5.4 Conceptes i propietats útils


LilyPond — Referència de la notació v2.21.82 (branca de desenvolupament).