A.7 Plantilles per a notació antiga


LilyPond — Manual d’aprenentatge v2.22.1 (branca estable).