A.2 Plantilles de pentagrama únic


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.22.1 (branca estable).