk occidental i tradicional) fa servir sistemes d’afinació alternatius o estesos que no encaixen immediatament dins de la notació clàssica estàndard.

En alguns cassos encara s’usa la notació estàndard, fent implícites les diferències d’altura. Per exemple, la notació de la música àrab es realitza amb alteracions accidentals de semitò i de quart de to, on el context determina les alteracions exactes d’altura. S’usen en general els noms de les notes italians, mentre que el fitxer d’inici ‘arabic.ly’ proporciona un conjunt adequat de macros i definicions que estenen la notació estàndard. Per veure més detalls, consulteu Música àrab.

D’altres tipus de música requereixen notacions esteses o singulars. La música clàssica turca o música otomana, per exemple, fa servir formes melòdiques conegudes com makamlar, els intervals de les quals estan basats en divisions de 1/9 de to. Se segueixen usant les notes del pentagrama occidental, però amb alteracions accidentals exclusives de la música turca, que estan definides al fitxer ‘makam.ly’. Per veure més informació sobre la música clàssica turca i els makamlar, consulteu Música clàssica de Turquia.

Per localitzar els fitxers d’inici com ‘arabic.ly’ o ‘makam.ly’ al vostre sistema, consulteu Altres fonts d'informació.

Fragments de codi seleccionats

Makam example

Makam is a type of melody from Turkey using 1/9th-tone microtonal alterations.

Consult the initialization file ‘ly/makam.ly’ for details of pitch names and alterations.

% Initialize makam settings
\include "makam.ly"

\relative c' {
  \set Staff.keyAlterations = #`((6 . ,(- KOMA)) (3 . ,BAKIYE))
  c4 cc db fk
  gbm4 gfc gfb efk
  fk4 db cc c
}

[image of music]

Vegeu també

Glossari musical: Common Practice Period, makamlar.

Manual d’aprenentatge Altres fonts d'informació.

Referència de la notació: Escriptura de notes, Noms de les notes en altres llengües, Música àrab, Música clàssica de Turquia.


LilyPond — Referència de la notació v2.22.1 (branca estable).