1.1 Altures

[image of music]

A aquesta secció es discuteix com especificar l’altura de les notes. Aquest procés es composa de tres fases: entrada, modificació i sortida.


LilyPond — Referència de la notació v2.21.82 (branca de desenvolupament).