Unix

Nota: El LilyPond és un sistema de gravat musical basat en text; s’assembla més a un llenguatge de programació que a un programa gràfic d’edició de partitures. Abans de descarregar el LilyPond informeu-vos sobre la nostra Entrada de text.

Paquets genèrics, o paquets específics de la distribució?

Moltes distribucions ja inclouen al LilyPond dins dels seus dipòsits normals de paquets i amb freqüència són molt més fàcils d’instal·lar que els paquets genèrics que oferim aquí. Malgrat això, la versió del LilyPond d’aquests dipòsits podria ser significativament més antiga que la versió estable actual. Si voleu utilitzar els nostres paquets genèrics, comproveu que el vostre editor del LilyPond està usant la versió correcta del programa LilyPond. Vegeu Entorns millorats.

Paquets genèrics

Descàrrega

Instal·lació

A la línia d’ordres, escriviu:

cd CAMÍ-DEL-DIRECTORI-DE-DESCÀRREGA
sh lilypond-2.20.0-SISTEMA-OPERATIU.sh

Desinstal·lació

A la línia d’ordres, escriviu:

uninstall-lilypond

Ajuda

Teclegeu el següent l’intèrpret d’ordres:

sh lilypond-2.20.0-SIST-OPERATIU.sh --help

Paquets específics de cada distribució

Utilitzeu el gestor de paquets de la seva distribució per instal·lar o actualitzar a aquestes versions.

Compilació d’un fitxer

Nota: These instructions assume that you are familiar with command-line programs. If you are using any of the programs described in Entorns millorats, consult the documentation for those programs should you have any problems.

Step 1. Create your ‘.ly’ file

Create a text file called ‘test.ly’ and enter:

\version "2.20.0"
{
  c' e' g' e'
}

Step 2. Compile (with command-line)

To process ‘test.ly’, type the following at the command prompt:

lilypond test.ly

You will see something resembling:

GNU LilyPond 2.20.0
Processing `test.ly'
Parsing...
Interpreting music...
Preprocessing graphical objects...
Solving 1 page-breaking chunks...[1: 1 pages]
Drawing systems...
Layout output to `test.ps'...
Converting to `./test.pdf'...
Success: compilation successfully completed

Step 3. View output

You may view or print the resulting ‘test.pdf’.

Legalismes


Validation

Valid HTML 4.01 Transitional