3.2 Títols i encapçalaments

Gairebé tota la música impresa té un títol i el nom del compositor; certes peces tenen molta més informació.


LilyPond — Referència de la notació v2.21.82 (branca de desenvolupament).