Unix

Nota bene : LilyPond is een tekstgebaseerd muzieknotatieprogramma; in bepaalde opzichten lijkt LilyPond meer op een programmeertaal dan op een grafisch muziekprogramma. Voordat je LilyPond download, lees dan eerst de informatie over onze Tekstinvoer.

Generieke pakketten of distributie-pakketten?

Veel Linux-distributies (zoals Fedora, openSUSE, Ubuntu) leveren LilyPond mee als onderdeel van hun normale software-pakketsysteem. Zo’n LilyPond-pakket is eenvoudiger te installeren en verwijderen dan een generiek pakket, maar het kan een verouderde versie zijn. Als je liever één van onze generieke pakketten wilt gebruiken, verwijder dan eerst de officiële versie van LilyPond met het normale pakketbeheer van je distributie (softwarecentrum). Zie de documentatie van je distributie voor hoe je het pakketbeheer of softwarecentrum gebruikt.

Generieke pakketten

Download

Installeren

Op de commandoregel, typ:

cd PAD-NAAR-DOWNLOAD-MAP # waarschijnlijk: cd Downloads
sh lilypond-2.20.0-OS-TYPE.sh

Verwijderen

Op de commandoregel, typ:

uninstall-lilypond

Hulp

Op de commandoregel, typ:

sh lilypond-2.20.0-OS-TYPE.sh --help

Een bestand compileren

Nota bene : Deze instructies veronderstellen dat je vertrouwd bent met het gebruik van de commandoregel. Als je een van de andere programma’s gebruikt die beschreven staan in Eenvoudiger bewerken, raadpleeg dan de documentatie voor dat programma als je problemen hebt met het compileren van een bestand.

Stap 1. Maak je ‘.ly’-bestand

Maak een tekstbestand met de naam ‘test.ly’ en vul het met:

\version "2.20.0"
{
  c' e' g' e'
}

Stap 2. Compileren (op de commandoregel)

Om het ‘test.ly’-bestand te compileren, typ op de commandoregel:

lilypond test.ly

Je ziet dan iets dat lijkt op:

GNU LilyPond 2.20.0
Verwerken van `test.ly'
Ontleden...
Vertolken van muziek...
Voorbewerken van grafische objecten...
Berekenen van 1 pagina-afbreek brokken...[1: 1 pagina's]
Tekenen van systemen...
Opmaakuitvoer naar `test.ps'...
Converteren naar `./test.pdf'...
Success: compilation successfully completed

Stap 3. Bekijk de uitvoer

Je kunt het resulterende ‘test.pdf’-bestand bekijken of printen.

Distributie-pakketten

Gebruik het pakketbeheer (softwarecentrum) van je distributie voor het upgraden naar deze versies.

Legalese


Validation

Valid HTML 4.01 Transitional